poniedziałek, 4 grudnia, 2023
+

  Ponad trzysta tysięcy złotych dla studentów pierwszego roku

  Polecamy

  Patrycja Pelczar Reszko
  Patrycja Pelczar Reszkohttps://www.kurierrzeszowski.pl
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Taka kwota trafi do kieszeni podkarpackich studentów. Wszystko za sprawą programu stypendialnego Marszałka Województwa Podkarpackiego. W tym roku 100 studentom pierwszego roku ma zostać przyznane minimum 3 tys. złotych na osobę.

  Program „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego, na rok akademicki 2022/2023” jest skierowany do studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmujących studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Jego celem jest wspieranie stałego podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców województwa podkarpackiego oraz rozwój szkolnictwa wyższego w regionie.

  Kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,
  • uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z jednego
   z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka – zdanego na poziomie rozszerzonym.

  W przypadku matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) punkty zostaną przeliczone na procenty w następujący sposób (P – uzyskany %): P= [(ilość uzyskanych punktów) : (max ilość punktów możliwych do uzyskania na maturze odpowiednio IB lub EB)] x 100%.

  Stypendium może otrzymać student, który złoży do Marszałka Województwa Podkarpackiego następujące dokumenty:

  • wypełniony, kompletny i podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2022/2023,
  • kserokopię świadectwa dojrzałości, stwierdzoną za zgodność kopii
   z oryginałem przez szkołę, w której je uzyskano lub przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata,
  • zaświadczenie z właściwego dziekanatu o statusie studenta,
  • oświadczenie o podjęciu studiów po raz pierwszy.

  Wnioski można składać od 17 października 2022 r. do 28 października 2022 r.

  Regulamin programu stypendialnego można znaleźć w zakładce: Stypendia dla studentów.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com