wtorek, 27 lutego, 2024
+

  Komitet „W obronie chrześcijan” chce zebrać 100 tysięcy podpisów na ustawę chroniącą wolność wyznania!

  Polecamy

  Justyna Kozłowska
  Justyna Kozłowskahttps://kurierrzeszowski.pl/
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Projekt powstał między innymi z inicjatywy wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Zakłada on zwiększoną ochronę religijną, wyznaniową, uczuć religijnych czy jej symbolów. Obecnie, w Polsce i na świecie jest wiele prześladowań w związku z wyznawaną wiarą, nowa ustawa, która miałaby wejść w życie jest potrzebna. Chodzi o to, by każdy mógł wyznawać swoją wiarę, poglądy czy przekonania i by nie był z tego powodu prześladowany.

  Solidarna Polska i jej eksperci przygotowali nowelizację Kodeksu karnego, by wzmocnić ochronę konstytucyjnej zasady wolności sumienia i wyznania. Zmiany są odpowiedzią na ataki na miejsca kultu religijnego i na agresję wobec chrześcijan. Powołany został obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „W obronie chrześcijan”, który zamierza zebrać 100 tys. podpisów pod projektem ustawy – zmiany Kodeksu karnego. Zmiany zapewnią skuteczną ochronę wolności religijnej i wolności sumienia. Z samego Województwa Podkarpackiego zebrano już ponad 2009 podpisów poparcia dla tej inicjatywy.

   Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, w swojej wypowiedzi nawiązał do ustawy z art. 9 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, która mówi o tym, że każdy ma prawo wyznawać swoją religię. Podczas specjalnej konferencji w Sejmie, przedstawiając założenia projektu dodał także, że projekt dotyczący wolności religijnej w Polsce jest w obecnych czasach bardzo potrzebny, chociażby ze względu na liczne religijne prześladowania.

  Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Warchoła, obecne prawo wystarczająco nie chroni wierzących. Z kolei inicjatywa, dotycząca zwiększonej ochrony religijnej, w dobie licznych prześladowań chrześcijan jest obecnie bardzo potrzebna.

  Jak sytuacja ta wygląda w Polsce?

  Jak wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, tylko w 2019 r. doszło w Polsce do 64 przypadków naruszenia prawa do wolności sumienia i wyznania wśród chrześcijan. Niszczenie zabytkowych kościołów, przemoc wobec duchownych, zakłócanie i parodiowanie nabożeństw i procesji, profanacja świętych osób, miejsc i symboli to tylko niektóre sytuacje, w których dochodziło do agresji na chrześcijan. Wszystkie te zdarzenia łamią zapisane w Konstytucji RP prawo do wolności sumienia i wyznania.

  Co zakłada nowy projekt ustawy?

  Zgodnie z nowym projektem, nie będzie przestępstwem publiczne wyrażanie przekonań lub opinii związanych z wyznawaną religią. To realizacja konstytucyjnej zasady stanowiącej, że wolność religii obejmuje jej publiczne lub prywatne uzewnętrznianie. Oczywiście prawo to nie może być nieograniczone.

  Obecnie nie ma dobrze sprecyzowanych przepisów w Kodeksie Karnym dotyczących karalności osób, które naruszają uczucia bądź symbole religijne. W związku z tym, ustawa taka jest bardzo potrzebna.

  Według nowej ustawy, za publiczne lżenie lub wyszydzanie kościoła (związku wyznaniowego), jego dogmatów lub obrzędów grozić będzie grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Tej samej karze podlegał będzie ten, kto publicznie znieważa przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Za zakłócanie nabożeństw nadal grozić będzie grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

  Jak prześladowanie na tle religijnym wygląda w Europie?

  Podjęcie takiej inicjatywy jest istotne także dlatego, że przypadków ataków i prześladowań religijnych przybywa niemal w całej Europie. Biuro Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie udokumentowało w 2020 roku ponad 7 tys. przestępstw z nienawiści wobec mniejszości i wyznawców różnych religii. Z opublikowanego 16 listopada 2021 r. w Warszawie nowego raportu „Hate Crime Data” wynika, że znacznie wzrosła liczba aktów nienawiści na tle antysemickim i antychrześcijańskim.

  Raport za rok 2020 odnotował 7181 incydentów wymierzonych w osoby i instytucje w 46 państwach. Spośród tego chrześcijan, ich miejsc kultu, symboli i instytucji dotknęło 980 aktów nienawiści. To wzrost o prawie 70 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, gdy było ich 578.

  Nie chodzi w tym wszystkim o surowsze karanie, ale o bardziej skuteczne przepisy. Przede wszystkim nowy projekt Komitetu zakłada bardziej precyzyjne przepisy dotyczące chronienia wolności religijnej.  Po zarejestrowaniu komitet ma trzy miesiące na zebranie 100 tysięcy podpisów, dzięki czemu projekt jako inicjatywa obywatelska trafi do parlamentu.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com