0,9 C
Rzeszów
piątek, 3 lutego, 2023
+

  „Fałszywy telefon – zagrożone oszczędności”. Seminarium regionalne w ramach projektu

  Polecamy

  Sandra Bożek
  Sandra Bożek
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Ciągła ewolucja metod stosowanych przez sprawców oszustw, zmiana opowiadanych przez nich legend, generuje potrzebę szukania nowych rozwiązań służących ograniczeniu tego społecznie niepożądanego zjawiska. Edukacja seniorów, czy osób w sposób szczególny zagrożonych tego typu przestępstwem, to przede wszystkim przekazywanie im wiedzy na temat mechanizmów działania sprawców. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie jest liderem projektu „Fałszywy telefon – zagrożone oszczędności” i w jego ramach odbyło się seminarium regionalne. Wzięli w nim udział funkcjonariusze z prewencji i wydziałów kryminalnych województwa podkarpackiego.

  Od poniedziałku do środy w Polańczyku, odbyło się seminarium regionalne w ramach projektu „Fałszywy telefon – zagrożone oszczędności”. W trzydniowym szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze garnizonu podkarpackiego, zarówno pionu prewencji jak i wydziału kryminalnego, którzy na co dzień zajmują się problematyką związaną ze zorganizowaną przestępczością o charakterze międzynarodowym przeciwko mieniu, na tzw. legendę. Poruszanymi tematami były oszustwa metodą na „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na urzędnika” i podejmowane działania, aby zapobiegać temu społeczne niepożądanemu procederowi.

  Najbardziej narażoną grupą społeczną na utratę oszczędności są seniorzy. W dużej mierze wynika to z tego, że często osoby te zamieszkują samotnie, nie mają częstego kontaktu ze swoimi najbliższymi, więc nie mają bezpośredniej możliwości zweryfikowania informacji otrzymanych przez telefon. Seniorzy przez to, że kierują się ufnością wobec innych i na ogół dużą wrażliwością i empatią, często chcąc pomóc swoim najbliższym, padają ofiarą przestępców. Pod wpływem dużych emocji i stresu podejmują pochopne decyzje, nie zastanawiając się nad ich ewentualnymi konsekwencjami.

  Główne założenia i cel podejmowanych działań w związku z realizowanym projektem „Fałszywy telefon – zagrożone oszczędności”, omówiła Agata Michońska główny specjalista Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Kolejnym prelegentem był mł. insp. Piotr Szymański Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością z komendy wojewódzkiej z Rzeszowa. Przedstawił analizę wybranych uprawnień Policji umożliwiających skuteczne ściganie sprawców oszustw na legendę oraz odzyskiwanie utraconego mienia. Następnie asp. sztab. Janusz Makoś z wydziału kryminalnego komendy wojewódzkiej w Rzeszowie, scharakteryzował oszustwa na tzw. legendę i omówił metody działania sprawców.

  Funkcjonariusz Wydziału Prewencji z KWP w Rzeszowie asp. Jerzy Ossoliński poruszył zagadnienie dotyczące roli jaką odgrywają podmioty zewnętrzne w działaniach na rzecz bezpieczeństwa seniorów. Następnie asp. Justyna Rudnicka z wydziału kryminalnego KGP, omówiła działania profilaktyczne w obszarze oszustw na legendę.

  Przeciwdziałanie nadużyciom – rola i zadania pracowników banków, był tematem jaki omówiła Marta Rojek. Natomiast Jakub Sabała mówił o bezpieczeństwie płatności mobilnych w dobie oszust w siedzi. Ten dzień szkoleniowy zakończył panel dyskusyjny. Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie nadkom. Piotr Woszczak poruszył temat dotyczący zwalczania przestępstw na tzw. legendę. Natomiast nadkom. Paweł Sołek z wydziału kryminalnego z komendy wojewódzkiej, przedstawił dane statystyczne dotyczące oszustw na terenie naszego województwa. Mł. insp. Piotr Kluz – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, podkreślił, jak ważne jest znaczenie profilaktyki w przeciwdziałaniu niepożądanym zjawiskom oraz jak ważna jest współpraca międzyinstytucjonalna w walce z oszustwami.

  Ostatniego dnia, kom. Ewelina Wrona z wydziału komunikacji społecznej z komendy wojewódzkiej, poruszyła temat dotyczący współpracy Policji z mediami w zakresie przeciwdziałania oszustwom na legendę. Dobre praktyki w tym obszarze przedstawiła sierż. sztab. Anna Kurek – profilaktyk z komendy miejskiej z Rzeszowa oraz nadkom. Dominika Oleś z ropczyckiej jednostki.

  W seminarium wzięli udział insp. Stanisław Sekuła I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie oraz dwóch zastępców komendanta wojewódzkiego – mł. insp. Piotr Zalewski, który nadzoruje pion kryminalny i podinsp. Jacek Juwa, nadzorujący pion prewencji. W szkoleniu uczestniczyli także komendanci z Komend Powiatowych Policji z Ustrzyk Dolnych i Leska – mł. insp. Aleksander Szymaszek oraz podinsp. Grzegorz Koczera. Komendę Główną Policji reprezentowały podinsp. Joanna Gregorczyk Naczelnik Wydziału Kryminalnego i asp. Justyna Rudnicka oraz mł. insp. Wanda Mende Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej KGP.

  Na zakończenie szkolenia insp. Stanisław Sekuła podziękował funkcjonariuszom za udział w szkoleniu. Podkreślił jak ważna jest współpraca na rzecz bezpieczeństwa seniorów.

  Oprócz komendy wojewódzkiej z Rzeszowa, która jest liderem projektu „Fałszywy telefon – zagrożone oszczędności”, również partnerzy z komend wojewódzkich z Olsztyna, Białegostoku, Lublina i Gorzowa Wielkopolskiego przeprowadzą seminaria regionalne dla funkcjonariuszy z prewencji i wydziału kryminalnego.

  Projekt pn. „Fałszywy telefon – zagrożone oszczędności” nr PL/2020/PR/0110, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

  Źródło: podkarpacka.policja.gov.pl

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com