czwartek, 18 lipca, 2024
+

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił nabór uzupełniający do Rady Kobiet w rolnictwie.

  Polecamy

  Sylwia Czubat
  Sylwia Czubat
  Redaktor / Dziennikarz obywatelski - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -
  7 uśmiechniętych kobiet pochylonych nad laptopem

  O Radzie Kobiet w rolnictwie

  Rada jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do zadań Rady należy m.in.:

  • analiza bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i identyfikacja problemów w tym zakresie;
  • rekomendowanie różnego rodzaju inicjatyw;
  • wspieranie akcji społecznych oraz innych działań związanych z szeroko pojętą sytuacją kobiet na terenach wiejskich.

  Cel naboru uzupełniającego

  W wyniku naboru uzupełniającego zostaną wyłonione:

  • przedstawicielki z ogólnopolskich, zarejestrowanych organizacji rolniczych, przetwórczych oraz samorządu rolniczego;
  • przedstawicielki kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

  Jak się zgłosić?

  Zgłoszenia kandydatek należy składać na dołączonym formularzu zgłoszeniowym oraz przesłać – jednocześnie w formie elektronicznej i tradycyjnej:

  • skan własnoręcznie podpisanego formularza na adres mailowy: radakobiet@minrol.gov.pl;
  • oryginał osobiście w biurze podawczym lub drogą pocztową na adres Ministerstwa:

  Departament Oświaty i Polityki Społecznej

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  ul. Wspólna 30

  00-930 Warszawa

  z dopiskiem:

  Rada Kobiet w rolnictwie

  O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Nabór będzie prowadzony od 5 do 19 maja br.

  Źródło: gov.pl

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com