17,5 C
Rzeszów
środa, 17 sierpnia, 2022
+

  Przedłużenie rekrutacji do projektu Postaw na swoją firmę

  Polecamy

  Sylwia Czubat
  Redaktor / Dziennikarz obywatelski - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU  „Postaw na swoją firmę” DO DNIA 26 KWIETNIA 2022 r.Dotacja na otworzenie własnej działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 PLN oraz finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 16 800,00 PLN

   Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  – w wieku 18-29 lat,
  – zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego w szczególności w miastach średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze takich jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg,
  – pozostające bez zatrudnienia – osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędu pracy.

  Dokumenty rekrutacyjne można będzie składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00 w biurze projektu ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub elektronicznie w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: elzbieta@procarpathia.pl, w uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).  

  Szczegółowe informacje o warunkach udziału w projekcie oraz oferowanym wsparciu dostępne są w Regulaminie rekrutacji oraz Regulaminie przyznawania środków. Należy zapoznać się z wyżej wymienionymi dokumentami.

  Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

  Kandydat na Uczestnika/czkę projektu na etapie rekrutacji składa:

  • Formularz rekrutacyjny (zał. 1 do Regulaminu rekrutacji)
  • Oświadczenie o zamieszkaniu i braku przynależności do grupy docelowej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 (zał. 7 do Regulaminu rekrutacji)
  • Oświadczenie dotyczące RODO (zał. 9 do Regulaminu rekrutacji)
  • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o niefigurowaniu w ewidencji osób bezrobotnych – możliwość dostarczenia zaświadczenia w późniejszym terminie
  • Zaświadczenie z ZUS (poniżej udostępniamy przykład prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia) – możliwość dostarczenia zaświadczenia w późniejszym terminie
  Co najmniej 50% zrekrutowanych Uczestników projektu, będzie zamieszkiwać (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.  
  Na terenie województwa podkarpackiego do miast spełniających powyższą definicje należą: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

  UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

  Źródło: procarpathia.pl

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -