wtorek, 26 września, 2023
+

  Rekrutacja do ZSzZ w Dynowie

  Polecamy

  Antonina Czartoryska
  Antonina Czartoryska
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Wykształcenie zawodowe to inaczej efekty edukacji, które zdobywa się w czasie określonego cyklu kształcenia. Wykształcenie takie, możemy uzyskać na poziomie branżowej szkoły I stopnia, na poziomie technikum, a także na poziomie szkoły wyższej. Kompetencje, w dość swobodnym ujęciu, rozumiemy jako opanowanie określonego zakresu wiedzy, nabycie umiejętności i posiadanie woli jak zdobytą wiedzę wykorzystać. Kwalifikacje w zawodzie, to potwierdzone egzaminem zawodowym nabyte efekty kształcenia w postaci wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych do wykonywania zawodu.

  Szkoła licznych możliwości

  Szkołą, w której można uzyskać wykształcenie zawodowe, nabyć kompetencje i uzyskać określone kwalifikacje, jest ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Szkoła dysponując nowoczesną bazą dydaktyczną oraz profesjonalną kadrą nauczycielską zapewnia przyjazną atmosferę, oferując uczniom bogatą ofertę edukacyjną uwzględniającą innowacyjność w procesie nauczania, a także rozwój zainteresowań i zdolności poprzez zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe.

  Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego Bliżej Rynku Pracy”, „Szkoła Fachowych Kompetencji Zawodowych”  i „Podkarpacie Stawia na Zawodowców„, to realizowane projekty, w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie, które mają w dużym stopniu wpływ na jakość kształcenia w:

  • BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA – zawód: mechanik pojazdów samochodowych,
  • TECHNIKUM – zawody: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik handlowiec i technik logistyk, a poszerzenie oferty edukacyjnej o innowacje pedagogiczne: nowoczesne technologie w produkcji kosmetyków, obsługa ruchu turystycznego, cyberprzestępczość wyzwaniem współczesnego świata, mechatronika nowoczesnych pojazdów samochodowych pozwoliło na nawiązanie współpracy z rzeszowskimi uczelniami wyższymi jak WSPiA – Rzeszowską Szkołą Wyższą, WSIiZ, Politechniką Rzeszowską a także z PWSW w Przemyślu.

  Szkoła, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych pasjonatów motoryzacji, mechaniki, informatyki, logistyki czy handlu, stworzyła możliwość wszechstronnego rozwoju ich zainteresowań oraz stworzyła warunki do uzyskania dodatkowych kwalifikacji.

  W ramach realizowanego projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych” i „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego Bliżej Rynku Pracy”, na uczniów czekają staże zagraniczne do Hiszpanii, praktyki w renomowanych zakładach pracy na terenie kraju, wyjazdy studyjne, kursy i szkolenia np. obsługi wózków widłowych, spawania metodą TIG, programowanie obrabiarek CNC, kurs kas fiskalnych, obsługi ruchu turystycznego – agroturystyka i inne.

  Nowoczesne zaplecze dydaktyczne, doposażenie sal lekcyjnych w specjalistyczny sprzęt i programy komputerowe dla logistyków i handlowców, hala z oprogramowaniem do diagnostyki pojazdowej, spawalnia, pracownia pojazdów samochodowych, Szkoła Nauki Jazdy z dwoma samochodami oraz możliwość zdobycia prawa jazdy kat. B, to propozycje dla uczniów chcących zdobyć zawód, a w przyszłości pracę.

  Bazę szkoły stanowi też Centrum Kształcenia Ustawicznego z pracownią diagnostyki pojazdowej oraz serwisem ogumienia, przygotowującym przyszłych mechaników i diagnostów do wejścia na rynek pracy oraz z nowoczesną Stacją Kontroli Pojazdów świadczącą usługi w zakresie badań technicznych pojazdów samochodowych, przyczep lekkich i ciągników,

  Nie samą nauką żyje uczeń

  Szkoła w swej działalności edukacyjno-wychowawczej kładzie duży nacisk na edukację zdrowotną, ekologiczną, regionalną i informatyczną. ZSzZ w Dynowie posiada certyfikaty: Szkoła Promująca Zdrowie, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Przedsiębiorczości, Złote Szkoły NBP, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła za Życiem, Szkoła Promująca Honorowe Oddawanie Krwi.

  Stworzone, z myślą o uczniach Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej, to miejsce, gdzie uczniowie samodzielnie i pod kierunkiem nauczycieli realizują zajęcia mające na celu rozwój ich indywidualnych zainteresowań i zdolności. Uczniowie, ze swoimi wychowawcami  i nauczyciele, podejmują działania na rzecz promocji regionu, ekologii i osób potrzebujących wsparcia. Entuzjaści i miłośnicy sztuki teatralnej mogą realizować swoje zainteresowania w grupie artystyczno-teatralnej „ANTRAKT”, miłośników tańca sportowego zrzesza grupa „APLAUZ”, natomiast adepci dziennikarstwa, swoich sił mogą spróbować w redakcji gazetki szkolnej „ELEMENCIK”.

  Cykliczną uroczystością na poziomie wojewódzkim, promującą nasz region, jest organizowany od 22 lat Wojewódzki Konkurs „Podkarpacka Tęcza”, a także inne jak:  motoryzacyjny – „Samochodem w dorosłe życie”, „Leśne dyktando”, przedmiotowy – „OMNIBUS”, „Potyczki Logiczne”, sportowy – „Ferie na sportowo”, ekologiczny – „Święto Drzewa”, pomocowe – „Góra Grosza”, „Światełko dla Łyczakowa” itp. Większość wymienionych inicjatyw podejmowanych jest przez uczniów w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego i nauczycieli, we współpracy z Radą Rodziców, Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Nadleśnictwem Dynów i miejscowymi organizacjami, przy bardzo dużym wsparciu i zaangażowaniu Dyrektora szkoły Pani Haliny Cygan, Wicedyrektora Pana Piotra Zdeba, Kierowników – Pana Macieja Tymowicza i Pana Marcina Kałamuckiego.

  Nieodzowną pomocą, w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, jest rozumienie potrzeb szkoły przez Starostę Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego, Wicestarostę Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, Dyrektora Wydziału Społeczno – Oświatowego Pana Adama Kozaka, a także przez Radę Powiatu na czele z Przewodniczącym, Panem Tomaszem Wojtonem.

  Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie zaprasza do zapoznania się z szeroką ofertą kształcenia oraz podjęcia edukacji w tej doskonale przygotowanej i wyposażonej Jednostce Organizacyjnej Powiatu Rzeszowskiego

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com