czwartek, 23 maja, 2024
spot_img
+

  Pomoc finansowa dla Kół Gospodyń Wiejskich

  Polecamy

  Sylwia Czubat
  Sylwia Czubat
  Redaktor / Dziennikarz obywatelski - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Od 1 kwietnia br. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich.

  Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji prasowej

  – W tym roku mamy 70 mln złotych przeznaczonych na wsparcie działalności statutowej Kół Gospodyń Wiejskich –poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

  Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że to kolejny, piąty już rok, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o środki finansowe dzięki nowej ustawie o ich działalności.

  – Mamy już zarejestrowanych blisko 11 tysięcy kół – dodał wicepremier.

  Na co można przeznaczyć środki

  – Ostatnie lata pokazały, że nowa ustawa o działalności kół gospodyń wiejskich pozwoliła nie tylko na powstanie nowych kół, ale także na wzmocnienie kół, które niejednokrotnie działają od kilkudziesięciu, nawet ponad 100 lat – powiedziała sekretarz stanu Anna Gembicka.

  Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z:

  • prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
  • prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

  Wiceminister przedstawiła również skalę wsparcia kół ze środków publicznych.

  Podkreśliła przy tym, że pomoc finansowa skierowana jest do wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w  Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, w którym aktualnie znajduje się już 10 857 tych organizacji.

  Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa raz w  roku. Pomoc ta jest udzielana od 2018 roku. Wartość przyznanej pomocy w poszczególnych latach kształtowała się następująco:

  • 2018 r. – 16 311 000 zł
  • 2019 r. – 29 697 000 zł
  • 2020 r. – 32 871 000 zł
  • 2021 r. – 55 870 000 zł

  Łącznie od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. 2018 poz. 2212 z późn. zm.) Kołom Gospodyń Wiejskich wypłacono ponad 134 mln zł.      

  Od roku 2021 roku kwoty pomocy finansowej zostały zwiększone o 2 tys. zł i wynoszą:

  • 5 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków,
  • 6 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących od 31 do 75 członków,
  • 7 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących ponad 75 członków.

  Zasady przyjmowania wniosków

  – Wnioski przyjmowane będą w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 kwietnia do 30 września – poinformowała prezes ARiMR Halina Szymańska.

  Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych na ten cel, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. 

  Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Jakie możliwości daje kołom ustawa z 2018 roku

  Ustawa z 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212 z późn. zm.) weszła w życie 29 listopada 2018 roku, gwarantując przede wszystkim:

  • uzyskanie osobowości prawnej,
  • możliwość otrzymania pomocy finansowej raz w roku kalendarzowym,
  • zwolnienie z podatku dochodowego oraz VAT,
  • możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK),
  • możliwość prowadzenia działalności gospodarczej,
  • możliwe źródła dochodu, majątek oraz możliwość ubiegania się o środki finansowe w ramach konkursów i dotacji,
  • brak konieczności posiadania kasy fiskalnej,
  • opieka Pełnomocnika ARiMR do spraw Kół Gospodyń Wiejskich w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Źródło: gov.pl

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com