poniedziałek, 4 grudnia, 2023
+

  Strefa Płatnego Parkowania w Rzeszowie – poradnik cz. 1

  Polecamy

  Waldemar Ruszel
  Waldemar Ruszel
  Redaktor Waldemar Ruszel Szef do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi Kurier Rzeszowski - portal, gazeta TVi
  - Reklama -

  Ile obecnie wynosi opłata za parkowanie?

  Obecnie, w myśl Uchwały Nr LVI/1178/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2021 r., opłaty za parkowanie kształtują się następująco:

  1. W podstrefie „I”, „niebieskiej”:
  1) za pierwszą godzinę – 4,00 zł;
  2) za drugą godzinę – 4,80 zł;
  3) za trzecią godzinę – 5,70 zł;
  4) za czwartą i każdą kolejną godzinę – 4,00 zł.

  2. Z kolei w podstrefach: „II”, „pomarańczowej”, „III”, „zielonej” i „IV”, „czerwonej”, wprowadzone zostaną stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych w wysokości:

  1) za pierwszą godzinę – 2,50 zł;
  2) za drugą godzinę – 3,00 zł;
  3) za trzecią godzinę – 3,60 zł;
  4) za czwartą i każdą kolejną godzinę – 2,50 zł.

  Czy  w strefie płatnego parkowania, można parkować poza wyznaczonymi miejscami do parkowania?

  Miejska Administracja Targowisk i Parkingów jedynie na wyznaczonych poprzez oznakowanie pionowe i poziome miejscach kontroluje prawidłowość postoju i wniesionych opłat.

  Natomiast rozstrzyganie spraw niezwiązanych z postojem na prawidłowo wyznaczonych miejscach postojowych, tj. poza wyznaczonymi płatnymi miejscami postojowymi, należy do kompetencji zarządców terenów, którymi niejednokrotnie są m.in. Spółdzielnia czy też Wspólnoty Mieszkaniowe.

  Natomiast ocena legalności takiego postoju należy do odpowiednich służb, w tym Policji i Straży Miejskiej. Innymi słowy w przypadku, gdy pojazd jest źle zaparkowany, czyli kierowca niestosuje się do Prawa o ruchu drogowym podlega sankcjom w tej ustawie przewidzianym. Uprawnienia do kontroli i nakładania między innymi mandatów karnych posiadają służby mundurowe (Straż Miejska lub Policja) i do nich powinny być zgłaszane przypadki łamania ustanowionych tam norm.

  Czy wnosząc opłatę za postój można parkować na miejscu/miejscach poza wyznaczonymi miejscami do parkowania?

  Opłata za parkowanie na płatnych (wyznaczonych poprzez zgodne z Rozporządzeniem oznakowanie pionowe i poziome) miejscach postojowych SPP w Rzeszowie uprawnia do postoju na tychże miejscach. Natomiast, jak wyżej, rozstrzyganie spraw niezwiązanych
  z postojem na prawidłowo wyznaczonych miejscach postojowych, tj. poza wyznaczonymi płatnymi miejscami postojowymi, należy do kompetencji zarządców terenów zaś ocena legalności takiego postoju należy do odpowiednich służb, w tym Policji i Straży Miejskiej.

  Ile wynosi opłata dodatkowa za brak opłaty za parkowanie?

  Obecnie (od 1 lutego br.) za nieuiszczenie opłaty za postój pobiera się opłatę dodatkową
  w wysokości:

  1) 70,00 zł jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona nie później niż do 3 dni od dnia sporządzenia wezwania o nieopłaconym postoju;

  2) 150,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1, ale nie później niż do 7 dni od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty za postój;

  3) 200,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w  pkt 2.

  Jaki jest czas postoju bez opłaty?

  Zgodnie z § 3. Pkt 7: „Opłaty za postój w Strefie uiszcza się z góry, bezzwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, nie później jednak niż do 10 minut”. Biorąc oczywiście pod uwagę wszelkie losowe sytuacje, jak chociażby potrzebę rozmienienia pieniędzy czy też kolejkę ludzi chcących skorzystać z parkomatu, bilet należy wykupić bez zbędnej zwłoki, natychmiast po zajęciu płatnego miejsca postojowego. Niemniej jednak pozostaje taka ewentualność, iż można wykonać zaplanowane czynności w czasie 10 minut, które zgodnie z uchwałą są czasem przeznaczonym na wykup biletu.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com