16,4 C
Rzeszów
czwartek, 11 sierpnia, 2022
+

  Co oznaczają stopnie bezpieczeństwa?

  Polecamy

  Waldemar Ruszel
  Redaktor Waldemar Ruszel Szef do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi Kurier Rzeszowski - portal, gazeta TVi
  - Reklama -

  Od 28 lutego obowiązuje podwyższony stopień bezpieczeństwa – BRAVO. Czy wiesz, co to oznacza i jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi stopniami?

  U niektórych podwyższony stopień bezpieczeństwa powoduje lęk, że grozi nam jakieś niebezpieczeństwo. Może tak być, ale nie zawsze wprowadzenie wyższego stanu od razu oznacza zagrożenie. Wyższy stan wprowadza się po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo i zmniejszyć ryzyko wystąpienia zagrożenia. Bardzo ważne jest, aby wszyscy stosowali się do procedur.


  Sprawdź jakie w Polsce występują stopnie bezpieczeństwa w zagrożeniu cyberterroryzmem


  Aby wiedzieć i rozumieć działania różnych Służb i pracowników Administracji warto znać procedury, a w przypadku ich zastosowania wykonywać polecenia, a nie sprzeciwiać się i utrudniać ich pracę.

  Do obowiązku obywateli należy:
  – zachowanie czujności,
  – informowanie służb o zaobserwowaniu podejrzanych zdarzeń,
  – STOSOWANIE SIĘ DO POLECEŃ SŁUŻB.

  Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

  Pierwszy stopień alarmowy:

  • prowadzić wzmożoną kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
  • poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;
  • zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów;
  • poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;
  • sprawdzać, na zewnątrz i od wewnątrz, budynki będące w stałym użyciu w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów;
  • sprawdzić działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
  • sprawdzić działanie instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu;
  • prowadzić akcję informacyjno-instruktażową dla społeczeństwa dotycząca potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania.

  Drugi stopień alarmowy.

  Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej został wprowadzony stopień ALFA. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

  • wprowadzić dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;
  • wzmocnić ochronę środków komunikacji publicznej;
  • sprawdzić funkcjonowanie zasilania awaryjnego;
  • ostrzec personel o możliwych formach zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
  • zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  • kontrolować wszystkie przesyłki pocztowe kierowane do urzędu lub instytucji;
  • wprowadzić zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym;
  • sprawdzić systemy ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne;
  • dokonać przeglądu zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

  Trzeci stopień alarmowy:

  Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego (stopień CHARLIE) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej został wprowadzony stopień ALFA lub BRAVO. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

  • wprowadzić, na polecenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych całodobowych dyżurów we wskazanych urzędach lub jednostkach organizacyjnych organów administracji publicznej;
  • ograniczyć do minimum liczbę miejsc ogólnodostępnych w obiektach i rejonach obiektów;
  • zapewnić ochronę środków transportu służbowego poza terenem obiektu, wprowadzić kontrolę pojazdu przed wejściem do niego i jego uruchomieniem;
  • ograniczyć możliwości parkowania pojazdów przy obiektach chronionych.

  Czwarty stopień alarmowy.

  Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego (stopień DELTA) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej został wprowadzony stopień ALFA, BRAVO lub CHARLIE. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

  • przeprowadzić identyfikację wszystkich pojazdów znajdujących się już w rejonie obiektu oraz, w uzasadnionych przypadkach, ich relokację poza obszar obiektu;
  • przeprowadzać częste kontrole na zewnątrz budynku i na parkingach;
  • ograniczyć liczbę podróży służbowych osób zatrudnionych w obiekcie i wizyt osób nie zatrudnionych w instytucji;
  • przygotować się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania organu w przypadku braku możliwości realizacji zadań w dotychczasowym miejscu pracy.

  Podstawa prawna – Ustawa o działaniach antyterrorystycznych z dnia 10 czerwca 2016 roku

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -