20 C
Rzeszów
poniedziałek, 15 sierpnia, 2022
+

  Wiceminister Warchoł uczestniczył w podpisaniu porozumienia między Zakładem Karnym w Dębicy a Nadleśnictwem

  Polecamy

  Martyna Cios
  Redaktor / dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Dziś w godzinach południowych w Dębicy odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy między Zakładem Karnym w Dębicy a Nadleśnictwem Dębica. W wydarzeniu wzięli udział dr hab. Marcin Warchoł – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, ppłk Krzysztof Kulczycki – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie, Wacław Pankiewicz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dębica i ppłk Norbert Gaweł – Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy.

  Współpraca związana będzie z prowadzeniem oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności przebywających w dębickiej jednostce penitencjarnej, w szczególności działalności kulturalno-oświatowej oraz realizacji celów związanych z prowadzeniem działalności edukacyjnej ukierunkowanej na propagowanie działań proekologicznych i związanych ze zdrowym stylem życia.

  Na wstępie głos zabrał dr hab. Marcin Warchoł, którzy podkreślił, że dzisiejsze porozumienie jest kontynuacją jednego ze sztandarowych projektów Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli programu „Praca dla więźniów”, który jest bardzo ambitnie realizowany. Minister zaznaczył, że jest to ogromna zasługa Służby Więziennej, koordynatorów, którzy organizują prace, ale również samych osadzonych, którzy widzą w pracy nadzieję na wyjście „na prostą” i uzyskanie upragnionej wolności.

  W związku z tym, że ten program tak ambitnie i sprawnie się rozwija podpisujemy umowy z kolejnymi instytucjami. Zawarliśmy umowę z Pocztą Polską , z Warsem, gdzie osadzeni m.in. czyszczą wagony, i teraz przyszła pora na Lasy Państwowe.

  – mówił.

  fot. Kurier Rzeszowski

  Marcin Warchoł wskazał, że, 56% wszystkich osadzonych wykonuje prace. W samym zakładzie w Dębicy, na 767 osób osadzonych, pracuje aż 400 osób.

  Połowa skazanych pracuje, to jest też bardzo dobry wynik, spośród połowy, tych którzy pracują, połowa zarabia. Około 50% osób pracujących dostaje z tego tytułu środki pieniężne, które są kierowane na Fundusz Aktywizacji Zawodowej, z czego są pokrywane alimenty i inne długi, które osadzeni mają. Mogą też dzięki tym środkom, wychodząc na wolność łatwiej poradzić sobie później w społeczeństwie. Więc połowa spośród skazanych pracujących zarabia, 84% osób aktywnych zawodowo pracuję, 56% wszystkich osadzonych wykonuje prace. To są bardzo dobre wyniki, także wielka zasługa Prokuratora Generalnego Ministra Zbigniewa Ziobry, ale i również chciałem w tym miejscu wyrazić uznanie dla Pana Europosła Patryka Jakiego, który ten program jako pierwszy wdrażał, promował i my w tej chwili go tutaj realizujemy i kontynuujemy.

  – kontynuował.

  fot. Kurier Rzeszowski

  Marcin Warchoł, jak również ppłk Krzysztof Kulczycki – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie podziękowali Nadleśniczemu za otwartość ze strony Lasów Państwowych i chęć zatrudniania osadzonych.

  Dziękuję za otwartość, ponieważ dzięki temu możemy podpisywać kolejne porozumienia w ramach których osadzeni nie dość, że będą zatrudniani, to będą uczestniczyli w projektach resocjalizacyjnych.

  – mówił ppłk Krzysztof Kulczycki.

  fot. Kurier Rzeszowski

  W lasach osadzeni będą mieli wiele zadań, zaliczyć będzie można do nich m.in. sprzątanie ścieżek rekreacyjno-wypoczynkowych, pomaganie w obsłudze czystości w lasach, prowadzenie nadzór nad innymi zadaniami, takimi jak sadzenie drzew i wiele innych działań związanych z pracą w zakładach związanych z lasami.

  Dziękuję bardzo Panie Ministrze, Panie Dyrektorze za możliwość udziału Lasów Państwowych Nadleśnictwa Dębica, w tym programie. Program wpisuję się w społeczną odpowiedzialność Lasów Państwowych. Nasza współpraca datuję się już od 2007 roku, kiedy zaczęliśmy z Zakładem Karnym współpracować przy liczeniu zwierzyny, to był bardzo duży projekt w Lasach Państwowych i wtedy ta pomoc była dla nas bardzo przydatna i mieliśmy bardzo pozytywne doświadczenia. Pan Minister mówił tutaj o tych możliwościach zatrudnienia i w tych obszarach te możliwości zatrudnienia pracowników osadzonych tutaj widzimy. Oczywiście to są działania w niektórych obszarach ciągłe, w niektórych dorywcze, ale jednak jest to praca taka pożyteczna, szczególnie dla lasów będzie miała pozytywny wydźwięk.

  – mówił Nadleśniczy Wacław Pankiewicz.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -