11,9 C
Rzeszów
czwartek, 11 sierpnia, 2022
+

  Przetarg na realizację S19 Babica – Jawornik z pozytywnym wynikiem kontroli Prezesa UZP

  Polecamy

  Kinga Skowron
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Rzeszowie poinformował o pozytywnym wyniku kontroli przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Babica – Jawornik. Przeprowadził ją Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umowy. Prawdopodobnie nastąpi to w lutym tego roku.

  – Spośród ośmiu ofert, które wpłynęły w ramach przetargu na projekt i budowę tego odcinka S19, jako najkorzystniejszą wybraliśmy ofertę Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor, które zaoferowało zrealizowanie zadania za kwotę 1 253 370 000 zł. Informowaliśmy o tym w komunikacie na naszej stronie internetowej

  – informuje GDDKiA – Oddział w Rzeszowie  

  W ramach inwestycji powstanie odcinek drogi ekspresowej o długości 11,6 km, o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach (plus pas awaryjny). Wybudowany zostanie węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie miejscowości Strzyżów i Czudec, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R. Powstanie także Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik (w kierunku Rzeszowa) oraz obiekty inżynierskie. Będzie to siedem estakad na bardzo wysokich podporach, w tym największa estakada o długości ok. 1,2 km i filarach o wysokości ok. 100 m. Powstanie również sześć wiaduktów i trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych).  

  Droga zostanie też wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne.  

  Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Jawornik. Ma on związek z etapowaniem budowy S19 między Babicą a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Babica – Jawornik (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19) oraz Jawornik – Domaradz. Docelowo, po wybudowaniu tego drugiego odcinka, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Jaworniku. W śladzie tymczasowego łącznika będzie droga gminna, służąca (m.in. służbom ratowniczym) jako wjazd awaryjny na S19 przez MOP Jawornik.  

  Prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu 43 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 1 grudnia do 31 marca). Ponadto wymaganiem GDDKiA jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy. 

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -