9,8 C
Rzeszów
piątek, 7 października, 2022
+

  Fundusze Europejskie dla Podkarpacia głównym tematem obrad Sejmiku Województwa Podkarpackiego

  Polecamy

  Kinga Skowron
  Kinga Skowron
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Dziś w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce odbyła się sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Radni obradowali w sprawie nowego programu operacyjnego województwa: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia.

  W sesji sejmiku uczestniczyła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, która omówiła uwarunkowania dotyczące nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w tym kwestie dotyczące nowego programu regionalnego dla Podkarpacia. Podkreśliła, że Podkarpacie otrzyma w nowej perspektywie więcej środków niż w poprzedniej, czyli 2 mld 181 mln euro.

  – Możemy tu mówić o sukcesie negocjacyjnym marszałka województwa i całego zespołu pracującego nad nowym programem regionalnym

  – stwierdziła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

  źródło: materiały Samorządu Województwa Podkarpackiego

  Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zaznaczyła również jak ważną rolę w tej sprawie mają konsultacje z mieszkańcami, ponieważ ważne jest, aby w miarę możliwości spełnić ich potrzeby.

  – Przed państwem jeszcze wysłuchania, ustalenie ostatecznej wersji programu, uzgodnienie jej z ministerstwem i przekazanie programu do KE celem negocjacji. 15 marca to jest termin, kiedy wszystkie programy powinny wpłynąć do KE celem rozpoczęcia formalnych negocjacji, aby jeszcze w 2022 można było ogłosić pierwsze nabory

  – dodała minister Jarosińska-Jedynak.

  O nowym programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia mówił także marszałek Władysław Ortyl, który podkreślił, że konsultacje, które właśnie się rozpoczynają, są bardzo ważne i cieszy się, że głos w tej debacie będą mogli zabrać najpierw radni województwa a zaraz po nich mieszkańcy całego regionu.

  źródło: materiały Samorządu Województwa Podkarpackiego

  – Wiemy, że jeżeli nasz program regionalny będzie szeroko konsultowany, to będzie on lepiej znany, rozumiany, a potem będzie mieszkańcom łatwiej z niego korzystać, sięgać po te unijne pieniądze

  – mówił marszałek Władysław Ortyl.

  Marszałek Władysław Ortyl mówił w kontekście nowego programu o kluczowych, strategicznych inwestycjach, wśród których są drogi wojewódzkie poprawiające dostęp do sieci TNT czyli A4, S19 i S74, Podkarpackie Centrum Zdrowia Dziecka czy Szpital Uniwersytecki, Podkarpackie Centrum Nauki i PCI oraz Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna. Wskazał również na konieczność wsparcia takich regionów jak Bieszczady, Błękitny San i Roztocze.

  źródło: materiały Samorządu Województwa Podkarpackiego

  Szczegółowo nowy program regionalny omówił Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym – Wojciech Magnowski, który poinformował, jak jest on skonstruowany, jakie ma osie priorytetowe i na jakie zadania w ramach poszczególnych priorytetów będą przeznaczone unijne środki. Nowy program regionalny, tak jak poprzedni, jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy fundusz to tzw. projekty „twarde”, infrastrukturalne, drugi to obszar projektów  tzw. „miękkich”, społecznych.

  W ramach EFRR najwięcej pieniędzy – bo aż 513,4 mln euro trafi na priorytet II – Energia i Środowisko. Jest to priorytet, który ma przyczynić się do ochrony środowiska i pozwoli on na realizację m.in. zadań z obszaru zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej, OZE, gospodarki o obiegu zamkniętym, termomodernizacji budynków, ochrona przyrody i różnorodności biologicznej.

  źródło: materiały Samorządu Województwa Podkarpackiego

  Na drugim miejscu pod względem puli kierowanych dotacji będzie Priorytet 6 – Rozwój Zrównoważony Terytorialnie – 318,8 mln euro, który pozwoli na przykład na rozwój cennych turystycznie obszarów takich jak Bieszczady czy Roztocze, a także na szereg innych inwestycji w podkarpackich miejscowościach.

  Jeżeli chodzi o EFS to wszystkie działania w tym obszarze zostały skumulowane w jednym Priorytecie 7 (prawie 494 mln euro) – Kapitał ludzki gotowy do zmian. To obszar środków dedykowany na aktywizację osób pozostających bez pracy, aktywizację zawodową młodzieży w trudnej sytuacji, a także osób młodych pozostających bez pracy. Z tego obszaru będą też wspierane osoby odchodzące z rolnictwa, a także możliwe będzie finansowanie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe i kompetencje pracowników. 

  – Nowy program jest tak skonstruowany, że samorządy będą mogły skorzystać z funduszy w ramach wszystkich priorytetów, podobnie organizacje pozarządowe. Również z bardzo wielu obszarów będą mogli korzystać także przedsiębiorcy

  – mówił dyr. Wojciech Magnowski.

  źródło: materiały Samorządu Województwa Podkarpackiego

  Po prezentacjach i omówieniu nowego programu operacyjnego głos zabrali radni, którzy wypowiadali się na temat wykorzystania środków unijnych. Swoje uwagi zgłosił między innymi Piotr Tomański, zwracając uwagę na niewykorzystany ciągle potencjał turystyczny Przemyśla. Jan Tarapata podkreślał z kolei, że bardzo ważne przy wydawaniu unijnych środków jest patrzenie przez pryzmat rozwoju lokalnych firm, a także poprzez wzmocnienie edukacji – co pozwoli przygotować przyszłe kadry dla gospodarki.

  – Jeżeli dobrze zainwestujemy te pieniądze, dadzą one znakomity efekt w przyszłości

  – mówił radny Jan Tarapata.

  Wicemarszałek Ewa Draus mówiła o tym, jak ważne jest jak wzmocnienie transportu publicznego i zeroemisyjnego – nie tylko w stolicy regionu, ale także w innych miastach regionu. Dodała, że FEP jest tak skonstruowany, że da nowe impulsy wszystkim powiatom, aby włączać je w rozwój regionu.

  źródło: materiały Samorządu Województwa Podkarpackiego

  Radny Stefan Bieszczad podkreślał, że nowy program regionalny to potężny zastrzyk gotówki dla regionu. Mówił też, że cieszy go korelacja tego programu ze strategią województwa, a także apelował, aby pamiętać i wspierać szczególnie poprzez FEP miasta, które tracą swoje funkcje. Wspominał o konieczności wzmocnienia partnerstwa publiczno-prywatnego.

  – Bardzo dziękuję za przeprowadzone do tej pory konsultacje. Liczę, że wszystkie uwagi, które spłyną zostaną uwzględnione i ten dokument przybierze jeszcze bogatszą formę

  – mówił Stefan Bieszczad.

  źródło: materiały Samorządu Województwa Podkarpackiego

  Głos w debacie zabrał także obecny na sesji sejmiku poseł Wiesław Buż:

  – Budujące jest to, że takie konsultacje dają szansę samorządowcom, organizacjom, mieszkańcom, a dzięki temu wszyscy mogą być przydatni społecznie, zgłaszając swoje uwagi do tego programu. Cieszę się, że w programie regionalnym jest wielka różnorodność zadań, które obejmują wszystkie dziedziny naszego życia

  – mówił poseł Buż.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com