7,7 C
Rzeszów
piątek, 7 października, 2022
+

  Otwarcie Centrum Rozwoju Społecznego w Boguchwale

  Polecamy

  Dominik Bąk
  Dominik Bąk
  Redaktor Dominik Bąk - Szef NEWSROOMu oraz działu Publicystyki KURIER RZESZOWSKI - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Dziś w Boguchwale otwarto Centrum Rozwoju Społecznego w Boguchwale. Łączna wartość dofinasowania projektu wyniosła 925 386,65 zł.

  Udział w otwarciu wzięli: Małgorzata Jarosińska- Jedynak wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, Krzysztof Sobolewski poseł na Sejm RP, Stanisław Kruczek, wicemarszałek województwa podkarpackiego, Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki i Wiesław Kąkol, burmistrz Boguchwały.

  Projekt „Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała” został zrealizowany przez gminę Boguchwała i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

  Umowę zawarto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – ZIT. Kwota dotacji ze środków europejskich to 836 786,45 zł. Dotacja celowa 88 600,20 zł.

  Według zamierzeń projektu wsparciem zostanie objętych 20 rodzin, które zamieszkują Gminę Boguchwała. W projekcie zapisano utworzenie świetlicy dla dzieci. W świetlicy tej dzieci będą mogły uczestniczyć bezpłatnie w zajęciach: z bajko terapii, plastycznych, gimnastyki korekcyjnej, logopedą, zajęć tanecznych, kulturalnych, zajęć z robotyki, szachowych, a także skorzystać z pomocy korepetytorów.

  Rodziny, które zostaną objęte programem będą mogły skorzystać również z porad prawnych i wsparcia psychologicznego. Program ma na celu również poprawę zaradności w życiu codziennym. Dlatego też rodziny będą mogły skorzystać z warsztatów kulinarnych, edukacyjno-profilaktycznych i warsztatów z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego.

  Dla kogo skierowany jest program? Dla rodzin, które zagrożone są ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które korzystają z pomocy MOPS. Dzieci, młodzieży w wieku 5-15 lat i rodzin, które zamieszkują gminę Boguchwała.

  Regulamin Projektu oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie: www.mopsboguchwala.naszops.pl oraz w biurze Projektu, które mieści się w Centrum Rozwoju Społecznego, ul. Kolejowa 15a, 36-040 Boguchwała.

  Kontakt:

  Foto: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com