W dniu 4 października na stronie gov.pl opublikowano listę osób powołanych przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego wiceministra Piotra Glińskiego do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem II kadencji.

Wpłynęło 55 kandydatur. Do Rady powołano 37 członków. Z województwa podkarpackiego powołano pięć osób: Oskara Jurka, Kingę Niemiec, Karola Jędruszka i Mateusza Węgrzyna i Szymona Nieznańskiego.

„Mam nadzieję, że wspólnie będziemy kontynuować dotychczasowe rozwiązania, jak również wypracujemy kolejne idee, które będą wspierać działania na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w Polsce”- pisze na swoim profilu Facebook Oskar Jurek.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem to organ, który został powołany w 2019 roku. Organ ma charakter doradczy. Do zadań Organu należy: wyrażania opinii dotyczących stosowania ustawy w zakresie dotyczącym młodego pokolenia. Wyrażania opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia. Tworzenie forum dialogu między organami pozarządowymi i instytucjami i organami władzy  publicznej w zakresie dotyczącym młodego pokolenia.

Pełna lista osób, która została powołana do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem dostępna jest tutaj