16,8 C
Rzeszów
wtorek, 28 czerwca, 2022
+

  Inauguracja III edycji Podkarpackiej Szkoły Wolności i Tolerancji w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim

  Polecamy

  Kinga Skowron
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Wczoraj odbyła się inauguracja III edycji Podkarpackiej Szkoły Wolności i Tolerancji (rok szkolny 2021/2022). Seminarium inauguracyjne poprowadziła wojewoda Ewa Leniart. Tematem debaty było bezpieczeństwo transgraniczne.

  – Cieszę się, że spotykamy się ponownie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim i możemy kontynuować debatę na ważne tematy społeczne. Rozpoczynamy trzecią już edycję Szkoły Wolności i Tolerancji  od seminarium i dyskusji dotyczącej zagrożeń transgranicznych

  – mówiła wojewoda na uroczystym rozpoczęciu wydarzenia.

  fot. materiały PUW

  W spotkaniu wzięli udział szefowie podkarpackich służb mundurowych oraz pochodzący z Podkarpacia  dr hab. Czesław Kłak, prof. KPSW, kierownik Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

  fot. materiały PUW

  Podkarpacka Szkoła Wolności i Tolerancji to cykl spotkań organizowanych przez wojewodę podkarpackiego, dedykowanych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorom szkół i nauczycielom. Celem zajęć organizowanych w ramach Szkoły jest przybliżenie słuchaczom problematyki roli jednostki w społeczeństwie, relacji państwo – jednostka, przedstawienie międzynarodowych i konstytucyjnych aspektów wolności i praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem ich granic, a także pokazanie przejawów ich naruszeń we współczesnym świecie. Pierwsze – inaugurujące cykl zajęcia odbyły się 22 stycznia 2019 r. i obejmowały seminarium oraz debatę na temat: „Nienawiść i hejt – znak współczesnych czasów czy kolejne przejawy radykalizacji życia społecznego”.

  fot. materiały PUW

  W ramach Podkarpackiej Szkoły Wolności i Tolerancji odbywają się zajęcia, seminaria, debaty młodzieży z prawnikami, socjologami, psychologami, funkcjonariuszami Policji oraz innych służb mundurowych, a także historykami. Poruszana jest m.in. problematyka mowy nienawiści, hejtu, stalkingu, współczesnych przejawów nietolerancji i dyskryminacji, a także dotycząca odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz odpowiedzialności za zachowania godzące w wolności i prawa drugiego człowieka, jakie mogą zaistnieć w środowisku szkolnym.

  fot. materiały PUW

  Od roku szkolnego 2021/2022 oferta Szkoły ulega poszerzeniu o zajęcia z zakresu kryminologii i nauk o bezpieczeństwie. W jej ramach powstała Sekcja Kryminologii, która przygotowała zajęcia dla młodzieży z aktualnych zagrożeń dla wolności i praw człowieka w kontekście współczesnych problemów bezpieczeństwa, w tym cyfrowego i transgranicznego.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -