sobota, 18 maja, 2024
spot_img
+

  Jak zapobiec podtopieniom w Rzeszowie? Konferencja prasowa na temat zabezpieczenia rzeki Strug

  Polecamy

  Kinga Skowron
  Kinga Skowron
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Dziś odbyła się konferencja prasowa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, podczas której został poruszony temat zabezpieczenia oraz regulacji rzeki Strug, by zapobiec podtopieniom w stolicy Podkarpacia. W spotkaniu wzięli udział m.in. wojewoda Ewa Leniart oraz Przemysław Daca – prezes PGW Wody Polskie.

  Wody Polskie realizują kolejne prace nad kompleksowym rozwiązaniem problemu podtopień, jakie pojawiają się w ostatnich latach w stolicy Podkarpacia. Mieszkańcy mierzą się z problemem tzw. powodzi miejskich spowodowanych przez nawalne deszcze. Problem potęguje brak odpowiedniego systemu kanalizacji deszczowej oraz przepełnione odprowadzalniki wód opadowych. Dla stworzenia kompleksowej ochrony przed skutkami podtopień, konieczne jest wykonanie prac zabezpieczających na rzece Strug oraz innych ciekach na terenie miasta.

  fot. materiały PUW

  –  Ochrona przeciwpowodziowa to priorytetowe zadanie Wód Polskich, dlatego też zaczynamy dziś  inwestycje na rzece Strug. Ponadto przygotujemy koncepcję dotyczącą problemu z podtopieniami w mieście Rzeszowie. Opracowanie dotyczy blisko 100 km rzek i wskaże przyczyny zagrożenia powodziowego oraz kierunki działań 

  – mówił podczas spotkania Przemysław Daca – prezes PGW Wody Polskie.

  fot. materiały PUW

  Ewa Leniart odniosła się do opracowywanej przez Wody Polskie koncepcji dotyczącej zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

  – Przygotowanie koncepcji technicznej związanej z wyznaczeniem obszaru związanego z zagrożeniem powodziowym oraz wskazaniem kierunków działań, które będą niezbędne do tego, by chronić południową część Rzeszowa jest równie ważne.  Dziękuję Wodom Polskim za podejmowanie cennych działań zmierzających do zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej 

  – mówiła wojewoda.

  W dzisiejszym wydarzeniu uczestniczyli także członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego Lucyna Sokołowska oraz dyrektor RZGW w Rzeszowie Małgorzata Wajda.

  fot. materiały PUW

  Wody Polskie rozpoczynają roboty budowlane na pierwszym etapie inwestycji o łącznej wartości 28 mln zł, której celem jest zabezpieczenie terenów o powierzchni 433 ha położonych nad rzeką Strug. Zadanie „Strug – etap I – odcinkowa przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km”, na kwotę 5,9 mln zł, zostanie zrealizowane do końca bieżącego roku. W ramach prac wykonane będzie m.in. umocnienie dna oraz zabezpieczenie skarp Strugu w miejscach, w których rzeka zagraża budynkom i obiektom infrastruktury komunikacyjnej i technicznej. Równolegle z ubezpieczeniami zostaną wykonane tarliska i schronienia dla zwierząt strefy przybrzeżnej w formie karp dużych drzew. Zaplanowane prace rozpoczną się na wysokości ul. W. Gombrowicza do ul. Cz. Miłosza. Pozostały zakres prac do miejscowości Tyczyn będzie kontynuowany w 2022 roku.

  Równolegle z robotami na rzece Strug trwają prace przedprojektowe nad kompleksowym zabezpieczeniem przed podtopieniami rzeszowskich osiedli: Budziwój, Biała i Matysówka. Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie procedują aktualnie postępowanie przetargowe na opracowanie koncepcji technicznej pn. „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni cieków: Strug, Hermanówka, Matysówka, Młynówka, Czekaj i Rów W1”.

  Opracowanie to powstanie w ramach dużego zadania ujętego w aktualizacji  Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w zlewni rzeki Malawka, Przyrwa, Matysówka, Mikośka, Paryja, Czekaj.

  fot. materiały PUW

  Koncepcja obejmie łącznie 91,7 km rzeszowskich rzek i pozwoli zidentyfikować skalę i główne przyczyny zagrożenia powodziowego, a następnie wskaże rozwiązania techniczne i nietechniczne które pozwolą na minimalizację lub redukcję zagrożeń powstałych w wyniku powodzi opadowych i błyskawicznych.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com