środa, 28 lutego, 2024
+

  Straż Miejska, czy „legenda miejska” czyli patoparkowanie w Rzeszowie cz. 4

  Polecamy

  Waldemar Ruszel
  Waldemar Ruszel
  Redaktor Waldemar Ruszel Szef do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi Kurier Rzeszowski - portal, gazeta TVi
  - Reklama -

  O tym, że w Rzeszowie jest Straż Miejska słyszała większość mieszkańców naszego miasta, ale na wielu lokalnych forach często czytamy o Straży Miejskiej raczej jako o legendzie miejskiej, czyli „ktoś, gdzieś, kiedyś podobno ich widział”.

  Kiedy kilka lat temu zacząłem się przyglądać tematowi parkowania oraz działalnościom służb miejskich odpowiedzialnych za ten obszar, był taki moment, że jako laik w tym temacie sam uważałem że Straży Miejskiej w Rzeszowie nie widać więc po co ją utrzymywać. Jednak im bardziej rozpoznawałem ten temat i im większą wiedzę posiadałem, to moje zdanie powoli się zmieniało. Dziś podzielę się zebranymi danymi oraz moimi spostrzeżeniami w tym zakresie.

  Komenda Straży Miejskiej w Rzeszowie ul. Targowa 1

  Zacznijmy od powielanego potocznego stwierdzenia, że Straż Miejska jest od parkowania. Aby dowiedzieć się o tym od czego jest Straż Miejska trzeba zajrzeć do Ustawy o Strażach Gminnych – U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (pełny tekst tutaj) – w której czytamy:

  Rozdział 1
  Przepisy ogólne
  Art. 1.
  1. Do ochrony porządku publicznego na terenie gminy może być
  utworzona samorządowa umundurowana formacja – straż gminna, zwana dalej
  „strażą”.
  2. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe
  zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.

  i dalej:
  Art. 11. 1.Do zadań straży należy w szczególności:

  1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
  2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
  2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1495);
  3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk
  żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
  4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
  5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
  6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
  7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
  8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
  9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy

  Te informacje poza Ustawą można znaleźć również na stronie Straży Miejskiej w Rzeszowie http://www.sm.erzeszow.pl/straz/zadania-prawa-obowiazki


  O zadaniach i liczebności Policji w Rzeszowie pisaliśmy w artykule Najciemniej jest pod… policyjnym “kogutem”, czyli patoparkowanie w Rzeszowie cz. 1


  Jak widzimy zadań Straży Miejskiej jest sporo.

  Aby Straż Miejska mogła je realizować potrzebuje do tego odpowiednich zasobów ludzkich. Sprawdzamy zatem jak to wygląda. Zacznijmy od kilku informacji statystycznych.

  Rzeszów:
  stan na 10.05.2021 r. – powierzchnia: 128,5 km kw., liczba mieszkańców – ok. 196 634 osoby,
  stan na 2005 r. – powierzchnia: 53,69 km kw., liczba mieszkańców – ok. 159 000 osób. (dane z https://www.erzeszow.pl/print/692/13520)

  Teraz przyjrzymy się stanom osobowym Straży Miejskiej obecnie i w różnych latach:

  • liczba etatów stan na dzień 30.08.2021 r. – strażnicy 54, stanowiska administracyjne 4 (razem 58)
  • liczba etatów stan na dzień 31.12.2015 r. – strażnicy 58, stanowiska administracyjne 4 (razem 62)
  • iczba etatów stan na dzień 31.12.2010 r. – strażnicy 63, stanowiska administracyjne 4 (razem 67)
  • iczba etatów stan na dzień 31.12.2005 r. – strażnicy 52, stanowiska administracyjne 4 (razem 56)

  Jak zatem widać obecnie mamy stan osobowy większy o dwa etaty większy niż w roku 2005, natomiast miasto powierzchnią jest ponad dwukrotnie większe, a mieszkańców mamy ok 37 000 więcej niż 15 lat temu.

  W Rzeszowie często pada pytanie gdzie jest ta Straż Miejska? Na forach można było kilka lat temu znaleźć żarty, że Strażnicy pilnują Ratusza, aby go nikt nie ukradł, ew. dodawano, że mogliby stać z halabardami jako służba reprezentacyjna. Ostatnio czytamy często, że Strażnik Miejski pilnuje parkingu przy Ratuszu. Pytaliście nas często dlaczego tak jest. Zapytaliśmy o to Urząd Miasta. W odpowiedzi czytamy:
  Strażnik miejski pilnuje porządku przy  ul. Słowackiego m.in. tego, czy samochody właściwie parkują przy niej, nie zastawiają chodników i nie utrudniają życia pieszym. Przy okazji także sprawdza, czy samochody właściwie parkują na parkingu przy ratuszu.

  Taką odpowiedź otrzymaliśmy w poniedziałek, więc w dniach pomiędzy 7, a 10 września sprawdziliśmy w jakich miejscach na ul. Słowackiego można spotkać Strażników.

  Natomiast podczas piątkowej konferencji prasowej dotyczącej podpisania umowy pomiędzy Gminą miasto Rzeszów i Policją Prezydent Konrad Fijołek zdementował informacje, że Strażnik pilnuje parkingu.


  Nowe zasady obowiązujące na parkingu przy Ratuszu opisywaliśmy w artykule Zmiany zasad parkowania na parkingu przy Ratuszu


  Aby sprawdzić czym naprawdę zajmuje się Straż Miejska i jakie ma zgłoszenia pytamy w zapytaniu prasowym i otrzymujemy odpowiedź:


  Zapytaliśmy również o proporcje zgłaszanych interwencji względem podejmowanych samoczynnie przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej:

  Według codziennie sporządzanych raportów w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 sierpnia 2021 Strażnicy podjęli 16104 interwencje, pomniejszając tę liczbę o zgłoszenia z książki interwencji, książki kancelaryjnej i skrzynki e-mail można powiedzieć, że z własnej inicjatywy Strażnicy interweniowali prawie 8400 razy.”

  Wracając do wątku z początku artykułu, że Straż Miejska jest od parkowania mam nadzieję, że raz na zawsze wyprostuję to społeczne, a nie całkiem prawdziwe przekonanie.

  Zapytałem w Centrum Powiadamiania Ratunkowego:

  1. Jakie są wytyczne dotyczące przyjmowania i przekierowywania zgłoszeń przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego dotyczących zgłoszeń nieprzepisowego parkowania, utrudnień w ruchu drogowym, zagrożenia w bezpieczeństwie w ruchu drogowym?
  2. Jakie akty prawne regulują te wytyczne?

  W ramach odpowiedzi było stwierdzenie: „Nadmieniam, że do straży miejskiej przekazywane są najczęściej zgłoszenia dotyczące niewłaściwego parkowania. Jeżeli takie zgłoszenie ma miejsce poza godzinami pracy straży miejskiej, to jest przekazywane do Policji.

  Ponieważ nigdzie się nie doszukałem podstawy do takiego działania dopytałem, dlaczego sprawy dotyczące nieprzepisowego parkowania przekierowują w pierwszej kolejności na Straż Miejską i otrzymałem odpowiedź:

  zgodnie z art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego podmioty ratownicze i podmioty pomocnicze dysponują własne zasoby ratownicze na miejsce zdarzenia. 

  Ponadto informuję, że zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego przez podmiot pomocniczy należy rozumieć podmiot, do którego zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska, zarejestrowany w systemie teleinformatycznym, którego numer telefoniczny nie jest obsługiwany w ramach systemu powiadamiania ratunkowego.

  W związku z powyższym, straż miejską należy traktować jako podmiot pomocniczy, w myśl ww. zapisów.

  Tłumacząc – w pierwszej kolejności Policja, w drugiej Straż Miejska jest od spraw związanych z nieprzepisowym parkowaniem.

  Podsumowując ten dość długi artykuł, większość mieszkańców (wnioskując z opinii na forach czy z rozmów) uważa, że Straż Miejska jest potrzebna, tylko ich niestety nie widać lub czas ich reakcji jest dość długi, natomiast wielu mieszkańców niestety nawet nie wie, jakie zadania należą do Straży Miejskiej i uważają że skoro ich nie widać na chodnikach to oni nic nie robią. Moim zdaniem w Rzeszowie należy zreorganizować Straż Miejską, a przede wszystkim zwiększyć liczbę etatów ponieważ stan osobowy jak na miasto o prawie 130 km kwadratowych i 200 tysiącach mieszkańców jest zdecydowanie za mały, aby funkcjonariusze mogli szybko i przede wszystkim skutecznie reagować.


  Zobacz inne artykuły dotyczące patoparkowania w Rzeszowie.


  Moje publikacje podzielę na kilka artykułów, gdzie przyjrzymy się najczęściej występującym problemom na ulicach Rzeszowa.

  Więcej bieżących informacji można znaleźć na stronie kampanii Społeczny Rzecznik Pieszych oraz na stronie piesirzeszow.akcja.info

  Działania edukacyjne i całą kampanię w Rzeszowie można też wesprzeć poprzez zrzutkę na wspieram.piesi.akcja.info

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com