15 C
Rzeszów
wtorek, 19 października, 2021
+

  Wojewoda Ewa Leniart przedstawiła szczegóły i wytyczne na rozpoczynający się rok szkolny

  Polecamy

  Martyna Cios
  Redaktor / dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Ponad 272 tys. uczniów rozpocznie rok szkolny na Podkarpaciu. Dyrektorzy szkół przygotowują się do funkcjonowania w trybie zaostrzonych rygorów sanitarnych oraz do organizacji punktów szczepień.

  Szczegóły działań podejmowanych przez rząd oraz wytyczne Ministra Edukacji i Nauki przedstawiono dziś podczas konferencji prasowej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Z dziennikarzami spotkała się wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch.

  Nauka będzie prowadzona na zasadach sprzed pandemii, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Główne zasady to: rekomendacja szczepień, dezynfekcja, zachowanie dystansu społecznego oraz zasad higieny, korzystanie z maseczek w miejscach wspólnych oraz częste wietrzenie pomieszczeń zamkniętych.

  Poprosiliśmy dyrektorów szkół, aby zorganizowali cykl spotkań z rodzicami po to, aby do szczepień zachęcić samych rodziców oraz aby zachęcić ich do szczepień dzieci powyżej 12 roku życia.

  – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

  Ewa Leniart zapowiedziała także organizacje mobilnych punktów szczepień w okolicach szkół, adekwatnie do możliwości i oczekiwań społeczności lokalnej.

  Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wytyczne sanitarne – zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna i higieniczna organizacja zajęć w epidemii. Są to w dużej mierze rozwiązania znane z poprzedniego roku szkolnego. Dla przedszkoli nadal obowiązują wytyczne z 19 listopada 2020 r. V aktualizacja.

  Wojewoda dodała, że na utrzymanie nauczania stacjonarnego w szkołach, kluczowy wpływ będą miały szczepienia. Także szczepienia wśród kadry nauczycieli. 

  Szacuje się, że w skali całego kraju, poziom wszczepienia nauczycieli wynosi około 70%. Ufam, że w naszym regionie te wartości wyglądają podobnie. Mamy także informacje od niektórych dyrektorów, że nawet jest to wyższy poziom.

  – poinformowała wojewoda.  

  Źródło: PUW

  Od 23 sierpnia, dzięki współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, do szkół trafiają pakiety bezpieczeństwa.

  Na te pakiety składają się: stacje dezynfekujące, stacje do mierzenia temperatury, termometry bezdotykowe, maseczki, płyny do dezynfekcji – a wiec wszystkie te materiały, które pozwalają utrzymać szkoły w higienie.

  – wyliczała kurator Małgorzata Rauch.

  Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało 4 programy wsparcia uczniów po okresie pandemii. Programy są związane zarówno ze zdrowiem i kondycją fizyczną dzieci oraz młodzieży, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również pomocą w opanowaniu, a także utrwaleniu materiału. Na ich realizację MEiN przeznaczy ok. 244 mln zł. Celem programów jest kompleksowe wsparcie młodych ludzi w powrocie do szkół po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

  Egzamin ósmoklasisty i maturalny w roku szkolnym 2021/2022

  W 2022 r., podobnie jak w roku 2021, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych.

  W 2022 r. egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w terminie od 24 do 26 maja, czyli o miesiąc później niż zazwyczaj. Takie rozwiązanie umożliwi uczniom szkół podstawowych lepsze przygotowanie się do tego egzaminu.

  Ponadto w 2022 r. nie będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

  Egzamin maturalny w 2022 r. 

  W 2022 r. egzamin maturalny, podobnie jak w 2021 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej, ale absolwenci będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. 

  Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną, są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

  W 2022 r. absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. 

  Egzamin maturalny w 2022 r. rozpocznie się 4 maja. 

  Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2021/2022

  Ferie zimowe potrwają od 17 stycznia do 27 lutego. Uczniowie na Podkarpaciu będą odpoczywali od zajęć szkolnych od 14 do 27 lutego 2022 r.

  Zajęcia w szkołach zakończą się 24 czerwca 2022 r. Przerwa wakacyjna będzie trwała od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. 

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  SERWIS POGODOWY 🌤

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -