czwartek, 18 lipca, 2024
+

  Mikrogranty na rewitalizację

  Polecamy

  Waldemar Ruszel
  Waldemar Ruszel
  Redaktor Waldemar Ruszel Szef do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi Kurier Rzeszowski - portal, gazeta TVi
  - Reklama -

  Na początku sierpnia 2021 r. Prezydent Konrad Fijołek – podpisał umowę z Fundacją „Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon” na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie działań rewitalizacyjnych należących do sfery społecznej procesu rewitalizacji w ramach realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów” do roku 2023. Fundacja, wybrana została w otwartym konkursie ofert i będzie pełnić będzie rolę operatora projektu.

  W naborze mogą brać organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne tworzone przez mieszkańców jeżeli mają patrona w postaci NGO. W szczególności Operator rekomenduje projekty społeczne w zakresie m.in.: przeciwdziałania bezrobociu i ubóstwu, aktywizacji ekonomicznej mieszkańców, wzmacniania procesu integracji i aktywizacji mieszkańców, rozwoju oferty rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej i kulturalnej, wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego, poprawy poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego czy zachowania i promocji niematerialnego dziedzictwa kulturalnego.

  Projekty mogą być realizowane w obszarze rewitalizacji obejmującym osiedla: Śródmieście, Grota- Roweckiego, Piastów, Pułaskiego, 1000-lecia oraz Andersa. Projekty mogą uzyskać dofinansowanie w kwocie maksymalnej do 5 000,00 zł.

  Centrum Poradnictwa Prawnego “Prawnikon” (Operator) zaprasza na spotkania konsultacyjne, które odbędą się:

  1) 6 września 2021 r. – online w godzinach 17:00 – 19:00 – link do wydarzenia umieszczony zostanie na profilu facebook Operatora w dniu wydarzenia

  2) 13 września 2021 r. w Urban LAB Rzeszów w godzinach 16:00 – 18:00

  Nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Podczas wydarzenia uczestnicy potwierdzą na liście obecności swój udział.

  Od 13 sierpnia 2021 r. Operator uruchomił również punkt informacyjno – doradczy. Na spotkania należy umawiać się poprzez nadesłanie zgłoszenia na adres email: prawnikon.projekty@gmail.com

  Dopuszczalna jest forma zdalna (online przez zoom) oraz stacjonarna podczas spotkań bezpośrednich.

  Nabór rusza już w połowie września, wszelka dokumentacja opublikowana będzie do końca sierpnia 2021r. na stronie Operatora www.prawnikon.eu

  Zachęcamy mieszkańców osiedli objętych projektem do aktywnego uczestnictwa i zgłaszania swoich projektów. Rzeszów to miasto innowacji I przy tym pilotażowym projekcie czas by obywatelskość ukazała się aktywnie. Na realizację grupy będą miały maksymalnie dwa miesiące więc już teraz zachęcamy do działania.

  W Urban Lab Rzeszów 27 sierpnia odbyła się również konferencja Prezydenta z Patricią Mitro (Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon) oraz Natalią Zachwieją (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków), podczas której uczestnicy rozmawiali założeniach i celach projektu (wideo).

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com