środa, 17 kwietnia, 2024
spot_img
+

  Najciemniej jest pod… policyjnym „kogutem”, czyli patoparkowanie w Rzeszowie cz. 1

  Polecamy

  Waldemar Ruszel
  Waldemar Ruszel
  Redaktor Waldemar Ruszel Szef do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi Kurier Rzeszowski - portal, gazeta TVi
  - Reklama -

  Praktycznie każdy mieszkaniec Rzeszowa wie, że na ul. Jagiellońskiej jest „Policja”, a doprecyzowując te informacje, to na ul. Jagiellońskiej 13 znajdują się Komenda Miejska Policji i Komisariat Policji Rzeszów Śródmieście (podkarpacka.policja.gov.pl).

  Ci, co popełnili wykroczenie w ruchu drogowym, lub mieli kolizję lub uszkodzony samochód wiedzą, że na ul. Jagiellońskiej 11 znajduje się również Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji (WRD).

  Przy budynku Wydziału Ruchu Drogowego znajduje się skrzyżowanie ulic Jagiellońskiej i Zygmuntowskiej, a na nim trzy oznakowane przejścia dla pieszych.

  Zrzut mapy pochodzi z „© OpenStreetMap” – https://www.openstreetmap.org/copyright

  Od wielu lat przy tym skrzyżowaniu samochody parkują w sposób niezgodny z Przepisami o Ruchu Drogowym, a „na mieście” mówi się, że np. „jak ma być porządek z parkowaniem i stosowaniem się do przepisów w Rzeszowie, skoro pod komendą na Jagiellońskiej Policja pod nosem nie ogarnia”, albo „niech na Jagiellońskiej zrobią porządek, bo swojego podwórka nie ogarniają”, albo „Policja nic mi nie zrobi, idź pan na Jagiellońską i zobacz jak oni parkują”, itp. Mieszkańcy Rzeszowa prawdopodobnie słyszeli takie opinie, albo sami taką mają. Krąży jeszcze taka wersja, że „tam nie łapią, ponieważ to Policjanci pod komendą parkują, więc kolegów nie będą gonić”.

  Przyjrzałem się temu tematowi i pomimo tego, że też pamiętam, że tam tak było „od zawsze” to sprawdziłem na Google Street View.

  Faktycznie – zdjęcia z 2014 r. i 2017 r. pokazują, że w obrębie skrzyżowania i przed przejściami stoją samochody.

  Na grupie Facebook „Święte krowy rzeszowskie”, też znalazłem jedno zdjęcie z 2019 roku.

  Wygląda na to, że na tym skrzyżowaniu Pod Komisariatem faktycznie kierowcy łamią przepisy nie od dziś. No to zobaczmy jak to jest obecnie.

  Wygląda na to, że przez wiele lat faktycznie nic się nie zmienia.


  O planowanych zmianach na ul. Jagiellońskiej i ograniczeniu tu ruchu samochodów pisaliśmy w artykułach:
  Zamknięcie ul. Jagiellońskiej w Rzeszowie
  – Zamykać, czy nie zamykać? Oto jest pytanie


  Parkowanie w obrębie skrzyżowania i w okolicy przejścia dla pieszych jasno regulują Przepisy o Ruchu Drogowym:
  Art. 49
  1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:
  1. na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;
  2. na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem.

  Dlaczego zatem Policja nie reaguje? Chyba, że reaguje, a kierowcy lubią płacić mandaty, jednak raczej tak nie jest, ponieważ gdyby reagowała, to kierowcy wiedzieliby, że nie opłaca się łamać tych przepisów i że tam – przy Komisariacie – parkować nie ma sensu, a jak już pisałem wcześniej opinie wśród mieszkańców są inne.

  W ramach kampanii edukacyjno – interwencyjnej Społeczny Rzecznik Pieszych próbowaliśmy zainteresować WRD Policji w Rzeszowie nieprzepisowym parkowaniem na chodnikach, zakazach oznaczonych znakiem B-36, przed i na przejściach dla pieszych, czy miejscach całkowicie wyłączonych z ruchu, jednak do tej pory bezskutecznie. Policja z WRD uważa, że ma to pod kontrolą, a Naczelnik WRD KMP na pismo informujące o nieprawidłowościach oraz zapraszające do spotkania z 17.02.2021 odpowiedział (po 120 dniach!):

  Odpisał: „… w ramach działań doraźnych policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Rzeszowie podejmowali czynności mające na celu zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących zakazu zatrzymywania się i postoju pojazdów. Swoim zakresem obejmowały cały teren działania WRD KMP w Rzeszowie, w tym sygnalizowanych w piśmie ulic mieszczących się na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie. W toku czynności służbowych podjętych w okresie od dnia 18 lutego 2021 do dnia 20 czerwca 2021 w tym także policjanci ujawnili 275 przypadków naruszenia zasad zatrzymania się i postoju pojazdów, za które zastosowali środki przewidziane prawem… sygnalizowana tematyka parkowania pojazdów jest w ciągłym zainteresowaniu KMP w Rzeszowie”

  Szybko licząc – 275 przypadków w 120 dni to daje 2,3 interwencji dziennie. Zapytałem Rzecznika Prasowego Policji w Rzeszowie o to, jak wygląda stan osobowy poszczególnych Komisariatów Policji na terenie Rzeszowa.

  „Stan etatowy komisariatów działających na terenie Rzeszowa podległych KMP w Rzeszowie (dane z 08.2021 r.):
  – Komisariat Policji I (Nowe Miasto) – 81 etatów,
  – Komisariat Policji II (Baranówka) – 83 etaty,
  – Komisariat Policji Rzeszów-Śródmieście – 50 etatów.”

  Kolejnym pytaniem było – „Które wydziały (jednostki organizacyjne) i jakie ilości policjantów zajmują się stricte obszarem ruchu drogowego, bezpieczeństwem w ruchu drogowym, wykrywaniem wykroczeń, dochodzeniem, karaniem itd. Proszę również o informację, o podległość w strukturze organizacyjnej Policji w Rzeszowie oraz o zasięg terytorialny poszczególnych jednostek organizacyjnych.

  Dowiadujemy się, że:
  Komórkami organizacyjnymi KMP w Rzeszowie wyspecjalizowanymi i przeznaczonymi do działania w obszarze ruchu drogowego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykrywania wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym oraz karania ich sprawców są – Wydział Ruchu Drogowego liczący 70 etatów i Referat ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym – 14 etatów. Wymienione komórki organizacyjne umiejscowione w strukturze KMP w Rzeszowie działają na terenie Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.

  Dla porównania Straż Miejska w Rzeszowie to 54 etaty, w tym dwa administracyjne.

  Patrząc na to, można odnieść wrażenie, że coś tutaj nie działa.

  Bardzo często otrzymuję informacje (sam wielokrotnie też się z tym spotkałem), że Policjanci – zarówno idący pieszo, jak i przejeżdżający radiowozem – mijając nieprzepisowo zaparkowane pojazdy nie reagują na nie. Kolejnymi informacjami, które do mnie od kilku lat docierały było to, że Policja pod nr WRD jak i pracownicy obsługujący nr alarmowy 112, jak i sami Policjanci podczas patroli przekierowują temat interwencji dotyczących parkowania na Straż Miejską (też wielokrotnie się z tym spotkałem). Sprawdziłem jak i to wygląda od strony formalnej.

  Na pytanie: „Jakie czynności powinien wykonać funkcjonariusz Policji, który nie jest z Wydziału Ruchu Drogowego, a jest świadkiem wykroczenia drogowego?” dowiaduję się że:

  Każdy funkcjonariusz ujawniający jakiekolwiek wykroczenie, również wykroczenie drogowe ma obowiązek podjąć interwencję wobec jego sprawcy.
  Jeżeli okoliczności wykroczenia i tożsamość osoby nie budzą wątpliwości policjanci może sprawcę pouczyć lub ukarać mandatem karnym.
  W przypadku odmowy przyjęcia mandatu lub w sytuacji gdy okoliczności nie pozwalają na nałożenie grzywny, policjant podejmuje czynności w celu zebrania danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o ukaranie.”

  Co zatem mówi Ustawa o Policji (z dnia 6 kwietnia 1990 r):

  Art. 1, ust. 2. Do podstawowych zadań Policji należą:
  pkt 2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania,
  pkt 3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  pkt 4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
  pkt 6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych.

  Czy zatem Policjanci patrolujący ulice nie widzą nieprzepisowo zaparkowanych samochodów?

  Wielu obywateli myśli, że to Straż Miejska (Gminna) jest od spraw parkowania, dlatego, że od wielu lat są do tego przyzwyczajani, a nie znają podstawowych obowiązków Policji. Do tematu Straży Miejskiej, ich zadań (jest ich ponad 10) powrócę w odrębnym artykule, jednak zajrzałem do Ustawy o Strażach Gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku i czytam:

  Art. 1. 1. Do ochrony porządku publicznego na terenie gminy może być
  utworzona samorządowa umundurowana formacja – straż gminna, zwana dalej
  „strażą”.
  Art. 6. 1. Straż jest jednostką organizacyjną gminy.
  Art. 9. 5. Współpraca Policji i straży polega w szczególności na:
  1) stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie
  w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego;
  2) zorganizowaniu systemu łączności Policji i straży, uwzględniającego lokalne
  potrzeby i możliwości oraz zapewniającego utrzymanie stałej łączności między
  jednostkami Policji i straży;
  3) koordynowaniu rozmieszczenia służb policyjnych i straży, z uwzględnieniem
  zagrożeń występujących na danym terenie;
  4) wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju
  i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych
  i sportowych, a także w innych miejscach publicznych;
  5) organizowaniu wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników
  gminnych (miejskich);
  6) wymianie informacji w zakresie obserwowania i rejestrowania przy użyciu
  środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

  Nigdzie nie doszukałem się informacji o tym, że to Straż Miejska jest „od parkowania”.

  Moje publikacje podzielę na kilka artykułów oraz przyjrzymy się najczęściej występującym problemom występującym na ulicach Rzeszowa. Do tematu będę wracał w cyklu „Patoparkowanie w Rzeszowie”, gdzie będę omawiał poszczególne ulice oraz przepisy, które są łamane, aby zwiększać świadomość mieszkańców Rzeszowa w tym temacie.

  Więcej bieżących informacji można znaleźć na stronie kampanii Społeczny Rzecznik Pieszych oraz na stronie piesirzeszow.akcja.info, tam też można przysyłać informacje i zdjęcia z miejsc, w których kierowcy nagminnie łamią przepisy.

  Działania edukacyjne i całą kampanię w Rzeszowie można też wesprzeć poprzez zrzutkę na wspieram.piesi.akcja.info

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com