czwartek, 18 lipca, 2024
+

  Szkolenia i doradztwa w ramach Rzeszowskiego Centrum Innowacji Społecznych 2.0.

  Polecamy

  Martyna Cios
  Martyna Cios
  Redaktor / dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon z/s w Rzeszowie realizuje od czerwca do grudnia 2021r. na terenie miasta Rzeszowa szereg działań wspierających organizacje pozarządowe i działaczy/działaczki rzeszowskie. Projekt wsparcia III sektora realizowany jest już od 5 lat, w tym roku o nazwie: Rzeszowskie Centrum Innowacji Społecznych 2.0.

  Projekt pt. „Rzeszowskie Centrum Innowacji Społecznych III Sektora 2.0.” skierowany jest do mieszkańców Rzeszowa- organizacji pozarządowych, aktywnych obywateli i grup nieformalnych, którzy działają lub chcą działać na rzecz Rzeszowa i jego mieszkańców, organizacji pozarządowych, aktywnych mieszkańców bądź grup nieformalnych (beneficjentów – mieszkańców Rzeszowa) działających, bądź chcących działać na rzecz Rzeszowa i jego mieszkańców. Celem projektu jest w szczególności podniesienie skuteczności i skali oddziaływania liderów społecznych/aktywistów poprzez rozwój ich kompetencji oraz wzmocnienie potencjału istniejących lub tworzących się inicjatyw społecznych mieszkańców Rzeszowa poprzez wsparcie animacyjne, edukacyjne i promocyjne. Ważnym aspektem jest również profesjonalizacja usług świadczonych przez III sektor.

  Swoje cele Rzeszowskie Centrum Innowacji Społecznych 2.0. realizować będzie m.in. poprzez:

  • Szkolenia organizacji pozarządowych i działaczy/-działaczek w formie online
  • Doradztwo strategiczne i mentoring online
  • Targi NGO online ( 1 dzień targów online- networking-sieciowanie)

  Nieodpłatnie można wziąć udział w szeregu tematycznych szkoleń:

  • Kwestie formalno – prawne – omówienie specyfiki form prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej (online)- dnia 9 sierpnia 2021r. w godzinach 9:00- 13:00
  • Budowanie brandu organizacji pozarządowej – narzędzia (online) – dnia 16.08.2021r. w godzinach 16:00 do 20:00
  • Pomoc w zakładaniu ngo, w tym procedury zakładania i rejestracji organizacji pozarządowych (online)- dnia 10.08.2021r. w godzinach 9:00-13:00
  • Strategia rozwoju – model Canvas (stacjonarnie) – dnia 02.09.2021r. w godzinach 16:00 do 20:00
  • Zarządzanie w NGO – modele zarządzania (stacjonarnie) – dnia 10.09.2021r. w godzinach 9:00 do 13:00
  • Partnerstwo – współpraca z JST i konkursy ofert (stacjonarnie)- dnia 09.09.2021r. w godzinach 16:00 do 20:00
  • Networking i sieciowanie mocą rozwoju NGO (online)- 9:00 do 13:00 dnia 08.09.2021r.
  • Liderstwo – Thinking Design (stacjonarnie) – dnia 07.09.2021r. w godzinach 16:00 do 20:00
  • Nowe technologie w NGO (online) – dnia 11.08.2021r. w godzinach 15:00-19:00
  • Pozyskiwanie środków dla NGO – Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (online) 9:00-13:00 dnia 12.08.2021r.

  Link do zapisów: https://forms.gle/dB3bZfVUTAUrdJ8P7

  Każde szkolenie trwa 4 godziny zegarowe i kończy się uzyskaniem certyfikatu ze szkolenia. Prowadzone one będą w formule hybrydowej, w grupach maksymalnie 15 osobowych. Liczba uczestników wydarzenia jest ograniczona. Rekrutacja trwa w sposób ciągły jednakże liczy się kolejność zgłoszeń.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com