poniedziałek, 4 grudnia, 2023
+

  Podkarpackie uczelnie podpisały z zarządem województwa umowy na dofinansowanie

  Polecamy

  Kinga Skowron
  Kinga Skowron
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Dziś przedstawiciele dziesięciu szkół wyższych z województwa podkarpackiego podpisało umowy na dofinasowanie. Zarząd województwa przeznaczył na ten cel milion złotych. Fundusze trafią również do rzeszowskich uczelni.

  Podczas otwarcia spotkania wicemarszałek Piotr Plich zaznaczył, że rozwój uczelni wyższych jest kluczowy dla zwiększenia potencjału regionu.

  – Jesteśmy przekonani, że te dotacje, to wsparcie, będzie służyło podniesieniu jakości kształcenia, a tym samym zachęci młodych ludzi do studiowania na Podkarpaciu, a potem do znalezienia tutaj pracy

  – mówił wicemarszałek.

  fot. Kurier Rzeszowski

  Aby ubiegać się o wsparcie, uczelnie musiały złożyć wnioski. W wyniku naboru ogłoszonego przez zarząd województwa wpłynęło 10 takich wniosków. Wszystkie przeszły ocenę formalną i merytoryczną i wszystkie uzyskały wsparcie finansowe. Wnioski oceniała komisja, która następnie przedstawiła swoje rekomendacje zarządowi. Przy ocenie pod uwagę były brane następujące kryteria:

  1)     zgodność przedsięwzięcia z celami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030,

  2)     zgodność przedsięwzięcia z potrzebami rynku pracy,

  3)     powiązanie przedsięwzięcia z powstaniem/rozwojem nowego kierunku kształcenia i/lub wzrostem liczby studentów na danym kierunku kształcenia,

  4)     powiązanie przedsięwzięcia z prowadzeniem działalności naukowej lub badawczo – rozwojowej.

  fot. Kurier Rzeszowski

  Poniżej lista uczelni, kwoty wsparcia oraz zadania, na jakie otrzymały dotację:

  1.     Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedziba w Rzeszowie otrzymała

  70 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup wyposażenia do laboratoriów na potrzeby kształcenia studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na kierunku studiów pn. Pielęgniarstwo (I stopnia o profilu praktycznym) oraz kierunku Kosmetologia (II stopnia o profilu praktycznym).

  2.     Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu otrzymała 90 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. Podniesienie jakości kształcenia na – zgodnych z potrzebami podkarpackiego rynku pracy – deficytowych, praktycznych kierunkach studiów, realizowanych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

  3.     Uniwersytet Rzeszowski otrzymał 230 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup aparatury badawczej Spektrometr IV D Maldi Biotyper do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów.

  4.     Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie otrzymała 80 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. System do badań ergospirometrycznych.

  5.     Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle otrzymała 25 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. Pracownia do projektowania przestrzennego 3D.

  6.     Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku otrzymała 80 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. Wyposażenie laboratorium maszyn technologicznych i programowania (laboratorium badawczo-dydaktyczne) umożliwiające kształcenie praktyczne na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (studia II stopnia).

  7.     Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu otrzymała 80 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. Doposażenie pracowni symulacji geriatrycznych w zaawansowane symulatory do kształcenia praktycznego w zakresie monitorowania parametrów życiowych oraz opieki długoterminowej i paliatywnej osób starszych na kierunku pielęgniarstwo w PWSW w Przemyślu.

  8.     Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza otrzymała  230 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. Doposażenie stanowisk laboratoryjnych dydaktyczno-badawczych na potrzeby nowoutworzonych/nowych kierunków studiów w Politechnice Rzeszowskiej.

  9.     Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu otrzymała 80 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. Wyposażenie Laboratorium automatyzacji przemysłowych procesów ciągłych i automatyzacji budynku Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu.

  10.     Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – Filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli otrzymała 35 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli.

  fot. Kurier Rzeszowski
  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com