sobota, 18 maja, 2024
spot_img
+

  Konferencja Ewy Leniart na temat naboru wniosków dotyczących poprawy bezpieczeństwa pieszych

  Polecamy

  Kinga Skowron
  Kinga Skowron
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Podczas dzisiejszej konferencji prasowej wojewoda podkarpacki Ewa Leniart ogłosiła dodatkowy nabór wniosków na zadania dotyczące poprawy bezpieczeństwa w obszarze przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  – Ogłaszamy dzisiaj nabór w kwocie 4,5 mln zł na zadania dotyczące poprawy bezpieczeństwa w obszarze przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych. Jest to nabór uzupełniający w stosunku do naboru, który odbył się kilka miesięcy temu. Wówczas mięliśmy do dyspozycji prawie 32 mln zł dla powiatów oraz gmin. W sumie wpłynęło 74 wnioski – 40 powiatowych oraz 34 gminnych. Wszystkie otrzymały maksymalne dofinansowanie, które dopuszczał program. W zawiązku z powstałymi oszczędnościami możemy ogłosić nabór dodatkowy

  – mówiła wojewoda.

  Jednocześnie zachęciła jednostki samorządu terytorialnego do składania wniosków w ramach naboru uzupełniającego.

  – Będziemy na nie oczekiwać 30 dni od dnia ogłoszenia

  – dodała wojewoda.

  fot. Kurier Rzeszowski

  Jak podkreśliła wojewoda, wnioski o dofinansowanie można składać na zadania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości. Zadania dotyczyć mogą zarówno przejść dla pieszych na skrzyżowaniach na drogach publicznych ,jak i na odcinkach dróg publicznych pomiędzy skrzyżowaniami, oraz przejazdów dla rowerzystów połączonych  z lub zlokalizowanych bezpośrednio przy ww. przejściach dla pieszych.

  Przez obszar oddziaływania przejścia dla pieszych rozumie się sumę obszarów przejścia dla pieszych i stref oczekiwania dla pieszych (w tym azyli), a także obszarów dojść do przejścia dla pieszych i odcinków drogi po obu stronach tego przejścia – o długościach nie większych niż 100 m.

  Wnioski mogą składać ustawowi zarządcy dróg zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

  Dofinansowaniem nie mogą zostać objęte zadania na drogach publicznych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

  Wnioski można składać 30 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia o naborze. Data wpływu liczona jest jako data dostarczenia wniosku do Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego lub w przypadku dostarczenia pocztą – data stempla kancelarii ogólnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski złożone po terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

  Nabór wniosków dotyczy zadań których realizacja rozpocznie się w 2021 r. Przewidywany czas realizacji wynosi do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zadania (zadania roczne). W ramach dofinansowania możliwa będzie refundacja wydatków już poniesionych w związku z realizacją zadania począwszy od stycznia 2021 r.

  Szczegóły: Komunikat Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie naboru uzupełniającego wniosków na zadania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com