19,2 C
Rzeszów
czwartek, 5 sierpnia, 2021
+

  Zespół specjalistów zakończył prace nad założeniami dotyczącymi Architekta Miejskiego

  Polecamy

  Kinga Skowron
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Zakończyły się prace zespołu doradczego, który miał wypracować założenia dotyczące powołania oraz sposobu działania w strukturach urzędu Architekta Miejskiego Rzeszowa.

  – Tak jak zapowiadałem w pierwszych dniach, kiedy objąłem funkcję prezydenta Rzeszowa, zostały wypracowane ramy dotyczące powołania Architekta Miejskiego, to jaką rolę ma pełnić w strukturach urzędu i jakie ma być jego umocowanie prawne. Teraz wytyczne wypracowane przez zespół przekażę nowemu prezydentowi

  – tłumaczył pełniący funkcje prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak.

  W skład ośmioosobowego zespołu weszli przedstawiciele środowiska architektów, wykładowca z  Politechniki Rzeszowskiej, a także pracownicy urzędu miasta.

  – Rola Architekta Miejskiego nie jest uregulowana w polskim systemie prawnym, brakuje dokładnych wytycznych w tym zakresie, dlatego zespół miał wypracować ramy prawne dla funkcjonowania Architekta Miejskiego przy jednoczesnym uwzględnieniu wewnętrznych regulacji urzędu miasta

  – wyjaśniała Alicja Trzyna, przewodnicząca zespołu, jednocześnie dyrektor Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UM Rzeszowa.

  Te wewnętrzne regulacje, w oparciu o które Architekt Miejski będzie działał to:

  ● Statut Miasta Rzeszowa,

  ● Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa,

  ● Regulamin organizacyjny Biura Rozwoju Miasta w Rzeszowie,

  ● Regulamin naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta Rzeszowa.

  Opracowując założenia dotyczące kompetencji Architekta Miejskiego, zespół przeanalizował  rozwiązania stosowane w tym zakresie w innych miastach w kraju, w tym między innymi w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie. Specjaliści pracujący w zespole przyjęli, że ze względu na wyzwania związane z rozwojem Rzeszowa w zakresie polityki przestrzennej, konieczne jest zapewnienie Architektowi Miejskiemu silnej pozycji w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta.

  – Zespół specjalistów uznał, że osoba, która będzie Architektem Miejskim, musi mieć możliwość realnej koordynacji wszystkich działań związanych z polityką przestrzenną w Rzeszowie. A będzie to możliwe wówczas, gdy będzie miała nadzór nad kluczowymi dla polityki przestrzennej komórkami organizacyjnymi urzędu oraz podległymi mu jednostkami

  – mówi prezydent Marek Bajdak.

  Takie rozwiązanie zapewniłoby:

  ● spójność planowania działań  dotyczących miejskiej przestrzeni na poszczególnych poziomach szczegółowości czyli na poziomie studium, miejscowego planu zagospodarowania, warunków zabudowy.

  ● lepszy przepływ informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces planowania i wydawania decyzji administracyjnych,

  ● realny wpływ Architekta Miejskiego na założenia jak i wdrażanie polityki przestrzennej w mieście.

  Podczas prac zespołu ważną kwestią było wypracowanie sposobu powoływania Miejskiego Architekta i zapewnienia mu możliwie dużej niezależności merytorycznej, przy wysokich kompetencjach zawodowych. Dlatego też członkowie zespołu przyjęli, że Architekt Miejski powinien być zatrudniany w drodze konkursu, a główne warunki, jakie powinien spełniać to:

  ● znaczące doświadczenie zawodowe architektoniczne i urbanistyczne,

  ● autorytet w środowisku zawodowym,

  ● rekomendacja środowiska zawodowego Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Stowarzyszenia Architektów RP o. Rzeszów,

  ● umiejętność pracy z ludźmi, komunikatywność.

  Wdrożenie rozwiązań przedstawionych w opinii zespołu doradczego do spraw wypracowania stanowiska dotyczącego powołania Architekta Miejskiego w Rzeszowie wymaga  zmian w regulacjach wewnętrznych. Dotyczą one głównie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa oraz regulaminu organizacyjnego Biura Rozwoju Miasta  Rzeszowa.

  Skład zespołu:

  1. dr Alicja Trzyna – Dyrektor Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UM Rzeszowa – przewodniczący zespołu;
  2. Maciej Trybus – Architekt, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Rzeszów;
  3. Piotr Rzeźwicki – Architekt, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Rzeszów;
  4. dr hab. Jacek Strojny – Profesor Politechniki Rzeszowskiej;
  5. Renata Święcińska – Architekt, Przewodnicząca Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów;
  6. dr Adam Podhalański – Architekt, Inspektor zatrudniony w Wydziale Architektury UM Rzeszowa;
  7. Andrzej Piwko – Inspektor, zatrudniony w Wydziale Architektury UM Rzeszowa;
  8. Barbara Pujdak – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa.
  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  SERWIS POGODOWY 🌤

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -