20,4 C
Rzeszów
środa, 23 czerwca, 2021
+

  Powiat rzeszowski działa przeciwko przemocy w rodzinie

  Polecamy

  Kinga Skowron
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie opracowali projekt „Zawsze jest czas, by zapobiegać przemocy”. Jest skierowany do osób i rodzin, które doświadczają przemocy domowej lub są nią zagrożone.

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie jest jednostką  powiatu rzeszowskiego podlegającą bezpośrednio pod Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.

  – Pomoc udzielana jest miedzy innymi w formie poradnictwa specjalistycznego w tym prawnego, psychologicznego i rodzinnego oraz bezpiecznego schronienia w sytuacjach uzasadnionych, zagrażających zdrowiu lub życiu osób/rodzin na okres do 3 miesięcy

  – mówi Agnieszka Gabrowska, dyrektor PCPR w Rzeszowie.

  fot. materiały prasowe

  A. Gabrowska wyjaśnia, że Ośrodek corocznie bierze udział w otwartym konkursie na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” ogłaszanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

  W ramach projektu zrealizowano m.in. spotkania i warsztaty ze specjalistami z różnych dziedzin dla członków Klub Seniora 50 plus, spotkanie z rehabilitantem i specjalistą do spraw cyberprzemocy oraz psychologiem.

  Realizacja zadań zawartych w projekcie możliwa była dzięki dofinansowaniu  i wsparciu ministerstwa, Powiatu Rzeszowskiego, a także  współpracy z dyrekcją Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w  w Sokołowie Młp. oraz dyrekcją Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

  – Fakt, że w taką akcję pomocową  zaangażowane są różnorakie ośrodki oraz uczniowie szkół sprawia, że tego rodzaju inicjatywy nabierają szczególnego, szerszego znaczenia. Bywa, że  rodziny potrzebują wsparcia w sytuacjach kryzysowych, na przykład w sytuacji zagrożenia przemocą, dlatego staramy się im taką pomoc zapewnić. Mamy świadomość i jesteśmy o tym przekonani, że miłość dziś oferowana potrzebującym rodzinom i dzieciom,  na pewno kiedyś wróci do nas wszystkich

  – mówi Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski.

  fot. materiały prasowe

  To m. in. dlatego, od kilku lat prowadzone są przez pracowników OIK zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w szkołach podstawowych, które zagaszają taką potrzebę. Tematyka zajęć dostosowana jest do potrzeb szkoły.

  Przy Ośrodku działa również grupa wsparcia „Orchidea“, której spotkania organizowane są systematycznie, raz w miesiącu. Grupa jest skierowania do kobiet z terenu Powiatu Rzeszowskiego, które w swoim życiu doznały jakiejkolwiek formy przemocy ze strony najbliższych.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  SERWIS POGODOWY 🌤

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -