niedziela, 21 kwietnia, 2024
spot_img
+

  Politechnika Rzeszowska i Gmina Lubycza Królewska – umowa w sprawie konkursu architektonicznego

  Polecamy

  Kinga Skowron
  Kinga Skowron
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Umowa została zawarta między rektorem Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik i burmistrzem Lubyczy Królewskiej Markiem Łuszczyńskim. Strony zobowiązały się do zorganizowania i przeprowadzenia konkursu „Przestrzeń publiczna dla mieszkańców Lubyczy Królewskiej”. Jego celem jest zaprojektowanie terenów miejskich oraz wyłonienie najlepszych prac projektowych.

  Podczas podpisania umowy obecni byli m.in. Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. oświaty, opieki społecznej i osób niepełnosprawnych; Mariusz Lewko – Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubyczy Królewskiej; prof. dr hab. inż. Lech Lichołai – dziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej.

  fot. materiały prasowe Politechniki Rzeszowskiej

  Organizatorem konkursu są burmistrz Lubyczy Królewskiej oraz Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Patronat objęli burmistrz i Rada Miejska w Lubyczy Królewskiej, Politechnika Rzeszowska oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac koncepcyjnych dla wyznaczonego terenu w Lubyczy Królewskiej. Zwycięski projekt będzie stanowił materiał pomocniczy dla dalszych rozważań projektowanych. Uczestnikami mogą być wyłącznie studenci Politechniki Rzeszowskiej.

  fot. materiały prasowe Politechniki Rzeszowskiej

  Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym etapie komisja kwalifikacyjna rozpatrzy zgłoszenia zawierające pracę projektową oraz podpisaną kartę zgłoszenia uczestnictwa, dokona wyboru ośmiu najlepszych prac i nominuje je do drugiego etapu. Podczas drugiego etapu sąd konkursowy rozpatrzy nominowane
  przez komisję kwalifikacyjną prace konkursowe i dokona wyboru nagród oraz wyróżnień regulaminowych. Prace projektowe mogą być opracowywane indywidulanie lub w zespole. Warunkiem przystąpienia do pierwszego etapu jest złożenie pracy projektowej wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa do Komisji Kwalifikacyjnej do 31
  maja 2021 r.

  fot. materiały prasowe Politechniki Rzeszowskiej

  Głównym kryterium oceny prac projektowych zgłaszanych do konkursu będą wybitne wartości architektoniczne i urbanistyczne projektu oraz ich znaczenie w procesie przestrzennego kształtowania środowiska życia człowieka. Elementy te będą oceniane pod kątem wartości przestrzennych i plastycznych pracy, jej wartości ideowej, relacji i wpływu na kształtowanie otoczenia oraz nowatorstwo i poziom techniczny prezentowanych rozwiązań. Pod uwagę będą również brane rozwiązania w zakresie zagadnień ekologicznych i energetycznych projektowanego obiektu. Przywołane aspekty oceny prac nie stanowią elementów równoprawnych, wartościujących prace w jednakowy sposób.

  fot. materiały prasowe Politechniki Rzeszowskiej

  Sąd konkursowy dokona indywidualnej oceny każdej z prac. W przypadku wykorzystania całości lub wybranych części prac konkursowych do zagospodarowania przestrzeni Lubyczy Królewskiej Gmina zobowiązuje się do oznaczenia tej przestrzeni tablicą informacyjną lub w inny ustalony sposób. Oznaczenie to powinno zawierać informację, że zagospodarowanie wykonano na podstawie prac konkursowych powstałych w ramach konkursu studenckiego Politechniki Rzeszowskiej pt. „Przestrzeń publiczna dla mieszkańców Lubyczy Królewskie

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com