15,5 C
Rzeszów
czwartek, 17 czerwca, 2021
+

  Dalsze funkcjonowanie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Komunikat Rektora UR

  Polecamy

  Wiktoria Sudoł
  Redaktor / dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Komunikat Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwestra Czopka z dnia 28 kwietnia 2021 r., ustala jak uczelnia będzie funkcjonowała od 4 maja br.

  Według komunikatu od 4 maja br. kształcenie na Uniwersytecie Rzeszowskim będzie odbywało się z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w formie zdalnej), z wyłączeniem zajęć, w przypadku których efekty uczenia się nie mogą być w pełni zrealizowane w takiej formie, w szczególności zajęć kształtujących umiejętności praktyczne oraz pracowni dyplomowych na ostatnim semestrze studiów.

  Na uzasadniony wniosek nauczyciela akademickiego, od 4.05.2021 r. dziekan kolegium może wyrazić zgodę na prowadzenie w siedzibie Uczelni zajęć przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich niezależnie od kierunku studiów, w szczególności seminariów dyplomowych, o ile istnieje możliwość zachowania reżimu sanitarnego podczas ich realizacji.

  Zajęcia w ramach kształcenia doktorantów, na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia od 4 maja 2021 r. są realizowane w formie zdalnej, z wyłączeniem zajęć, w przypadku których efekty uczenia się nie mogą być w pełni zrealizowane w takiej formie.

  Biblioteka UR od 4 maja 2021 r. będzie czynna z  zachowaniem reżimu sanitarnego.

  Praca administracji UR w okresie od 4 maja 2021 r. świadczona jest w siedzibie Uczelni. Kierownicy poszczególnych jednostek mają obowiązek organizować pracę podległych działów w taki sposób, aby w jak największym stopniu ograniczyć bezpośrednie kontakty pracowników uwzględniając w szczególności konieczność wykorzystania przez pracowników zaległych urlopów wypoczynkowych w przypadku, gdy ich obecność w siedzibie UR nie jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni.

  Oto lista kierunków studiów, w ramach których zajęcia mogą odbywać się w formie kontaktu bezpośredniego:

  Lp.Kierunek
  1.       Agroleśnictwo
  2.      Archeologia
  3.       Biologia
  4.      Biotechnologia
  5.       Dietetyka
  6.      Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  7.       Elektroradiologia
  8.      Fizjoterapia
  9.      Fizyka
  10.   Grafika
  11.   Instrumentalistyka
  12.   Inżynieria materiałowa
  13.   Jazz i muzyka rozrywkowa
  14.   Kierunek lekarski
  15.   Logistyka w sektorze rolno-spożywczym
  16.   Mechatronika
  17.    Ochrona środowiska
  18.   Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
  19.   Pielęgniarstwo
  20.  Położnictwo
  21.   Ratownictwo medyczne
  22.  Rolnictwo
  23.   Systemy diagnostyczne w medycynie
  24.  Sztuki wizualne
  25.   Technologia żywności i żywienie człowieka
  26.Turystyka i rekreacja
  27.  Wychowanie fizyczne
  28.   Zdrowie publiczne

  Więcej informacji na stronie: https://www.ur.edu.pl.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  SERWIS POGODOWY 🌤

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -