wtorek, 26 września, 2023
+

  Ewa Leniart o wynikach kontroli zarządzania kryzysowego w województwie

  Polecamy

  Martyna Cios
  Martyna Cios
  Redaktor / dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Dziś odbyła się konferencja prasowa wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, podczas której przekazano wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, w której zawarto ocenę dotychczasowych działań podejmowanych na terenie województwa w związku z wystąpieniem epidemii.

  W konferencji uczestniczyli również podkarpacki państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Adam Sidor oraz przedstawiciele Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie: zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Jolanta Tomczyk-Fila oraz zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jakub Dzik.

  Od marca ubiegłego roku w naszym kraju obowiązuje stan epidemii, który wymaga wielkiego zaangażowania przede wszystkim ze strony białego personelu – lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, ale także służb i inspekcji zaangażowanych w zarządzanie sytuacją kryzysową. Ten stan jest dla wszystkich ogromnym wyzwaniem. Proces zarządzania wymaga dużych działań logistycznych, zgodnych z Wojewódzkim Planem Działania na wypadek wystąpienia epidemii oraz Wojewódzkim Planem Zarządzania Kryzysowego. Pod kątem sprawności działania i logistycznego przygotowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej zostaliśmy w ostatnim czasie skontrolowani przez Najwyższą Izbę Kontroli.

  – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

  źródło: PUW

  W ubiegłym tygodniu wpłynął protokół pokontrolny, w którym zawarta była ocena dotychczasowych działań w zakresie przygotowania się do reagowania w przypadku wystąpienia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych oraz działań podjętych w związku z wystąpieniem epidemii Covid-19.

  Protokół ten wyraźnie wskazuje, że zarówno stan przygotowań, jak również realizacji działań związanych z zarządzaniem sytuacją epidemiczną, był realizowany bez zastrzeżeń. W związku z tym, że nie stwierdzono nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała uwag ani wniosków. 

  – podsumowała.

  Jak podkreśliła wojewoda, wszelkie działania były podejmowane adekwatnie do potrzeb dynamicznie zmieniającej się sytuacji pandemicznej. 

  Angażowaliśmy i przygotowywaliśmy szpitale podkarpackie do zaopiekowania się pacjentami z COVID-19, jak również zaangażowaliśmy działania służb wojskowych, PSP, Policji w przeciwdziałanie procesowi rozprzestrzeniania się koronawirusa. To wszystko wymagało dużych środków finansowych. Podmioty lecznicze zostały wsparte finansowo z budżetu państwa na  przygotowania przede wszystkim w zakresie organizacji opieki nad pacjentami zakaźnymi, jak również m. in. wsparcie w zakresie przebudowy instalacji tlenowych. Bardzo chciałabym podziękować przedstawicielom służb mundurowych, sanitarnych, dyrektorom wydziałów: Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Polityki Społecznej za sprawne działania w czasie epidemii.

  – podkreśliła wojewoda.

  źródło: PUW

  Głos podczas dzisiejszej konferencji zabrała zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Jolanta Tomczyk-Fila, która mówiła m.in. o kwestiach związanych z zabezpieczeniem miejsc do izolacji i kwarantanny oraz funkcjonowaniem hoteli dla medyka. Podsumowała dotychczasowe decyzje wojewody polecające utworzenie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia, potwierdzonym zakażeniem COVID-19, jak również łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej – respiratorów. Odniosła się również do finansowania zakupów sprzętu i modernizacji infrastruktury szpitalnej pod kątem zabezpieczenia  realizacji świadczeń dla pacjentów z COVID-19.

  W 2020 roku wojewoda podkarpacki  łącznie przekazała ponad 17 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego z przeznaczeniem dla szpitali.

   – powiedziała Jolanta Tomczyk-Fila.

  źródło: PUW

  Zadania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego podsumował zastępca dyrektora Jakub Dzik. Mówił m.in. o regularnych działaniach mających na celu minimalizowania skutków wystąpienia pandemii w oparciu o obowiązujące plany i procedury podejmowanych przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Zaznaczył, że w okresie objętym kontrolną odbyło się 29 posiedzeń WZZK, a w trybie pracy codziennej zbierał się zespół koordynacyjny powołany przez wojewodę.

  Jakub Dzik podsumował również dostawy środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu medycznego z Rządowej Agencja Rezerw Strategicznych (wcześniej Agencji Rezerw Materiałowych). Do naszego województwa trafiło 160 respiratorów, 265 kardiomonitorów, prawie 500 pomp infuzyjnych, 139 urządzeń do wysokoprzepływowej terapii tlenowej oraz środki ochrony indywidualnej tj. kombinezony, maseczki, rękawiczki w znacznych liczbach.

  Zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odniósł się także do działań w obszarze Państwowego Ratownictwa Medycznego. Podkreślił ogromne zaangażowanie i obciążenie zespołów ratownictwa medycznego podczas pandemii. Jak zaznaczył, liczba połączeń na dyspozytornię medyczną w okresie od 1 marca do 18 kwietnia 2021 roku wyniosła 45 tys., a w okresie z przed pandemii w analogicznym czasie w roku 2019 wynosiła 12 tys. Liczba wyjazdów karetek wzrosła natomiast z ponad 7 tys. do ponad 21 tys.

  źródło: PUW

  O działaniach służb sanitarnych, a także o aktualnej sytuacji epidemicznej mówił podkarpacki państwowy inspektor sanitarny Adam Sidor. Podsumował skalę zakażeń w regionie i dochodzenia epidemiologiczne przeprowadzone przez stacje sanitarne.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com