czwartek, 18 lipca, 2024
+

  Państwowy Instytut Weterynarii poinformował o wystąpieniu ogniska grypy ptaków

  Polecamy

  Martyna Cios
  Martyna Cios
  Redaktor / dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  W niedzielę, 7 marca Państwowy Instytut Weterynarii poinformował o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zwołała tej sprawie posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

  Ognisko grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 stwierdzono w gospodarstwie komercyjnym, utrzymującym ponad 5 tys. indyków rzeźnych w gminie Ostrów w powiecie ropczycko-sędziszowskim. To pierwsze ognisko HPAI w 2021 r. na terytorium województwa podkarpackiego.

  W spotkaniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego wzięli udział m.in. Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, samorządowcy z powiatów Ropczycko-Sędziszowskiego i Dębickiego.

  Bardzo dziękuję tym służbom i samorządowcom, którzy już od niedzieli aktywnie włączyli się w likwidacje ogniska. Dziękuję za wsparcie działań Inspekcji Weterynaryjnej. Proszę, aby lokalne władze dokonały stosownych oznaczeń na terenie swoich samorządów oraz monitorowały i zgłaszały przypadki padłego ptactwa.

  – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

  W gospodarstwie, w którym stwierdzono chorobę, zostały wdrożone  wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.

  Wojewoda Podkarpacki opublikował rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków w województwie podkarpackim. Rozporządzenie określa m.in. obszar zapowietrzony i zagrożony wystąpieniem grypy ptaków (HPAI), sposób oznakowania tych obszarów oraz zakazy i nakazy obowiązujące na tych obszarach. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

  źródło: PUW

  Stwierdzenie ogniska ma związek z niekorzystną w ostatnim czasie sytuacją epidemiologiczną w wielu krajach, zarówno UE jak i państw trzecich. W Polsce w bieżącym okresie jesienno-zimowym (październik 2020 / luty 2021) stwierdzono 45 ognisk u drobiu i 52 przypadki choroby u ptaków dzikich, Na obszarze UE w ww. okresie HPAI potwierdzono w większości krajów europejskich.

  Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii zaapelował do wszystkich hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

  Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:  

  • pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
  • zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,
  • karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
  • stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
  • stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
  • wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

  Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie  wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com