20 C
Rzeszów
poniedziałek, 12 kwietnia, 2021
+

  Konferencja dotycząca problemu depopulacji w obszarze państw Trójmorza

  Polecamy

  Kinga Skowron
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Wczoraj odbyła się międzynarodowa konferencja online pt. „Społeczno -ekonomiczne skutki depopulacji w krajach i regionach Inicjatywy Trójmorza”. Udział w niej wzięli m.in. marszałek Władysław Ortyl, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, dr Dominik Rozkrut – dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego, prof. Sylwester Czopek – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego i pracownicy naukowi spoza granic Polski.

  Uczestnicy wydarzenia zastanawiali się jak odwrócić negatywne procesy demograficzne prowadzące do zjawiska depopulacji w obszarze państw Trójmorza, dlaczego zjawisko to dotyczy niemal wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jak skutecznie zatrzymać tendencję polegającą na spadku urodzeń liczby dzieci. Poza reprezentantami Polski udział w niej wzięli także pracownicy naukowi z Polski, Grecji, Macedonii Północnej, Czarnogóry, Bułgarii, Włoch, Rumunii i Francji.

  Marszałek Władysław Ortyl mówił o znaczeniu Trójmorza dla Podkarpacia oraz zaangażowaniu naszego regionu w tę inicjatywę:

  – Pierwsze Forum Regionów Trójmorza odbyło się właśnie na Podkarpaciu. W trakcie Forum podjęliśmy ważną deklarację, jaką było utworzenie Obserwatorium Regionów Trójmorza. To była ważna sprawa i ważny wkład w opisanie i ujęcie statystyczne problemów i szans rozwojowych Trójmorza. Zbliża się drugie Forum Regionów Trójmorza, które będzie miało miejsce w województwie lubelskim, ale my już tam przyjeżdżamy z konkretnym wkładem z konkretnym doświadczeniem oraz badaniami. Drugą ważną inicjatywą jest Via Carpatia, będąca swoistym kręgosłupem, osią, wokół której Trójmorze ma szansę i będzie się dalej rozwijać. Trzeci projekt, przy którym uczestniczymy jest Makroregionalna Strategia Karpacka. Chcemy, aby w nowej perspektywie stała się ona faktem i tę inicjatywę Trójmorza wspierała. Uczestniczymy też we wdrażaniu programów transgranicznych – to są rzeczy i działania które sprowadzają się do małych projektów, ale budują relacje społeczne i kulturowe, które są bardzo ważne

  – podkreślał marszałek.

  fot, materiały Samorządu Województwa Podkarpackiego

  Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki odniosła się do istoty depopulacji:

  Współcześnie zachodzące procesy rozwojowe i globalizacyjne powodują niewątpliwie narastanie problemów liczby ludności na świecie, w Europie i w Polsce. Wszystko to sprawia, że istotniejsze stają się obiektywne i rzetelne informacje, które stanowią narzędzia niezbędne do prawidłowej diagnozy i oceny rzeczywistości. Dzięki nim możliwe stanie się ustalenie przyczyn obecnego trendu i szukanie rozwiązań 

  – mówiła wojewoda.

  fot. materiały PUW

  Dominik Rozkrut, dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego zwrócił uwagę na związek między rozwojem współpracy państw Trójmorza, a problemem depopulacji:

  Trójmorze to niezmiernie ważna inicjatywa o charakterze geopolitycznym, a jednocześnie wielka szansa na współpracę i rozwój w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Jednym z problemów dotykających w szczególności niemetropolitarne obszary Polski to depopulacja i nie jest to problem charakterystyczny jedynie dla naszego kraju, inne państwa tez borykają się z podobnymi problemami

  – mówił dyrektor.

  Sylwester Czopek, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego podczas konferencji zwrócił uwagę na to, że depopulacja nie jest zjawiskiem nowym, ale występującym już w przeszłości:

  – Depopulacja znana jest odkąd prowadzone są jakiekolwiek badania dotyczące społeczeństw, nawet prahistorycznych (…) Moglibyśmy wskazać bardzo wiele przykładów różnych przyczyn depopulacyjnych również i tych, które obserwujemy dzisiaj, bo przecież znamy całe cywilizacje, które w wyniku różnych procesów zanikły i nie ma już ludzi, którzy są kontynuatorami tych wielkich starożytnych cywilizacji. Więc to daje do myślenia, że każda dyskusja o teraźniejszości prawdopodobnie ma skutki odczuwalne w przyszłości

  – powiedział rektor.

  fot. materiały PUW

  Józefina Hrynkiewicz, przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej również odniosła się do problemu depopulacji:

  Temat depopulacji jest ważny, konieczny i potrzebny. Myślę, że dzisiaj podstawą wszystkich programów rozwoju jest sytuacja demograficzna, jaką zastaniemy w tym czasie. Bardzo bliskie mi jest podejście historyczne, bo zawsze musimy spojrzeć wstecz, żeby dowiedzieć się jak będą kształtowały się procesy demograficzne. Rzeszów jest dobrym miejscem dla działalności Obserwatorium. Jest zapotrzebowanie na takie analizy i badania

  – podkreślała.

  fot. materiały PUW

  W ramach konferencji odbyły się trzy panele dyskusyjne: „Związane z depopulacją zmiany w stanie i strukturze populacji”, „Transgraniczne obszary funkcjonalne – innowacyjny instrument rozwoju krajów Inicjatywy Trójmorza” oraz „Wyzwania społeczno-ekonomiczne i demograficzne w krajach Inicjatywy Trójmorza”.

  W ostatnim, udział wziął wicemarszałek Piotr Pilch, który odniósł się do problemów demograficznych oraz sposobach przeciwdziałania im:

  – Państwa Trójmorza, w tym nasz region stwarzają wiele nowych możliwości współpracy, ale jak się okazuje mierzymy się wszyscy z tymi samymi problemami demograficznymi. W naszych krajach i regionach w mniejszym lub większym stopniu następuje depopulacja. Polska nie jest żadnym wyjątkiem. W 2020 roku w naszym kraju aż 70 tysięcy osób więcej zmarło niż się urodziło. Województwo podkarpackie od wielu lat jest w czołówce województw, które osiągają dodatni przyrost naturalny, za wyjątkiem ostatniego roku pandemicznego

  – mówił wicemarszałek, który jednocześnie wyraził nadzieję na poprawę tej sytuacji:

  fot. materiały Samorządu Województwa Podkarpackiego

  – Działania podejmowane na szczeblu województwa, te wszystkie programy socjalne, wspierające rodzinę, kobiety, dzieci idące do szkół, to też ma wpływ na wszystkie województwa, w tym i na nasze. My, jako samorząd województwa możemy zadbać o to, aby stworzyć miejsca pracy, tak by mieszkający tu ludzie zechcieli tu pozostać, pracować, posyłać dzieci do szkół. To są działania, które już realizujemy w ramach Strategii Województwa Podkarpackiego

  – zaznaczał Piotr Pilch.

  W dyskusjach głos zabrali również pracownicy naukowi z Polski i zagranicy.

  Konferencja została zorganizowana przez: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Główny Urząd Statystyczny, Uniwersytet Rzeszowski oraz Rządową Radę Ludnościową.

  fot. materiały PUW

  Procesy demograficzne zachodzące od kilkunastu lat w Polsce i w Europie doprowadziły do poważnych, niekorzystnych zmian w kondycji i strukturze społeczeństwa w niektórych regionach, szczególnie widoczny jest spadek liczby ludności. Zmiany te, noszą znamiona depopulacji, związane są one przede wszystkim ze spadkiem liczby urodzeń w stosunku do zgonów, a także z odpływem migracyjnym ludności, który nie jest w wystarczającym stopniu równoważony przez napływ i przyrost naturalny. Zjawisko to dotyczy wielu dziedzin naszego życia i dotyka niemal każdego zakątka prezentowanych dziś krajów, włączonych do Inicjatywy Trójmorza.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  SERWIS POGODOWY 🌤

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -