19,2 C
Rzeszów
poniedziałek, 12 kwietnia, 2021
+

  Wojewoda podsumowała działania w kwestii poprawy infrastruktury przeciwpowodziowej

  Polecamy

  Kinga Skowron
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Dziś w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa, podczas której podsumowano działania realizowane przez Wody Polskie w odniesieniu do infrastruktury przeciwpowodziowej. Określono również plany w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. W spotkaniu uczestniczyły wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i dyrektor RZGW w Rzeszowie Małgorzata Wajda.

  – Jesteśmy uczestnikami i obserwatorami licznych wydarzeń związanych z powodziami, które praktycznie rokrocznie nawiedzają Podkarpacie i wiemy, jak ważna dla naszego regionu jest ochrona przeciwpowodziowa. Ubiegły rok był rokiem specyficznym, ponieważ mieliśmy do czynienia z tzw. „powodzą błyskawiczną”, która dotknęła część powiatów naszego województwa 

  – mówiła Ewa Leniart, podkreślając rolę zbiornika retencyjnego w miejscowości Siedleczka.

  fot. materiały PUW

  Jak zaznaczyła wojewoda, ochrona przeciwpowodziowa wiąże się z budowaniem i utrzymaniem wałów, ale także innej infrastruktury przeciwpowodziowej.

  – Raport , który w 2015 przedstawiła Najwyższa Izba Kontroli wskazywał ze prawie 30 proc. terenów województwa podkarpackiego znajduje się w obszarach zagrożenia powodzią. W związku z tym ochrona przeciwpowodziowa i związana z nią infrastruktura pozostają w szczególnym zainteresowaniu zarówno wojewody, jak też instytucji  Wód Polskich 

  – mówiła Ewa Leniart.

  fot. materiały PUW

  Działania Wód Polskich związane z rozwojem i poprawą infrastruktury przeciwpowodziowej omówiła dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Małgorzata Wajda.

  – Wody Polskie działają wielopłaszczyznowo – nie tylko rozbudowują i budują obwałowania, ale też przygotowują do realizacji zbiorniki retencyjne, zbiorniki suche oraz zbiorniki mokre z rezerwą powodziową. Takim przykładem jest zbiornik Kąty – Myscowa, który będzie spełniał zarówno zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, ale przede wszystkim zapewni wodę zdatną do picia mieszkańcom gmin położonych wzdłuż Wisłoki poprzez regulację przepływów 

  – powiedziała Małgorzata Wajda.

  fot. materiały PUW

  Dyrektor RZGW mówiła także o pozyskiwaniu środków finansowych, które co roku są większe.

  – W tym roku na realizację zadań mamy w planie zabezpieczoną kwotę ponad 122 mln zł. Na prace utrzymaniowe na terenie całego regionu wodnego mamy środki ok. 18 mln 

  – podkreśliła.

  Małgorzat Wajda mówiła o najważniejszych tegorocznych zadaniach. Wymieniła m. in działania modernizacyjne związane z wałami Łęgu na terenie gminy Gorzyce. Inne inwestycje, na które planowane jest uzyskanie w 2021 roku pozwoleń na realizację to przede wszystkim Strug i Młynówka.

  fot. materiały PUW

  Dyrektor Wajda odniosła się również do aktualnej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej podkreślając, ze RZGW w Rzeszowie  oraz podległe jednostki terenowe na bieżąco monitorują stany wód, wałów przeciwpowodziowych oraz newralgiczne miejsca zatorogenne (w ciągu ostatniego tygodnia nie stwierdzono zatorów).

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  SERWIS POGODOWY 🌤

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -