12 C
Rzeszów
czwartek, 11 sierpnia, 2022
+

  Studenci UR wzięli udział w badaniach prowadzonych przez Instytut im. Mikołaja Sienickiego

  Polecamy

  Kinga Skowron
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego wzięli udział w badaniach nad prawnymi, ekonomicznymi i społeczny i aspektami budowy gospodarki społecznie wrażliwej zgodnie z zasadą solidaryzmu społecznego, prowadzonych przez Instytut im. Mikołaja Sienickiego w Warszawie. Prace napisane przez studentów są dostępne w Internecie.

  Praca Pani Sary Kołotyło pt. ,,Postawy wobec osób niepełnosprawnych w
  społeczeństwie, czyli „jak mnie widzą tak mnie piszą?”’’ miała charakter poglądowy i została napisana w oparciu o niezależne badania przeprowadzone m.in. wśród osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Obejmowała także socjologiczno-psychologiczne postawy i podejście w kontekście definicji postaw i ich analizy z zachowaniem stosownych regulacji prawnych. Pracę można przeczytać tutaj: https://instytut-sienickiego.pl/2020/11/25/postawy-wobec-osob-niepelnosprawnych-w-spoleczenstwie-czyli-jak-mnie-widza-tak-mnie-pisza/.

  źródło: strona internetowa Instytutu im. Mikołaja Sienickiego

  Pan Norbert Długosz w swojej publikacji skupił się na analizie ostatnich nowelizacji
  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 109c. Przeanalizowane zostały zagadnienia stanu posiadania, a także poszukiwania, konserwacji, restauracji i ochrony zabytków zarówno ruchomych jak i nieruchomych. Praca jest dostępna pod linkiem: https://instytut-sienickiego.pl/2020/09/04/uzywasz-wykrywacza-metalu-ryzykujesz-nawet-2-lata-w-kryminale/.

  Pan Oskar Jurek w publikacji pt. ,,Polska w obliczu perspektywy Europejskiego
  Zielonego Ładu” omówił problematykę i świadomość społeczeństwa odnośnie planu
  przedstawionego przez Komisję Europejską w zakresie polityki energetycznej państw
  członkowskich. Link: https://instytut-sienickiego.pl/2020/11/24/polska-w-obliczu-perspektywy-europejskiego-zielonego-ladu/.

  źródło: strona internetowa Instytutu im. Mikołaja Sienickiego

  Panie Andżelika Pokrywka i Ewa Prokop-Rodzoń swoją pracę zatytułowały ,,Jak
  studiować i nie zbankrutować, czyli o pomocy materialnej dla studentów’’. W publikacji poruszyły temat pozyskiwania przez młodych ludzi funduszy na podjęcie studiów na uczelniach wyższych z uwzględnieniem aspektów dotyczących solidaryzmu społecznego. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o dane z Rzeszowa, Lublina, Warszawy, Krakowa i Poznania. Link: https://instytut-sienickiego.pl/2020/11/19/jak-studiowac-i-nie-zbankrutowac-czyli-o-pomocy-materialnej-dla-studentow/.

  Fundacja Instytut im. Mikołaja Sienickiego jest niezależnym, pozarządowym,
  analityczno-regulacyjnym think-tankiem zajmującym się w szczególności analizą rozwiązań prawnych, ekonomicznych oraz społecznych, zarówno obecnie obowiązujących, jak i projektowanych, z punktu widzenia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju kraju i sprzyjania przedsiębiorczości.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -