Inicjatywa Razem Dla Rzeszowa – większy dostęp mieszkańców do informacji

Podczas posiedzenia Komisji Gospodarczej, które miało miejsce w Urzędzie Miejskim Rzeszowa (20 października b.r.), podjęto próbę rozpatrzenia obywatelskiej inicjatywy, zaproponowanej przez apolityczny ruch miejski Razem Dla Rzeszowa. Projekt został zaopiniowany pozytywnie. Podczas posiedzenia komisji miała miejsce dyskusja na temat obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, która dotyczy zwiększenia dostępu mieszkańców do informacji. Projekt komisji został zaopiniowany pozytywnie i … Czytaj dalej Inicjatywa Razem Dla Rzeszowa – większy dostęp mieszkańców do informacji