16 C
Rzeszów
czwartek, 11 sierpnia, 2022
+

  Obsługa klientów PUW w Rzeszowie – dane kontaktowe i warunki wizyty

  Polecamy

  Kinga Skowron
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Podkarpacki Urząd Wojewódzki informuje o warunkach bezpośredniej obsługi klientów we wszystkich sprawach z zakresu swojej działalności w związku z epidemią COVID- 19. Mają one na celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i pracowników Urzędu.

  Klienci, którzy chcą złożyć wizytę w Urzędzie muszą zgłosić się wcześniej w systemie internetowej rejestracji do kolejki lub uzgodnić termin wizyty poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

  Ponadto klienci załatwiających sprawy w Urzędzie są proszeni o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych o przełożenie wizyty na inny termin.

  Klienci przebywający na terenie budynków PUW są zobowiązani do:

  • zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika Urzędu,
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu (dozowniki z płynami dostępne są przy wejściach)
  • zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5m.

  W celu zwiększenia bezpieczeństwa klientów, uniknięcia kolejek oraz ograniczenia czasu oczekiwania na miejscu, do urzędu należy przybyć około 10 minut przed umówioną godziną wizyty.

  Jednocześnie PUW zachęca klientów do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie, korzystając z możliwości innych kanałów komunikacji takich jak: telefon, e-mail, ePUAP, poczta tradycyjna.

  Wykaz telefonów kontaktowych do sekretariatów poszczególnych komórek organizacyjnych oraz informacje szczegółowe znajdują się poniżej.

  Dane kontaktowe:

  – w sprawach obywatelskich i cudzoziemców:

  Nazwa komórki Nr telefonuAdres e:mail
  Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcówinformacja ogólna17 867-13-28o@rzeszow.uw.gov.pl
  Sekretariat Oddziału Obsługi Cudzoziemcówlegalizacja pobytu cudzoziemcapobyt czasowypobyt czasowy i pracapobyt stałyzezwolenia na pracęzaproszenia17 867-10-47cudzoziemcy@rzeszow.uw.gov.pl
  Sekretariat Oddziału Paszportówsprawy związane z wyrobieniem i odebraniem paszportu17 867-10-35paszporty@rzeszow.uw.gov.pl
  Informacje dotyczące obywatelstwanadanie obywatelstwa, uznanie za obywatela polskiegopoświadczenie polskiego obywatelstwa zaświadczenia o osobowości prawnej parafii17 867-10-51  17 867-13-66o@rzeszow.uw.gov.pl
  Punkt Informacyjno-Doradczy FAMIinformacja m. in. dot. sposobu legalizacja pobytu cudzoziemców, zaproszeń i zezwoleń na pracę cudzoziemca17 867-12-65
  17 867-12-75
  17 867-12-76
  17 867-12-77
  17 867-12-78
  17 867-12-79
  532 519 76216 676-23-07
  infocudzoziemcy@rzeszow.uw.gov.pl
  Delegatura w Krośnie Oddział Zamiejscowy WSOiCsprawy związane z wyrobieniem i odbiorem paszportuzaproszenia dla cudzoziemców13 437-28-57paszportykrosno@rzeszow.uw.gov.pl
  Delegatura w Tarnobrzegu Oddział Zamiejscowy WSOiC przyjmowanie wniosków paszportowychodbiór paszportówzaproszenia dla cudzoziemców15 822-15-95 wew. 31415 822-15-95 wew. 315, 34915 822-15-95 wew. 366migracje.t@rzeszow.uw.gov.pl
  Delegatura w Przemyślu Oddział Zamiejscowy WSOiCprzyjmowanie wniosków paszportowych, informacje paszportowe, wydawanie dokumentów paszportowych16 676-23-06k.o.obyw.p@rzeszow.uw.gov.pl
  przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców, zaproszeń oraz zezwoleń na pracę cudzoziemca, informacja16 767-23-35migracjep@rzeszow.uw.gov.pl
  punkt Informacyjno- Doradczy FAMI, informacja m.in. dot. sposobu legalizacji pobytu cudzoziemców, zaproszeń i zezwoleń na pracę cudzoziemca16 676-23-07 

  – w sprawach polityki społecznej

  Nazwa komórki Nr telefonuAdres e:mail
  Informacja w sprawie koordynacji świadczeńinformacja ogólna (infolinia czynna od 8-15)17 867-18-15koordynacja@rzeszow.uw.gov.pl

  – w sprawach Wydziału Infrastruktury

  Nazwa komórki Nr telefonuAdres e:mail
  Sekretariat Wydziału Infrastrukturyinformacja ogólna17 867-13-71i@rzeszow.uw.gov.pl
  Delegatura w Krośniesprawy związane z administracją architektoniczno-budowlaną13 437-28-0613 437-28-75sdolegowski@rzeszow.uw.gov.plegazda@rzeszow.uw.gov.pl
  Delegatura w Przemyślusprawy związane z administracją architektoniczno-budowlaną16 678-40-8916 678-35-01cklyz@rzeszow.uw.gov.plajajuga@rzeszow.uw.gov.pl
  Delegatura w Tarnobrzegusprawy związane z administracją architektoniczno-budowlaną15 822-46-08aromanowska@rzeszow.uw.gov.pljbukowska@rzeszow.uw.gov.pl

  – w sprawach Wydziału Nieruchomości

  Nazwa komórki Nr telefonu Adres e:mail
  Oddział Odszkodowańw sprawie ustalania odszkodowań17 867-13-4617 867-13-50n@rzeszow.uw.gov.pl
  Oddział Lokalizacji Inwestycjiw sprawie wydawania decyzji ZRID17 867-15-6317 867-15-6417 867-15-66n@rzeszow.uw.gov.pl
  Oddział Komunalizacji i Rewindykacji Mieniaw sprawie tzw. mienia zabużańskiego i reformy rolnej17 867-13-3917 867-13-49n@rzeszow.uw.gov.pl

  WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

  17 867 10 26, 17 867 10 67

  SPRAWY DOTYCZĄCE PROFILU ZAUFANEGO

  17 867 12 13

  SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW

  17 867 12 13

  Dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych PUW w Rzeszowie:

  Lp.WydziałNr telefonu
  1.Wydział Prawny i Nadzoru17 867-1243
  2.Wydział Organizacyjno-Administracyjny17 867-1205
  3.Biuro Wojewody17 867-1249
  4.Wydział Finansów i Budżetu17 867-1555
  5.Wydział Infrastruktury17 867-1371
  6.Wydział Nieruchomości17 867-1344
  7.Wydział Środowiska i Rolnictwa17 867-1918
  8.Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego17 867-1238
  9.Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie17 867-1515/1516
  10.Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych17 867-1310/1307
  11.Zespół Audytu Wewnętrznego17 867-1225
  12.Wydział Polityki Społecznej 17 867-1300 
  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -