środa, 21 lutego, 2024
+

  W gminie Świlcza śmieci wysoko w górę. Co jest przyczyną?

  Polecamy

  Redakcja
  Redakcja
  Zespół Redakcyjny Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, Tvi
  - Reklama -

  Podczas ostatniej, nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Świlcza, w poniedziałek 7 września, radni podnieśli opłatę za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Świlcza. Co skutkowało takimi decyzjami?

  Było 22 zł lub 20 zł od osoby, będzie więcej…

  Pod koniec 2019 roku Rada Gminy Świlcza ustaliła stawki za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców swojej gminy. Stawki te, na mocy uchwały Rady ustalono na poziomie 22 zł od osoby, pod warunkiem, że odpady zbierane były w sposób selektywny (segregowane). Każdy z mieszkańców gminy mógł obniżyć o 2 zł tę kwotę, jeżeli zadeklarował, że odpady bio (trawa, liście, resztki jedzenia) będzie „utylizował” w przy domowym kompostowniku.

  Urzędnicy gminy wyliczyli, że konieczne jest przyjęcie jednak stawki 26 zł. Ustalenie takiej wysokości opłaty od osoby wynikało z obliczeń finansowych, względem złożonej oferty do ogłoszonego przez gminę przetargu. Wspomniany przetarg na odbiór odpadów wygrała firma „Zagroda” ze Strzyżowa na kwotę około 3 milionów złotych – „stawka została wyliczona na podstawie oferty złożonej przez tę firmę” – mówiła podczas grudniowej sesji Rady Gminy Świlcza Anna Niemer, kierownik Referatu, odpowiedzialnego między innymi za system gospodarki odpadami. Niemer informowała także radnych, że stawki na 2020 rok zostały wyliczone na podstawie średniej oddawanych odpadów za drugie półrocze 2018 roku i pierwszy kwartał 2019 roku. Ważną zmianą w systemie gospodarki odpadami było przyjęcie wyliczeń na podstawie ilości wytworzonych odpadów, a nie jak to było do końca 2019 roku, ryczałtu. Rada Gminy Świlcza przyjęła jednak stawkę 22 zł od osoby. Już wtedy wójt Adam Dziedzic sugerował, że pieniędzy może zabraknąć.

  Stawkę 22 zł od osoby, zbierającej odpady w sposób selektywny, mieszkańcy mogli obniżyć o 2 zł, poprzez zadeklarowanie kompostowania odpadów bio. Pierwotny projekt uchwały przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy, rekomendował ustalenie ulgi na kompostowanie w kwocie 1 zł. Na wniosek Rady, ulgę jednak zmieniono.

  Już wtedy, podczas długiej i merytorycznej dyskusji na sesji, wskazywano także, że to nierozsądna krajowa polityka w zakresie systemu gospodarki odpadami -„jest to uderzenie w mieszkańców, którzy zgodzili się na instalację utylizacji odpadów (w Rzeszowie – przyp. redaktor), (…) podwyżka w mojej ocenie zupełnie nieuzasadniona” – mówił wójt Świlczy Adam Dziedzic. Odnosił się w ten sposób do drastycznych podwyżek cen za tonę utylizowanych odpadów w spalarni PGE w Rzeszowie. Przypomnijmy, że stawkę za tonę przywożonych odpadów podniesiono z 300 zł na 710 zł. Według wójta Dziedzica, sytuacja ta, sprawiła, że m.in. dlatego wzrosły koszty obsługi wśród przedsiębiorców odbierających odpady.

  Stawka musiała wzrosnąć.

  Nie minęło jeszcze trzy kwartały obecnego roku, a już wiadomo, że w Świlczy pieniądze przeznaczone na odbiór odpadów komunalnych zostały wykorzystane – „szacowaliśmy, że kwota (za odbiór odpadów od osoby – przyp. redakcja) powinna wynosić około 26 zł, została ona zmieniona (przez Radę Gminy – przyp. redakcja) na 22 zł i obniżona dodatkowo o 2 zł z tytułu kompostowania, gdzie sama wartość kompostowania w rozliczeniu wynosiła kilkadziesiąt groszy, trzydzieści groszy, czyli o 720% zmieniono tę stawkę, na dzień dzisiejszy stoimy przed brakiem środków budżetowych od miliona złotych do półtora miliona złotych” – mówił Adam Dziedzic, wójt Świlczy, podczas sesji Rady Gminy Świlcza w ostatni dzień sierpnia.

  W sierpniu okazało się, że odpadów wytworzono tak dużo, że zaproponowane i przyjęte przez radnych stawki okazały się niewspółmierne względem kosztów odbioru śmieci. Niewątpliwie wpływ na to miała także panująca epidemia. W marcu i kwietniu, kiedy trwała „społeczna narodowa kwarantanna”, wiele osób, w tym dzieci, studenci, ale i pełnoletni mieszkańcy spędzali wiele czasu w swoich domach. Sam wójt pytał także Radę „czy warto było sztucznie zaniżać ceny (stawkę – przyp. redakcja)?”.

  Niestety gmina nie może dopłacić przysłowiowo „ani grosza” do systemu gospodarki odpadami. Wynika to z ustawy – „byłoby to złamaniem dyscypliny finansowej” – mówił Wójt Dziedzic. Stąd Rada Gminy Świlczy stanęła przed trudną, ale nieuniknioną decyzją.

  Na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Świlcza w dniu 7 września radni zdecydowali, że stawkę za odbiór odpadów muszą podnieść. Zgodnie z przyjętą uchwałą ustalili oni kwoty na wysokość 36,38 zł od osoby, zbierającej odpady w sposób selektywny (segregując odpady). Wciąż podtrzymano ulgę 2 zł na kompostowanie odpadów bio.

  Do podjętej uchwały, Rada przygotowała obszerne uzasadnienie:
  „Po przeprowadzeniu przez Radnych analizy obejmującej: ilości generowanych odpadów za miesiące od stycznia do lipca br., wypływów od mieszkańców zadeklarowanych oraz prognozowanych wydatków ponoszonych na obsługę systemu do końca 2020 roku, utrzymanie dotychczasowych stawek  za gospodarowanie odpadami (22 zł i 20 zł dla osób kompostujących bioodpady) nie jest możliwe z uwagi na ujemny bilans dochodów z opłat wnoszonych przez mieszkańców do płatności za wywóz odpadów przez firmę ZAGRODA. Konieczne jest zwiększenie stawki miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnym za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość do wysokości przedstawionej w uchwale,  tj. – 36,38 zł  i 34,38 zł dla osób kompostujących bioodpady. Przyjęte stawki będą obowiązywać w okresie  od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. W ujęciu całego roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca stawki te wyniosą odpowiednio 25,59 zł i 23,59 zł. Stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny ustala się w wysokości trzykrotnej stawki podstawowej – 109,14 zł.

  Wzrost kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi wynika z lawinowego wzrostu ich ilości  od marca  br. spowodowanego w głównej mierze obostrzeniami związanymi z korona wirusem w wyniku których przebywała w domach  większa ilość osób, co wiązało się ze wzrostem „produkcji śmieci”, w wyniku prowadzonych prac porządkowych i remontowych wytworzono w tym okresie wielokrotnie większą ilość odpadów oraz niedoszacowania ilości odpadów biodegradowalnych (trawa, krzewy, korzenie, gałęzie, drewno opałowe), które przekazane zostały w tym okresie podmiotowi realizującemu odbiór odpadów z terenu gminy. W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest nie tyle co uzasadnione, ale konieczne.” [pisownia oryginalna]

  materiały Rady Gminy Świlcza
  materiały Rady Gminy Świlcza

  Nowe stawki będą obowiązywać od 1 października. Nie wiadomo w dalszym ciągu, czy pomimo takiej podwyżki, uda się zapewnić płynne finansowanie systemu gospodarki. Jest to właśnie uzależnione od tego, ile odpadów zdadzą mieszkańcy na przełomie najbliższych miesięcy.

  Niepewny przyszły rok?

  Wciąż też nie wiadomo jakie stawki obowiązywać będą w przyszłym roku. Gmina Świlcza już ogłosiła przetarg, czeka na złożenie ofert. Wszyscy liczą, że cenę od osoby uda się obniżyć, względem tej ostatnio przyjętej.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com