poniedziałek, 26 lutego, 2024
+

  „Dziękujemy ludziom „Solidarności”, że nauczyli nas co znaczą słowa Polska i solidarność, wolność i człowiek”

  Polecamy

  Redakcja
  Redakcja
  Zespół Redakcyjny Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, Tvi
  - Reklama -

  Widowisko słowno-muzyczne zawierające wspomnienia ludzi Solidarności oraz kroniki i zdjęcia sprzed czterech dekad, słowa Jana Pawła II przeplatające się z hymnem państwowym i hymnem Solidarności, uroczyste przemowy, gratulacje i podziękowania, uhonorowanie Solidarnościowych liderów, składanie kwiatów – tak wyglądały obchody jubileuszu organizowane wspólnie przez NSZZ Solidarność Region Rzeszowski, marszałka województwa i przewodniczącego sejmiku.  

  fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w rzeszowskim Kościele Farnym w intencji Ojczyzny, wolności oraz ludzi Solidarności. Koncelebrował ją ordynariusz rzeszowski, biskup Jan Wątroba.

  Władze regionu, ministrowie, parlamentarzyści, ludzie Solidarności, duchowni, samorządowcy, poczty sztandarowe, mieszkańcy Rzeszowa i Podkarpacia zgromadzili się na placu pod Krzyżem Misyjnym, w miejscu symbolicznym dla ludzi Solidarności, by celebrować rocznicę powstania ruchu, który zmienił losy i oblicze Polski oraz Europy. Na rzeszowskich ulicach zabrzmiały syreny, a zaraz po nich hymn państwowy oraz niezapomniane słowa Jana Pawła II z 1979 roku:  „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.

  fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  O roli Kościoła oraz papieża Jana Pawła II w powstaniu idei ludzkiej Solidarności mówił podczas uroczystości ksiądz biskup Jan Wątroba – „Nie byłoby tego wszystkiego, co wydarzyło się później bez Ojca Świętego, bez Jego wiary i siły. W tę rocznicę musimy przywoływać Jego słowa. Budujemy Mu pomniki, ale najważniejsza jest pamięć o słowach Ojca Świętego, o tym ile zrobił dla Solidarności” – mówił ordynariusz rzeszowski. – „Wy ludzie Solidarności jesteście strażnikami pamięci, jesteście tymi, którzy pamięć podtrzymują i  przekazują kolejnym pokoleniom, abyśmy byli wierni ideałom tych, którzy 40 lat temu w spontanicznym zrywie, spoglądając na Bożą obecność rozpoczynali to wielkie dzieło.”

  Wielokrotnie na telebimach ukazywali się bohaterowie tamtych czasów, mówiący o swoich motywacjach, działaniach, obawach, nadziejach, o tym, czym była i czym jest dla nich Solidarność.

  fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  Do tych słów w swym wystąpieniu odniósł się marszałek województwa Władysław Ortyl  –  „To Wy – drogie koleżanki i koledzy – wbijaliście powoli, konsekwentnie i skutecznie „gwoździe do trumny komunizmu”, dając sygnał rodakom do podjęcia ostatecznego wysiłku, decydującego o istnieniu wolnej Polski. Dziś – w rocznicę powstania „Solidarności” oddajemy hołd pokoleniu, które sprawiło, że „runęły mury”, przynosząc swoimi odważnymi działaniami wolność i demokrację. Dzięki ogromnemu potencjałowi duchowemu, intelektualnemu i patriotyzmowi, mamy dziś prawdziwie wolną Polskę, w której mamy szansę podziękować, wyrazić najwyższy szacunek i oddać należną cześć współtwórcom naszej wolności” – mówił gospodarz województwa.

  Do wspomnień swoich kolegów – działaczy związku – nawiązał w swoich słowach także Roman Jakim – przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność. 

  „2020 to rok ważnych rocznic i wydarzeń, dzięki którym możemy dziś w wolnej Polsce celebrować ten jubileusz. To setna rocznica Cudu nad Wisłą, 100 rocznica urodzin największego z Polaków – Ojca Świętego Jana Pawła II oraz 40 rocznica Porozumień Sierpniowych – powstania Solidarności. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie odwaga ludzi Solidarności, którzy poprzez swoja walkę, pracę, cierpienia, wyrzeczenia dawali świadectwo prawdzie za wszelką cenę. Dlatego dziś wszystkim składam słowa wielkiego podziękowania”  – powiedział przewodniczący Jakim.

  Słowa wdzięczności i podziękowania dla ludzi Solidarności przekazała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

  fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  „W imieniu rządu RP składam podziękowania wszystkim członkom Solidarności. Czynię to w imieniu rządu, który stara się realizować idee solidarności społecznej, a może to czynić dzięki Waszemu wysiłkowi – wszystkich członków Solidarności, także tych, którzy zginęli w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach. Dzięki Wam my możemy dziś żyć w wolnym kraju.”  – podkreślała wojewoda. 

  W przestrzeni rzeszowskich ulic zabrzmiały słowa przewodniczącego sejmiku Jerzego Borcza, który odczytał przyjęte w dzień jubileuszu stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podkreślenia roli „Solidarności” w budowie wolnej Polski i Europy z okazji 40-lecia jej powstania.

  „W rocznicę powstania „Solidarności” oddajemy hołd pokoleniu, które dało nam wolność i zburzyło mury między ludźmi i społeczeństwami. Dzięki jego ogromnemu potencjałowi duchowemu i patriotyzmowi, mamy dziś prawdziwie wolną Polskę. Wielu z nich nie doczekało tej chwili, wielu zostało zapomnianych, inni zepchnięci zostali na margines życia społecznego. Dziękujemy ludziom „Solidarności”, że nauczyli nas co znaczą naprawdę słowa Polska i solidarność, wolność i człowiek. Chcemy, aby przyszłe pokolenia odnajdywały w ich życiorysach przykłady jak służyć Polsce i aby pamiętały, że wolność jest darem wywalczonym i zadaniem, które trzeba odrabiać każdego dnia. A naszym etosem, naszą powinnością i hołdem wobec tamtego pokolenia jest upominać się i dbać o godność człowieka na każdym etapie życia, przywracać godność pracownika i etos pracy” – napisali w swym stanowisku radni województwa podkarpackiego. 

  fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  Uroczystości jubileuszowe stały się okazją nie tylko do wspomnień, ale także do uhonorowania liderów związku, którzy przed laty tworzyli jego zręby. Sejmik województwa w czasie swego posiedzenia w dzień rocznicy zdecydował o przyjęciu w poczet Zasłużonych dla Województwa Podkarpackiego czterech działaczy Solidarności. Zaszczytu tego dostąpili: Marek Kamiński, który tworzył zręby „Solidarności” w Regionie Przemyskim,  Edward Mróz tworzący Solidarność w Sanockiej Fabryce Autobusowej, Zbigniew Sieczkoś – z Ruchem Solidarnościowym związany od początku jego istnienia, od 1981 roku członek Prezydium Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” oraz – pośmiertnie Stanisław Krupka, współzałożyciel Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” w Narzędziowni Huty Stalowa Wola, a także pierwszy przewodniczący Zarządu Regionu „Ziemia Sandomierska” NSZZ.

  Laudację na cześć nowych zasłużonych wygłosił marszałek Władysław Ortyl.

  „Dziś, w tej podniosłej chwili mamy zaszczyt uhonorować ludzi niezłomnych naszych czasów. To Wy swoją niezachwianą postawą w czasach, kiedy mało kto wierzył w możliwość zwycięstwa, wywalczyliście dla przyszłych pokoleń kraj prawdziwie wolny. Kraj, którego obywatele wyszli z długiego cienia strachu i zniewolenia. Dzięki właśnie takim postaciom, dziś możemy uczestniczyć w budowaniu teraźniejszości i przyszłości Polski, decydując o tym, jak, na jakich fundamentach i wartościach będzie oparty jej kształt. Nie byłoby to możliwe  bez wielkiego zaangażowania i poświęceń ludzi „Solidarności”. W imieniu mieszkańców Podkarpacia za Wasze poświecenie na rzecz wielkiej idei jaką jest Polska – chylę czoła i bardzo dziękuję” – tymi słowami marszałek Władysław Ortyl oddawał swój szacunek dla osiągnięć Solidarności, której sam był działaczem. 

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com