1,3 C
Rzeszów
poniedziałek, 25 stycznia, 2021

Wkrótce w Siemaszkowej nowy spektakl ,,Granica”

W Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie trwają intensywne próby do „Granicy” w reżyserii Katarzyny Szyngiery. Premiera spektaklu jest planowana na 27 lutego. Nowy...
+

  Jak będzie wyglądać nauka od 1 września?

  Polecamy

  Dominik Bąk
  Redaktor Dominik Bąk - Szef NEWSROOMu oraz działu Publicystyki KURIER RZESZOWSKI - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Nowy rok szkolny rozpocznie się lada moment. Pomimo wielu wątpliwości ze strony rodziców, rad pedagogicznych czy dyrektorów placówek, uczniowie wrócą w systemie nauki stacjonarnej do szkół.

  Pomimo, że pandemia nawet nie zamierza się wycofywać, przed wszystkimi uczniami i nauczycielami ogromne wyzwania logistyczne. Wszystko po to, żeby nauka była bezpieczna, ale i komfortowa.

  Niestety nauka uczniów różnić się będzie od tej z dawien dawna. W czwartek 27 sierpnia odbyła się e-narada dyrektorów rzeszowskich szkół i przedszkoli. Ustalono zasady i omówiono wytyczne organizacji planu zajęć w poszczególnych placówkach.

  Dla uczniów klas podstawowych zarekomendowano takie ułożenie planu zajęć, aby przedmioty podstawowe ustanowić w jednym bloku, np. trzy języki polskie pod rząd, dwie matematyki. Dyrektorzy przekazali także, że rozważają rezygnację z organizacji przerw dla wszystkich w jednym czasie, np. dana klasa, skończy lekcję po 40 minutach i będzie mieć 5 minut czasu na przerwę. Ma to ograniczyć wzajemny kontakt pomiędzy nimi. Na lekcjach nie trzeba będzie zakrywać ust i nosa, ale na przerwach, czy w pomieszczeniach wspólnych już tak.

  Każda szkoła rozpatruje organizację roku szkolnego indywidualnie, oczywiście mając na uwadze wytyczne MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego.

  Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poniższe wytyczne na rok szkolny 2020/2021

  • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
  • Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
  • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
  • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
  • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
  • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
  • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
  • Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
  • W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

  Ważną kwestią jest regularna dezynfekcja dłoni, ale także ławek, stolików, szafek, a w przypadku sal gimnastycznych i sportowych praktycznie całych powierzchni, wraz ze sprzętem sportowym. MEN zapewnia, że do wszystkich szkół trafić mają odpowiednie ku temu środki.

  W rzeszowskich przedszkolach i szkołach naukę 1 września rozpocznie prawie 40 tysięcy uczniów.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  SERWIS POGODOWY 🌤

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -