poniedziałek, 4 marca, 2024
+

  POWER wspiera dzieci objęte pieczą zastępczą

  Polecamy

  Redakcja
  Redakcja
  Zespół Redakcyjny Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, Tvi
  - Reklama -

  Województwo podkarpackie otrzymało blisko 3,7 mln zł na pomoc dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej w czasie pandemii koronawirusa. Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone głównie na zakup sprzętu komputerowego i środków ochronnych.  W skali kraju wsparcie przyznane z na ten cel z programu Wiedza Edukacja Rozwój sięga 130 mln zł. 

  O przyznaniu dotacji podkarpackim samorządom poinformowała dzisiaj na briefingu prasowym Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej oraz Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki. W spotkaniu z mediami udział wziął również Jerzy Sudoł, starosta powiatu tarnobrzeskiego. 

  Fundusze europejskie sfinansują komputery do zdalnej nauki dla dzieci w pieczy zastępczej. Pomoc trafi do uczniów za pośrednictwem samorządów powiatowych, które organizują pieczę zastępczą.

  Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej fot. PUW w Rzeszowie

  „W ramach POWER uruchomiliśmy wiele działań, wspieramy domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz placówki pieczy zastępczej. Kwota środków, na jaką opiewają budżety tych projektów to prawie pół miliarda zł” – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

  Szczególne miejsce w palecie działań dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które mają na celu minimalizowanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 zajmuje projekt w obszarze pieczy zastępczej. Wsparcie to ma szczególnie znaczenie – trafia do dzieci i młodzieży, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji w wyniku pandemii.

  „Dziękujemy za duże zaangażowanie władz rządowych i samorządowych różnego szczebla we wdrażanie funduszowego pakietu antywirusowego. Projekty dla domów pomocy społecznej są realizowane przez Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej, a w działaniach w obszarze pieczy zastępczej wojewoda współpracuje z MFiPR i MRPiPS” – dodała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

  Projekt, realizowany przez MRPiPS w partnerstwie z wojewodami, ma na celu wyrównanie szans w dostępie do edukacji, również tej zdalnej. Odbiorcami wsparcia są dzieci z domów dziecka, jak i innych placówek rodzinnych. W całej Polsce w pieczy zastępczej umieszczonych jest ponad 72,5 tys. dzieci, w tym ponad 16,7 tys. dzieci w placówkach oraz ponad 55,5 tys. dzieci w pieczy o charakterze rodzinnym.

  130 mln zł w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” zostanie przeznaczonych na zakup prawie 30 tys. komputerów, które zostaną rozdysponowane przez powiaty.

  Będą także zakupione środki ochrony indywidualnej oraz dezynfekcyjne, tak by funkcjonowanie placówek pieczy zastępczej odbywało się w bezpieczny sposób.

  Źr.: PUW w Rzeszowie

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com