20 C
Rzeszów
czwartek, 5 sierpnia, 2021
+

  Konsultacje z Mieszkańcami “Porozmawiajmy o Studium”

  Polecamy

  Waldemar Ruszel
  Redaktor Waldemar Ruszel Szef do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi Kurier Rzeszowski - portal, gazeta TVi
  - Reklama -

  W maju 2020 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Rzeszowa. Studium jest aktem kierownictwa wewnętrznego, który wyraża politykę przestrzenną miasta w perspektywie do 30 lat. Studium, które nie jest aktem prawa miejscowego, a jest dokumentem strategicznym, nie reguluje zagospodarowania poszczególnych działek, a opisuje kierunki rozwoju miasta w oparciu o przeanalizowane i opisane uwarunkowania dotychczasowego rozwoju miasta.

  Prezydent miasta mając na uwadze skalę i przedmiot opracowania ustalił 3 miesięczny okres składania wniosków do Studium. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 września 2020 r.

  Jednostką, która przygotuje projekt dokumentu jest Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa, którego pracownicy od 1 do 31 lipca, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 18:00 pełnią stałe dyżury w UrbanLAB przy ul. 3-go Maja.

  Każdy zainteresowany przestrzenią miasta ma możliwość rozmowy z projektantem i złożenia wniosku do Studium. Działania te wpisują się w akcję „Porozmawiajmy o Studium”, która poza możliwością spotkania w UrbanLAB, przewiduje również liczne wydarzenia towarzyszące. W ramach akcji odbyło się m.in. spotkanie z przedstawicielami władz miasta i rad osiedli  w Rzeszowskim Ratuszu. Pracownicy Biura biorą również aktywny udział w tematycznych dyskusjach, prowadzonych przy współpracy z UrbanLAB, które można śledzić za pomocą mediów społecznościowych.

  Wnioski do Studium w terminie do 30 września 2020 r. można składać  w formie papierowej:

  – w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Józefa Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów lub przesłać na adres Biura,

  – w Punktach Obsługi Mieszkańców i w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa,

  – (do 31 lipca 2020 r.) w placówce „Urban Lab Rzeszów”, mieszczącej się pod adresem: ul. 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów  

  Wnioski w formie elektronicznej mogą być wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wnioski_studium@brmr.erzeszow.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa na platformie ePUAP.

  Zapraszamy Mieszkańców Rzeszowa do aktywnego włączenia się w proces tworzenia nowego Studium.

  Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości konsultacji, a mają pod opieką dzieci mogą przyjść z nimi – dla dzieci przygotowany jest kącik, w którym są przygotowane do kolorowania mapy Rzeszowa.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  SERWIS POGODOWY 🌤

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -