17,2 C
Rzeszów
piątek, 25 czerwca, 2021
+

  Pięć milionów złotych z rezerwy celowej już uruchomione dla poszkodowanych!

  Polecamy

  Dominik Bąk
  Redaktor Dominik Bąk - Szef NEWSROOMu oraz działu Publicystyki KURIER RZESZOWSKI - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Pięć milionów złotych z rezerwy celowej już uruchomione dla poszkodowanych! Pomocą objęto już ponad 820 rodzin. Ciągle liczba osób zgłaszających się po pomoc do urzędów państwowych wzrasta.

  Skutki nawałnic na Podkarpaciu, które przechodziły wczoraj nad regionem i wywołały liczne powodzie błyskawiczne i podtopienia są bardzo duże, niespotykane nigdy dotąd. Przy ich usuwaniu pracuje ponad tysiąc strażaków, a całkowita liczba interwencji wynosi już 657 i wzrasta. Uszkodzonych zostało wiele lokalnych dróg, mostów czy przepraw. W dalszym ciągu nieprzejezdna jest droga wojewódzka nr 887 w Zabratówce (gm. Chmielnik). “W działaniach udział bierze 764 strażaków PSP i OSP, razem to 176 zastępów. W usuwaniu skutków gwałtownych opadów deszczu uczestniczą także żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej – aktualnie 149 żołnierzy, przy czym zwiększona została gotowość do 500 żołnierzy, ponieważ potrzeby ciągle wzrastają” – przekazuje nam Małgorzata Waksmundzka-Szarek
  Rzecznik Prasowy ​Wojewody Podkarpackiego. Wojewoda poinformowała także, że dla poszkodowanych rodzin uruchomiona została rezerwa w wysokości blisko 5 mln zł, dla ponad 820 gospodarstw. Liczba poszkodowanych na pewno jest większa, a kwota dotacji będzie za pewne zwiększona.

  Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki po powrocie z terenów dotkniętych katastrofą uczestniczyła dzisiejszego popołudnia w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego omówiono aktualną sytuację. “Dla ewakuowanych osób Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało 150 łóżek (100 dla pow. przeworskiego i 50 dla łańcuckiego). Ponadto wydano także zbiorniki na wodę pitną, m.in. dla gminy Chmielnik w pow. rzeszowskim” – informują służby Urzędu Wojewódzkiego.

  Najwięcej zdarzeń związanych z podtopieniami i zalaniami odnotowano w powiatach: rzeszowskim (Hyżne, Dylągówka, Chmielnik, Zabratówka, Błędowa Tyczyńska) przeworskim (Jawornik Polski, Kańczuga, Manasterz, Hadle Kańczuckie), łańcuckim (Albigowa, Tarnawka, Markowa, Husów, Handzlówka, Głuchów) i przemyskim ( Bircza, Dubiecko). Działania prowadzone aktualnie polegają na  pompowaniu z zalanych gospodarstw domowych, piwnic, udrażnianiu przepustów, umacnianiu wałów workami z piaskiem tam gdzie jest to konieczne – miedzy innymi w Dubiecku, Wysokiej i Głuchowie oraz zabezpieczaniu przerwanego wału rzeki Mleczka w Kańczudze.

  “Niestety ciągle obserwujemy rozwijające się komórki burzowe dynamicznie przemieszczające się nad obszarem naszego województwa, w związku z tym powinnyśmy zwracać szczególną uwagę na śledzenie bieżących komunikatów pogodowych, a zwłaszcza alertów.” – apeluje Małgorzata Waksmundzka-Szarek
  Rzecznik Prasowy ​Wojewody Podkarpackiego.

  Wstępne informacje mówią, że po dzisiejszych burzach i deszczach zaczyna się pogarszać sytuacja hydrologiczna w okolicach Jasła (jak i samym mieście). Już teraz pracuje tam kilkadziesiąt strażaków.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  SERWIS POGODOWY 🌤

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -