środa, 17 kwietnia, 2024
spot_img
+

  Urząd Wojewódzki przywraca funkcjonowanie

  Polecamy

  Redakcja
  Redakcja
  Zespół Redakcyjny Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, Tvi
  - Reklama -

  Od dnia 18 maja 2020 r. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przywraca bezpośrednią obsługę klienta we wszystkich sprawach z zakresu swojej działalności.

  Ze względu na stan epidemii przyjmowanie klientów odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu wizyty, o wyznaczonej godzinie przyjęcia. Prosimy o przybycie na 10 minut przed wyznaczoną godziną wizyty i oczekiwanie przed wejściem do budynku.

  Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji nowej wizyty.

  Bezpośrednia obsługa klientów odbywać się będzie we wtorki w godz. od 8:15 do 15:45, natomiast w pozostałe dni tygodnia od 7:45 do 15:15. Obsługa klientów w oddziałach paszportów w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Krośnie i Przemyślu we wtorki od 10:15 do 17:45.

  W celu ograniczenia kontaktów pracowników nie obsługujących bezpośrednio klientów zewnętrznych, wprowadza się organizację wejść i wyjść z budynków:

  – budynek PUW w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej: dla klientów wyznacza się wejście główne do budynku od strony ogrodów bernardyńskich (strona zachodnia),
  – budynek Delegatury PUW w Tarnobrzegu przy ul. 1-go Maja: dla klientów uruchomione zostaje wejście od strony północnej (od „Tygodnika Nadwiślańskiego”), w pozostałych obiektach Urzędu organizacja ruchu pracowników i klientów, ze względów logistycznych i technicznych, pozostaje na dotychczasowych zasadach.

  Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:

  – zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika Urzędu,
  – dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,
  zachowania dystansu 2 metrów od innych osób przed i w budynku.

  Na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.

  Bezpośrednia obsługa klientów będzie się odbywać na parterach budynków, wg poniższych zasad:

  – budynek PUW w Rzeszowie: klienci Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, będą obsługiwani w pomieszczeniach na parterze budynku: skrzydło A – odbiór paszportów i sprawy cudzoziemców, skrzydło C – składanie wniosków paszportowych, klienci Wydziału Polityki Społecznej będą obsługiwani na dotychczasowych stanowiskach w holu głównym budynku, Biuro Obsługi Klienta będzie prowadzić obsługę klientów w pomieszczeniu dotychczasowej informacji paszportowej (1 stanowisko obsługowe, w tym potwierdzanie profilu zaufanego), w Sali Kolumnowej zorganizowane zostaną stanowiska do bezpośredniej obsługi klientów dla pozostałych komórek Urzędu;
  – w budynkach Delegatur obsługa klientów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców prowadzona będzie w dotychczasowych pomieszczeniach, dla pozostałych komórek organizacyjnych mających kontakt z klientem zostały wyznaczone pomieszczenia do obsługi na parterach budynków.

  Klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez PUW w Rzeszowie mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

  Dostarczanie korespondencji przez klientów do Urzędu może odbywać się również przy wykorzystaniu pojemników ustawionych:

  – w budynku Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 w przeszklonym wiatrołapie od strony ogrodów bernardyńskich;
  w pozostałych budynkach (Delegatury Urzędu) przy wejściach głównych na parterze.

  Wykaz telefonów kontaktowych do sekretariatów poszczególnych komórek organizacyjnych oraz informacje szczegółowe znajdują się na stronie PUW w Rzeszowie, a także wywieszone zostaną w siedzibie Urzędu.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com