Od poniedziałku Urząd Miasta Rzeszowa zamknięty dla osób z zewnątrz! Jak załatwić sprawy?

- REKLAMA -
W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, informujemy, że od dnia 16.03.2020 r. do odwołania Urząd Miasta Rzeszowa oraz Jednostki Organizacyjne Miasta Rzeszowa nie prowadzą obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego oraz poprzez platformę ePUAP.

Przypominamy, że w celu załatwienia swojej sprawy nie trzeba stawiać się osobiście i wyczekiwać w kolejkach. Można umówić się na wizytę w Urzędzie telefonicznie, na określona godzinę. 🕒

🔸 Podatki i inne płatności
W celu ograniczenia gromadzenia się osób wskazane jest dokonywanie płatności związanych z podatkami i innymi opłatami bezgotówkowo, a nie w kasach banku znajdujących się w budynkach urzędu.

🔸 Sprawy meldunkowe
Sprawy związane z zameldowaniem, wymeldowaniem, zgłoszeniem wyjazdu za granicę, zgłoszeniem powrotu z zagranicy lub sprawy związane z wyrobieniem nowego dowodu osobistego załatwiać można poprzez złożenie wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu usług administracji publicznej ePUAP.

🔸 Urząd Stanu Cywilnego
W sytuacjach niewymagających osobistego stawiennictwa w USC zachęcamy do kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub mailowego oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.
📞 URODZENIA tel.: 17 8754650, 17 8754647, 17 8754612, 17 8754606
📞 MAŁŻEŃSTWA tel.: 17 8754621, 17 8754607
📞 ZGONY tel.: 17 8754610, 17 8754479
📥 e-mail: usc@erzeszow.pl
Osoby ubiegające się o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego proszone są o składanie podań za pośrednictwem platformy ePUAP lub droga korespondencyjną.

🔸 Handel
W niedziele nie będzie funkcjonowało targowisko przy ul. Dworaka. Prezydent Miasta Rzeszowa apeluje również do Zarządcy giełdy przy ul. Spichlerzowej w Rzeszowie o odwołanie handlu.

🔸 Baseny
Zamknięte zostały do odwołania baseny:
– pływalnia kryta ROSiR przy ul. Jałowego 23a,
– basen kryty Delfin przy ul. Rejtana 30,
– basen kryty Karpik przy ul. Solarza 12,
– basen kryty Muszelka przy ul. Starzyńskiego 17.

🔸 Deklaracje śmieciowe
Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 kwietnia 2020 r. Właściciel nieruchomości (w przypadku, kiedy nie ma współwłasności) może złożyć deklarację w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Deklaracja musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na platformie.

Informujemy również o możliwości przesłania wypełnionej deklaracji w wersji papierowej pocztą na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa – ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów. 📩

Jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie możliwy osobisty kontakt w urzędzie. Prosimy o kontakt bezpośrednio z wydziałem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
Poniżej numery telefonów do Wydziałów Urzędu i Jednostek Organizacyjnych Miasta Rzeszowa.
Jednocześnie informujemy, że terminy załatwiania spraw urzędowych zostaną przedłużone bez nakładania jakichkolwiek sankcji prawnych.
Wszelkie informacje dotyczące załatwiania konkretnych spraw w poszczególnych Jednostkach Organizacyjnych Miasta przekazywane będą na bieżąco w odrębnych komunikatach.
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 
Sekretariat: 17 875 4563
Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
W sprawach prowadzonych przez Wydział Komunikacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego,za pośrednictwem platformy ePUAP lub listownie.
• Wnioski o wydanie prawa jazdy, wtórnik prawa jazdy, wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane wrazz kompletem dokumentów można wysyłać pocztą lub elektronicznie.
• Po odbiór profili kandydatów na kierowców zapraszamy osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
• Prosimy o wysyłanie pocztą oryginałów orzeczeń lekarskich psychologicznych oraz innych dokumentów związanychz prawami jazdy drogą pocztową.
• Zwroty prawa jazdy – osobiście, po telefonicznym umówieniu terminu spotkania.
Bezpośrednie numery telefonów:
Rejestracja pojazdów/informacja ogólna – 17 875 4581; 17 875 4582;17 875 4583;17 875 4570
Wydawanie dowodów rejestracyjnych – 17 875 4578
Ewidencja pojazdów – 17 875 4567
Zgłaszanie nabycia, kary – 17 875 4584, 17 875 4488
Zgłaszanie zbycia – 17 875 4577
Licencje transportowe – 17 875 4088
Szkoły nauki jazdy, stacje kontroli pojazdów – 17 875 4478;  17 875 4489
Prawa jazdy  – 17 875 4574; 17 875 4575
Zatrzymane prawa jazdy, cofnięte uprawnienia – 17 875 4573
Zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane – 17 875 4476
Prawa jazdy zatrzymane za przekroczenie prędkości – 17 875 4476
Punkty karne – 17 875 4571; 17 875 4572
Kierownik Referatu rejestracji pojazdów- 17 875 4488
Kierownik Referatu praw jazdy – 17 875 4573
Kierownik Referatu transportu drogowego – 17 875 4088
BIURO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ 
Sekretariat: 17 875-46-38
Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń informuje, że w przypadku spraw związanych z działalnością gospodarczą (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie) zaleca się przedsiębiorcom składanie wniosku CEIDG-1 w formie elektronicznej poprzez stronę www.ceidg.gov.pl.
Bezpośrednie numery telefonów:
CEIDG –17 875 4721, 17 875 4632, 17 875 4642
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 17 875 4640
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, pomoc publiczna dla przedsiębiorców – 17 875 4644
URZĄD STANU CYWILNEGO 
Sekretariat- 17 875-46-38
Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Osoby ubiegające się o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego proszone są o składanie podań za pośrednictwem platformy ePUAP lub drogą korespondencyjną.
Bezpośrednie numery telefonów:
Urodzenia – 17 875 4650; 17 875 4647; 17 875 4612; 17 875 4606
Małżeństwa  – 17 875 4621; 17 875 4607
Zgony  –  17 875 4610; 17 875 4479
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego–17 875 4617; 875 4619
WYDZIAŁ FINANSOWY 
Sekretariat – 17 875 4274
ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bezpośrednio na indywidualne rachunki bankowe ustalone przez organ podatkowy (kasy w budynkach urzędu są nieczynne).
Informacje podatkowe i deklaracje należy składać za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem poczty. Pozostałe sprawy należy załatwiać e-mailowo lub telefonicznie:
Kierownik Oddziału Wymiaru Podatków- 17 875 4278
Kierownik Oddziału Rachunkowości Podatkowej- 17 875 4270
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Sekretariat -17 875 4388
ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Sprawy związane z zameldowaniem, wymeldowaniem, zgłoszeniem wyjazdu za granicę, zgłoszeniem powrotu z zagranicy lub sprawy związane z wyrobieniem nowego dowodu osobistego prosimy załatwiać – w miarę możliwości – poprzez złożenie wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu usług administracji publicznej ePUAP.
Bezpośrednie numery telefonów:
Zastępca dyrektora – 17 875 4380
Ewidencja ludności – 17 875 4389; 17 875 4391; 17 875 4381
Dowody osobiste – 17 875 4390; 17 875 4394
Udostępnianie danych – 17 875 4392
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Sekretariat: 17 875 4528
ul. Hanasiewicza 10, 35-103Rzeszów
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAPoraz w wersji papierowej pocztą na adres Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Obsługa spraw dot. gospodarowania odpadami:
Deklaracje – 17 875 4436; 17 875 4510; 17 875 4435; 17 875 4513; 17 875 4258; 17 875 4259;
17 875 4514.
WYDZIAŁ ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI
Sekretariat: 17 875 4425
Ul. Hanasiewicza 10, 35-064 Rzeszów
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Sekretariat- 17 875 4334
ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
WYDZIAŁ GEODEZJI
Sekretariat: 17 875 4800
ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
WYDZIAŁ ZDROWIA
Sekretariat: 17 875 4653
ul. Kopernika 16, 35-064 Rzeszów
WYDZIAŁ KULTURY SPORTU I TURYSTYKI
Sekretariat: 17 875 4770
ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Sekretariat: 17 875 4742
e-mail: promocja@erzeszow.pl
ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Sekretariat: 17 875 4190
ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów
WYDZIAŁ CENTRALNEGO ZAMAWIAJĄCEGO
Sekretariat: 17 875 4636
ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Sekretariat: 17 875 4132
ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
BIURO RADY MIASTA
Sekretariat: 17 875 4736
Al. Pod Kasztanami 8, 35-064 Rzeszów
WYDZIAŁ INWESTYCJI
Sekretariat: 17 875 4548
ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów
WYDZIAŁ EDUKACJI
Sekretariat: 17 875 4588
Pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
WYDZIAŁ POZYSKIWANIA FUNDUSZY
Sekretariat: 17 875 4175
ul. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ 
Sekretariat: 17 875 4494
Z-ca Dyrektora: 17 875 4504
ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
BIURO OBSŁUGI INWESTORA
Sekretariat: 17 875 4743
ul. 3 Maja 7, 35-064 Rzeszów
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA RZESZOWA
 
STRAŻ MIEJSKA
dyżurny: 17 875 4670,
Numer alarmowy: 986
ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA
Sekretariat: 17 875 4900
ul. Ks. Józefa jałowego 23a, 35010 Rzeszów
BIURO GOSPODARKI MIENIEM
Sekretariat: 17 875 4695
Pl. Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
Sekretariat: 17 748 3700
Ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
Sekretariat: 17 748 3744
pl. Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
Sekretariat: 17 866 0383
ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat:  17 853 3927; 17 853 5753; 17 853 5133
ul. Jagiellońska 26
– zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, posiłki, składki na ubezpieczenie społeczne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat:  17 862 9331; 17 852 6315; 17 852 9894
ul. Jagiellońska 4
– świadczenia rodzinne, m.in. Program Rodzina 500+, Dobry Start, Fundusz alimentacyjny, „Za życiem”, Dodatki mieszkaniowe, Zryczałtowany dodatek energetyczny
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat:  17 862 9331; 17 852 9545; 17 852 6315; 17 852 9894
ul. Jagiellońska 6
Dział świadczeńrodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, Dział dodatków mieszkaniowych, Dział realizacji świadczeń i należności
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 863 0253; 17 863 6933
ul. Skubisza 4
Dział pomocy instytucjonalnej, pomocy dziecku i rodzinie, Ośrodek poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej.
– kierowanie do Domów Pomocy Społecznej, Ośrodki Wsparcia, PFRON, Organizacja pieczy zastępczej
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat:  17 863 0155; 17 861 2437
ul. Poniatowskiego 14
– Dział usług opiekuńczych
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat:  17 853 3927; 17 853 5753; 17 853 51 33
ul. Poniatowskiego 10
– Zespół pracowników socjalnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat:  17 853 2112
ul. Czackiego 2
– Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności dla miasta Rzeszowa
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat:  17 865 7979
ul. Seniora 2
– Ośrodek Wsparcia
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat:  17 858 1612
ul. Kochanowskiego 15
– Zespół pracowników ds. Pomocy Osobom Bezdomnym
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat:  17 853 2913
ul. Staszica 10
– Zespół ds. asysty rodzinnej
MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW
Sekretariat: 17 748 2585
ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów
MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
Sekretariat: 17 748 1111
ul. Dąbrowskiego 73, 35-040 Rzeszów
RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Sekretariat: 17 748 1515
ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Centrala: 17 853 3811
Sekretariat: 17 853 3667
ul. Jana II Sobieskiego 18, 35-002 Rzeszów
ESTRADA RZESZOWSKA
Sekretariat: 17 853 8004
ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów
MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JAMY W RZESZOWIE
Dyrekcja: 17 748 3650
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
RZESZOWSKI DOM KULTURY
Sekretariat: 17 748 3950
ul. Staromiejska 43a, 35-232 Rzeszów
TEATR MASKA
Centrala: 17 862 6808
Sekretariat: 17 862 5717
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
GALERIA FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA
Sekretariat: 17 853 24 45
ul. 3 maja 9, 35-030 Rzeszów
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE
Centrala: 17 866 9400
Sekretariat: 17 866 9402
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA RZESZOWA
Sekretariat: 17 748 4350
ul. Bardowskiego 2, 35-064 Rzeszów
- REKLAMA -