PBS w Sanoku przekształca się w BFG. Wkłady ludności zachowane.

Centrala PBS Bank w Sanoku przy ul. Mickiewicza 7. Fot. Wikpedia/Lowdown
- REKLAMA -
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) 15 stycznia 2020 r. wydał decyzję o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku, ze względu na złą sytuację kapitałową. Fundusz od 17 stycznia 2020 r. przejął nad nim kontrolę oraz wyznaczył administratora. Przerwa w działaniu banku potrwa do 21 stycznia. Klienci indywidualni oraz firmy otrzymają 100% swoich wkładów. Samorządy w 43% mają pokryć zobowiązania banku.

 

PBS przekształca się w BFG

PBS zostanie podzielony. Zdecydowana większość jego majątku i zobowiązań, a także klienci i pracownicy, zostanie przeniesiona do Banku Nowego BFG, czyli banku pomostowego, dokapitalizowanego 100 mln zł. BFG pierwszy raz w swojej historii zdecydował się na taki krok. Jego szef Mirosław Panek tłumaczy, że przeprowadza ten niełatwy proces, aby zapewnić kontynuację obsługi klientów i chronić depozyty jednostek samorządu terytorialnego (JST). W przypadku upadłości nie są one w żaden sposób chronione. Do pomostowego banku trafią wszystkie depozyty klientów detalicznych, mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Ich obsługa będzie kontynuowana na tych samych zasadach co dotychczas. Bankiem pokieruje Paweł Małolepszy jako administrator z ramienia BFG – czytamy w internetowym wydaniu Puls Biznesu.

Gdyby nie przymusowa restrukturyzacja, musiałoby dojść do upadłości PBS, a wtedy trzeba byłoby natychmiast wypłacić jego klientom środki z funduszu gwarancyjnego, tj. do 100 tys euro na osobę. –Dzięki restrukturyzacji nie ma limitu wypłat z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, osoby i instytucje zachowają 100% swoich wkładów. Udało się także zabezpieczyć 57% środków dla 34 gmin i powiatów, które były klientami PBS – mówi Filip Dudkowski, rzecznik Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W PBS swoje środki zgromadziło 34 Jednostki Samorządu Terytorialnego. Samorządowcy spotkali się dziś, 20 stycznia, z Wojewodą Podkarpackim w celu wypracowania kompromisu w tej sprawie. Sprawa ma być przedstawiona premierowi w celu dalszych konsultacji. Obecnie w polskim prawie nie ma żadnych gwarancji dla bankowych wkładów JST. 

 

Klienci indywidualni i firmy zachowają wkłady

Podkarpacki Bank Spółdzielczy przekształcony w Bank Nowy BFG S.A rozpocznie swoją pracę we wtorek, 21 stycznia br. Klienci indywidualni oraz małe i średnie firmy mogą wypłacić środki zgromadzone na kontach. Osoby, które zdecydują się pozostać w nowo powstałym banku Bank Nowy BFG S.A., będą obsługiwani na obecnie obowiązujących warunkach.

 

- REKLAMA -