Niezgłoszone dewizy na przejściu granicznym w Medyce

euro, baknoty, dewizy
Fot. KAS
- REKLAMA -

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Oddziału Celnego w  Medyce ujawnili pierwsze w tym roku niezgłoszenie dewiz. 19-letni obywatel RP zgłosił przewóz jedynie 6 tys. natomiast pominął 24 tys. euro.

 

euro, baknoty, dewizy
Fot. KAS

W Oddziale Celnym w Medyce stawił się 19-letni obywatel RP, który zgłosił przewóz 6 tys. euro. W wyniku kontroli celno-skarbowej funkcjonariusze KAS z Oddziału Celnego w  Medyce ujawnili dodatkowe 24 tys. euro, które zostały pominięte w zgłoszeniu.

Podejrzany przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i tytułem kary grzywny wpłacił kwotę 5 tys. złotych oraz zryczałtowane koszty postępowania sądowego w kwocie 216 zł.

Warto pamiętać, że niedopełnienie obowiązku zgłoszenia przywozu do Polski środków płatniczych lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

(ip)

- REKLAMA -