Dowiedz się jak pozyskać dotacje na działalność społeczną

- REKLAMA -

Stowarzyszenie Rozwój Głogowa Mieszkańcy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie ”Dotacje na projekty lokalnych organizacji”. Partnerem wspierającym wydarzenie jest Hotel Złoty Pałac, Rudna Mała 165 A.

Celem spotkania jest nauka i wypracowanie mechanizmów pozyskiwania środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe i społeczne na terenie gminy Głogów Małopolski (Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Stowarzyszenia, Jednostki OSP etc.).

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i praktyczne przygotowanie do ubiegania się o środki z funduszy Unii Europejskiej, otrzymają cenne wskazówki niezbędne przy pisaniu projektów unijnych tak aby tworzyć dokumentację projektową bez konieczności udziału podmiotów zewnętrznych. Ponadto, prowadzący szkolenie bezpłatnie pomoże napisać projekt dla stowarzyszeń i organizacji społecznych – mówi Tomasz Skoczylas ze Stowarzyszenia Rozwój Głogowa Mieszkańcy.

Szkolenie poprowadzi Piotr Buczek – w latach 1995 – 2010 – koordynator projektów
i z-ca dyrektora Rzeszowskiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego, który od 2010 r. prowadzi własną działalność – Biuro Analiz Rynkowych i Społecznych „BARiS”. Jest autorem ok. 100 projektów do: funduszy EU, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO, Programu Aktywizacji Osób Starszych ASOS, Programu Leonardo da Vinci i Erasmus, Programu Interreg, funduszy szwajcarskich i norweskich.

Program spotkania:
14.00 – 14.10 Rozpoczęcie spotkania – Tomasz Skoczylas Koordynator Rozwoju Głogowa
14.10 – 15.00 Omówienie kilku praktycznych zasad i wskazówek dotyczących pozyskiwania dotacji
15.00 – 15.20 Krótko o tym jak pracować nad projektem (koncepcją wniosku)
15.20 – 15.30 Przerwa kawowa
15.30 – 16.00 Z jakich części składa się standardowy wniosek o dotacje
16.00 – 16.30 Aktualnie dostępne źródła dotacji dla małych organizacji – środki dostępne na terenie gminy, FIO, ASOS, Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Działaj lokalnie, fundusze norweskie, inne.
16.30 – 17.00 Konsultacje indywidualne pomysłów na projekty.

Jak informacją organizatorzy program spotkania nt. ”Dotacje na projekty lokalnych organizacji” może ulec zmianie. Aktualne informacje dostępne na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/593713674813346/?active_tab=discussion

 

- REKLAMA -