II Seminarium Naukowe Studiów nad Niepełnosprawnością w Rzeszowie

- REKLAMA -
25 stycznia 2020 odbędzie się  w Rzeszowie II Seminarium Naukowe Studiów nad Niepełnosprawnością. Wydarzenie ma na celu promowanie dobrych praktyk i przełamywanie tabu w zakresie kobiecości i niepełnosprawności.

Remigiusz Kijak w rozmowie z naszym dziennikarzem mówi o założeniach Seminarium oraz o programie i grupach docelowych.

Społeczne i kulturowe następstwa zmian zachodzących w świecie są od lat
powszechnie dostrzegane przez środowisko naukowe. Szczególnie istotne
wydaje się obecnie przeformułowanie utrwalonej koncepcji
niepełnosprawności, traktującej ją jako osobistą tragedię. Nowy
paradygmat niepełnosprawności akcentuje społeczny wymiar i podkreśla
prawa osób z niepełnosprawnością do wolności i różnorodności. Wciąż
przestrzenią wymagającą uwagi pozostaje kwestia kobiecości, męskości,
atrakcyjności, relacji i miłości osób z niepełnosprawnością.

W odpowiedzi na to Zakład Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną
Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego wspólnie z Wydziałem
Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego dnia 25 stycznia 2020 roku
organizuje Drugie Seminarium Naukowe studiów nad niepełnosprawnością,
poświęcone problematyce kobiecości w niepełnosprawności.

W program Seminarium wpisana jest wystawa fotografii Tamary Pieńko z
cyklu „Wdzięczność” będąca częścią projektu pod tym samym tytułem
zrealizowanego z dr Alicją Długołęcką.  Ideą projektu „Wdzięczność” jest
ukazanie kobiety i jej cielesności, emocji. Część naukową stanowić
będzie panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli środowiska nauki i
kultury.
Wydarzenie ma na celu promowanie dobrych praktyk i przełamywanie tabu w
zakresie kobiecości i niepełnosprawności.

Link do do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/xuqLndRFnUVFYUpu6

Materiał – Waldemar Ruszel
Wideo – Łukasz Kotulak

 

- REKLAMA -