Opinia Posłów PiS: Sejm uchwalił ustawę o dyscyplinowaniu sędziów

fot. Sejm.gov.pl
- REKLAMA -
W piątek 20 grudnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Spośród większości sejmowej za przyjęciem projektu głosowało 233 posłów, przeciw 205, wstrzymało się 10. Ponownie części posłów (12 osób: 2 z koalicji i 10 z opozycji) nie było na obradach.

Procedowanie projektu

Praca nad projektem zaczęła się 19 grudnia rano, kiedy to wprowadzono projekt pod obrady Sejmu. Następnie w dalszej części dnia projekt przeszedł pierwsze czytanie i trafił pod obrady komisji. Obrady trwały do 5.30 rano w dniu 20 grudnia. Tego samego dnia odbyło się drugie czytanie, natomiast po 16:30 odbyło się głosowanie. 232 posłów opowiedziało się za skierowaniem projektu ustawy do trzeciego czytania, 212 posłów było przeciw. Do trzeciego czytania przystąpiono natychmiast. Za przyjęciem projektu wprowadzającego odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów opowiedziało się 233 posłów. Przeciw było 205, a wstrzymało się od głosu 10 parlamentarzystów. Projekt nowelizacji ustaw sądowych został przyjęty przez Sejm.

Dlaczego ustawa jest potrzebna?

O opinię w sprawie ustawy o dyscyplinowaniu sędziów zapytaliśmy Ewę Leniart i Krzysztofa Sobolewskiego, dwoje podkarpackich posłów PiS. Poseł Ewa Leniart, wskazała na przewlekłość postępowań w polskich sądach – W Polsce niestety postępowania sądowe trwają średnio pięć i pół miesiąca, dodatkowo istnieją ogromne zaległości w rozpoznawaniu spraw sądowych.

Pani poseł Ewa Leniart wskazała również, że podobne reformy sadownictwa odbyły się u naszych Zachodnich partnerów z UE – Chcąc zapewnić obywatelom prawo do niezależnych i sprawnie działających sądów rządzący zdecydowali o wprowadzeniu zmian w przepisach regulujących sądownictwo powszechne w Polsce, wzorując się na rozwiązaniach istniejących m.in. we Francji i Niemczech.
 – Sędzia musi bowiem być osobą o nieskazitelnym charakterze. Dlatego obok zmian służących usprawnieniu pracy sądów wprowadzono przepisy zobowiązujące sędziów do poinformowania o członkostwie w stowarzyszeniach i partiach politycznych. Przepisy te dają też możliwość pociągnięcia sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej w przypadku rażącej obrazy przepisów prawa lub podejmowania działań, które mogą uniemożliwić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.
Poseł Krzysztof Sobolewski uważa, że Opozycja nie chce pracować w Sejmie ani na komisji. Gdy dochodzi do głosowań sejmowych po prostu nie przychodzi (chociaż jednocześnie domaga się, by obywatele stali pod Sejmem i protestowali). Gdy przychodzi czas pracy w komisji sprawiedliwości posłowie opozycji namawiają się jak blokować i zakłócać jej prace.
Na nasze pytanie dlaczego reforma wymiaru sprawiedliwości jest tak potrzebna? Pan poseł Krzysztof Sobolewski stwierdził, iż – Projektowane przepisy są odzwierciedleniem przepisów francuskich. Uznaliśmy, że nie pójdziemy tak daleko jak nasi przyjaciele z Niemiec. Tam nie dość, że politycy wybierają sędziów, to za naruszenie prawa sędziom grozi 5 lat więzienia – zakończył poseł Sobolewski.

Co zawiera uchwalona ustawa?

Nowelizacja prawa o ustroju sadów powszechnych, ustawy o Sadzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw  (prawo o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze), wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i prokuratorów za:

  • działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości,
  • działania kwestionujące skuteczność powołania innego sędziego,
  • działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Nowa ustawa nakłada też na sędziów i prokuratorów obowiązek poinformowania do jakich partii należeli przed objęciem stanowiska i w jakich stowarzyszeniach i fundacjach działają. Informację tą sędziowie obowiązani są składać do prezesa właściwego sądu apelacyjnego, lub Ministra Sprawiedliwości. Następnie informacje te winny znaleźć się w BIP.

Nowela wprowadza też zmiany w procedurze wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (obecnie funkcję tą pełni Małgorzata Gersdorf). Ustawa przewiduje wybory w trzech podejściach. Za pierwszym razem obecnych musi być co najmniej 84 sędziów Zgromadzenia Ogólnego SN, za drugim podejściem 75. W przypadku problemów z wyborem kandydatów ze względu na brak kworum w ostatecznym stopniu planowanej procedury do ważności wyboru wymagana będzie obecność 32 sędziów (obecnie w SN zasiada 120 sędziów).

Nowelizacja zmienia także przepisy dotyczące samorządu sędziowskiego. Zgodnie z nią przedmiotem obrad kolegium i samorządu sędziowskiego nie mogą być tematy polityczne, “w szczególności zabronione jest podejmowanie uchwał podważających zasady funkcjonowania władz RP i jej konstytucyjnych organów“.

Nowe przepisy mają wejść w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących sądów administracyjnych, które nabiorą mocy obowiązującej po trzech miesiącach od ogłoszenia.

Senat zajmie się nowelizacją ustaw sądowych najprawdopodobniej około 15 stycznia 2020. Poprawki Senatu zostaną najpewniej odrzucone przez Sejm.

Podczas prac w komisji zrezygnowano m.in. z wymogu składania przez sędziów oświadczeń o prowadzeniu portali lub aktywności w mediach społecznościowych.

Tekst projektu ustawy po wyjściu z komisji: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/81C1F9C93BF19BCCC12584D6003BDDBD/%24File/107.pdf

- REKLAMA -