#InfoWOT: Dobiegł końca kurs podoficerski „SONDA” w podkarpackiej brygadzie OT

- REKLAMA -

„…każde szkolenie ma swój początek i koniec. W dniach 14 – 15 grudnia w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbył się ostatni etap szkolenia kończący kurs podoficerski „SONDA”. To bardzo ważny czas dla naszych żołnierzy – ochotników, którzy aspirują do korpusu podoficerów młodszych.
Ale również ważna chwila dla pododdziałów brygady, ponieważ po pozytywnym zaliczeniu egzaminu i promocji na pierwszy stopień podoficerski, wszyscy żołnierze zostaną wyznaczeni na stanowiska dowódców sekcji w batalionach lekkiej piechoty rozmieszczonych kolejno w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu i Sanoku. Historia naszych poprzedników –
twórców Szkoły Niższych Dowódców Szarych Szeregów i Armii Krajowej zatoczyła koło. Teraz my kontynuujemy to co oni rozpoczęli”podkreślił płk Dariusz SŁOTA – dowódca podkarpackich terytorialsów.

Fot. PWOT

W dniach 14 – 15 grudnia br. na terenie Ośrodka Szkolenia Górskiego (OSG) w Trzciańcu odbył się egzamin końcowy dla uczestników I edycji kursu podoficerskiego „SONDA”. Za organizację szkolenia teoretycznego i praktyczne przygotowanie uczestników kursu odpowiedzialni byli instruktorzy z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Natomiast sprawdzian podsumowujący przeprowadziła komisja egzaminacyjna wystawiona przez Centrum Szkolenia WOT (CS WOT) z Torunia. Na sprawdzian stawiło się ponad 60 ochotników z 3.PBOT, 2.LBOT, 4.W-MBOT, 6.MBOT oraz 8.K-PBOT. Największą grupę reprezentowali podkarpaccy terytorialsi, ponieważ kurs „SONDA” w naszej brygadzie odbył się pierwszy raz.

W sobotni poranek wszyscy uczestnicy spotkali się na placu apelowym OSG w Trzciańcu. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przedstawił organizację zajęć i warunki egzaminu. Następnie kandydaci z pełnym wyposażeniem zostali podzieleni na sekcje wg obowiązujących funkcji, w których działali przez kolejne dni. Do każdej grupy został wyznaczony instruktor z CS WOT, który oceniał umiejętności dowódcze sprawdzanych żołnierzy.

Na początku każda sekcja otrzymała rozkaz bojowy, w którym miała określone zadania do wykonania na pętli egzaminacyjnej. Wśród nich  były zagadnienia z taktyki, działań nieregularnych, terenoznawstwa, rozpoznania, medycyny pola walki, łączności oraz organizacji systemu ognia. Po pierwszym dniu sprawdzianu żołnierze mieli za zadanie zorganizować bazę patrolową z bytowaniem w warunkach polowych. Egzaminatorzy z CS WOT na czas bytowania w godzinach nocnych przygotowali wiele ciekawych taktycznych niespodzianek, którymi nękali przyszłych podoficerów.

Fot. PWOT

„…projekt SONDA to kurs podoficerski, który wymaga pełnej koncentracji i wytężonej pracy. Aby zostać  podoficerem Wojsk Obrony Terytorialnej kandydaci zrealizowali między innymi zajęcia teoretyczne na platformie e-learningowej oraz praktyczne w zakresie wiedzy taktycznej, ogniowej a w szczególności z przywództwa wojskowego. Ponadto odbyli praktyki dowódcze. W czasie zajęć instruktorzy największy nacisk położyli na przygotowanie merytoryczne i metodyczne przyszłych dowódców oraz naukę kierowania i dowodzenia sekcją lekkiej piechoty. Szkolenie było bardzo intensywne ale i przyjemne ponieważ kandydaci doskonale znali swój cel końcowy powiedział starszy podoficer dowództwa 3. PBOT st. chor. sztab. Seweryn LEDWOŻYW.

****

Kurs „SONDA” to innowacyjny projekt szkoleniowy wdrożony przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Zajęcia trwają kilkanaście tygodni, podczas których żołnierze szkolą się w trybie ciągłym i weekendowym. Duża intensywność zajęć, samokształcenie poprzez e-learning oraz szkolenia prowadzone w oparciu o brygady OT, sprawia, że kurs jest przedsięwzięciem nowatorskim. Nazwa nawiązuje do Szkoły Niższych Dowódców Armii Krajowej z okresu okupacji hitlerowskiej. Był to podstawowy kurs szkoleniowy obejmujący poziom dowódców drużyn.  Drugim etapem szkolenia kadry dowódczej był kurs „AGRICOLA” odpowiadający poziomowi szkolenia dowódców plutonu.

 

****

  1. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku. Dowódcą brygady jest płk Dariusz Słota.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Stała obecność i bliskie relacje z lokalną społecznością to siła i największy atut „Terytorialsów”.

(ip)

- REKLAMA -