Nowi dziekani diecezji rzeszowskiej na lata 2019-2024

- REKLAMA -
Biskup Rzeszowski odnowił Kolegium Księży Dziekanów Diecezji Rzeszowskiej na lata 2019-2024. Pięcioletnia kadencja dziekanów rozpoczyna się 1 grudnia 2019 r., w pierwszą niedzielę Adwentu, a zakończy się w ostatni dzień roku kościelnego w 2024 r. Poniżej prezentujemy listę nowych dziekanów (w nawiasie podano parafie, w których dziekani są proboszczami).

Dekanat Biecz – ks. Janusz Kurasz (Biecz – Fara)

Dekanat Brzostek – ks. Edward Pasionek (Brzyska)

Dekanat Boguchwała – ks. Mariusz Mik (Boguchwała)

Dekanat Czudec – ks. Artur Grzęda (Połomia)

Dekanat Dębowiec – ks. Krzysztof Szopa (Osobnica)

Dekanat Frysztak – ks. Bogusław Bogaczewicz (Frysztak)

Dekanat Głogów Młp. – ks. Stanisław Kamiński (Głogów Młp. – św. Józefa)

Dekanat Gorlice – ks. Stanisław Ruszel (Gorlice – Fara)

Dekanat Jasło-Wschód – ks. Zbigniew Irzyk (Jasło – Fara)

Dekanat Jasło-Zachód – ks. Marek Cesarz  (Sławęcin)

Dekanat Kolbuszowa – Wschód – ks. Lucjan Szumierz (Kolbuszowa – Fara)

Dekanat Kolbuszowa – Zachód – ks. Jan Pępek (Kolbuszowa – św. Brata Alberta)

Dekanat Nowy Żmigród – ks. Jan Gajda (Nienaszów)

Dekanat Ropczyce – ks. Leopold Kordas (Ropczyce – św. Barbary)

Dekanat Rzeszów – Katedra – ks. Krzysztof Gołąbek (Rzeszów – Katedra)

Dekanat Rzeszów – Fara – ks. Jan Szczupak (Rzeszów – Fara)

Dekanat Rzeszów – Południe – ks. Stanisław Jamiński (Rzeszów – Narodzenia NMP)

Dekanat Rzeszów – Wschód – ks. Mariusz Matuszewski (Rzeszów – św. Rocha)

Dekanat Rzeszów – Północ – ks. Waldemar Dopart (Rzeszów – św. Józefa)

Dekanat Rzeszów – Zachód – ks. Janusz Winiarski (Trzciana)

Dekanat Sędziszów Młp. – ks. Krzysztof Gac (Sędziszów Młp. – Miłosierdzia Bożego)

Dekanat Sokołów Młp. – ks. Jerzy Uchman (Nienadówka)

Dekanat Strzyżów – ks. Jan Wolak (Strzyżów – Fara)

Dekanat Tyczyn – ks. Mieczysław Lignowski (Rzeszów – MB Śnieżnej)

Dekanat Wielopole – ks. Józef Kłosowski (Brzeziny)

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego zadaniem dziekanów jest kierowanie w ramach dekanatu (około dziesięciu parafii) wspólną działalnością duszpasterską. Do posługi dziekańskiej należy strzeżenie przepisów liturgicznych oraz ksiąg parafialnych w parafiach dekanatu. Wśród obowiązków dziekana prawo wylicza także troskę o kapłanów znajdujących się w trudnych sytuacjach, np. zdrowotnych, zabezpieczenie dokumentów i przedmiotów należących do parafii podczas choroby czy śmierci proboszcza. W obecności dziekana odbywa się kanoniczne objęcie parafii (przejęcie majątku kościelnego, ksiąg parafialnych i spisu inwentarza). On także jest świadkiem wyznania wiary nowego proboszcza i odbiera od niego przysięgę wiernego wykonywania urzędu w imieniu Kościoła. Dziekani wizytują parafie dekanatu raz w roku oraz przed wizytacjami biskupimi, które odbywają się raz na 5 lat. (tn)

- REKLAMA -