Zaduszki – prawie zapomniane święto

- REKLAMA -

1 i 2 listopada w Kościele Katolickim obchodzone są dni pamięci o zmarłych, jednak jak o Wszystkich Świętych pamięta każdy wierzący, tak znaczenie Dnia Zadusznego i jego historia zostały prawie całkiem zapomniane.

Zacznijmy od historii. Dzień Wszystkich Świętych wywodzi się ze święta pamięci męczenników którzy zginęli w obronie religii katolickiej, w IX wieku papież Grzegorz IV rozszerzył to święto o wspomnienie wszystkich świętych, a od X wieku święto to przypada na 1 listopada. Obecnie w tym dniu świętuje się pamięć wszystkich świętych, jak tych uznanych przez Kościół, jak i anonimowych. Święto Wszystkich Świętych celebrowane jest obecnie przez katolików, luteranów, metodystów, anglikanów, i część wyznań protestanckich, świętują też polscy prawosławni, jednak bez oficjalnych obchodów.

Zaduszki, zwane inaczej Dniem Zadusznym są tradycją równie starą jak Wszystkich Świętych. W X wieku zainicjował go św. Odilon z Cluny. W zamierzeniu nowe święto miało przyćmić obchody pochodzące z przedchrześcijańskich tradycji i wierzeń. Jest to dzień pamięci o wszystkich zmarłych, szczególnie tych, którzy jeszcze nie trafili do nieba. Z Zaduszkami wiążą się nabożeństwa zwane wypominkami, podczas których dusze zmarłych polecane są Bożemu miłosierdziu. Jest to echo obyczajów przedchrześcijańskich związanych z wiarą w to, że w okresie przełomu października i listopada dusze zmarłych powracają na ziemię.

 

Źródła:
https://wiadomosci.wp.pl/zaduszki-a-swieto-wszystkich-swietych-czym-roznia-sie-1-i-2-listopada-6440273263949953a?amp=1
https://expressbydgoski.pl/2-listopada-zaduszki-2019-co-to-za-swieto-czy-zaduszki-to-dzien-wolny-od-pracy-zwyczaje-zaduszki-100-lat-temu-dziady-29102019/ar/c15-13628418
https://rme.cbr.net.pl/index.php/archiwum-rme/63-listopad-grudzien-nr-46/kultura-i-tradycje-ludowe/111-zaduszki-na-wsi-wierzenia-i-zwyczaje

- REKLAMA -